sidor 217 miljön Flashcards Preview

Körkortsboken > sidor 217 miljön > Flashcards

Flashcards in sidor 217 miljön Deck (47):
1

miljön
utan bilen kan inte det nuvarande samhället existera.
den är nödvändig för att samhället ska fungera i transporthänseende.
bilen används för att berika fritiden för väldigt många människor.
den genererar ett mycket stort antal arbetstillfällen.
men bilen är en miljöbov som bidrar till många miljöproblem.

för den enskilda människan är bilen ofta oumbärlig.
för att komma till arbetet eller för att kunna bosätta oss där vi trivs bäst.
kan det vara en förutsättning att ha tillgång till en bil.
tyvärr är bilen den kanske största enskilda posten i familjebudgeten.

hur ska vi kunna leva med bilen utan att fördärva miljön och ödsla med jordens resurser.

vad kan vi göra för att utgifterna för bilen inte ska gräva djupa hål i vår egen kassa?

环境
但车不能是现在的社会存在。
它是社会需要在运输方面发挥作用。
该车用于充实闲暇时间很多人。
它会产生一个非常大量的就业岗位。
但汽车是一个小人环境,有助于许多环境问题。

对于个体的人,车往往是必不可少的。
去工作或定居在那里我们是最幸福的。
它可能是一个要求访问一个轿厢。
不幸的是,这辆车可能是在家庭预算中最大的单个项目。

如何才能做到与汽车不破坏环境和浪费地球资源。

我们能做些什么来花费在车上是不会深入挖掘洞在我们自己的现金?

2

218 218 218 218 218 218 218

218 218 218 218 218 218 218

3

cykla eller ta bussen
de korta sträckorna

nästan hälften av alla bilresor är kortare än 5 km
i tätorter är de flesta bilresor kortare än 3 km
avgasreningen fungerar dåligt
stora utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen

lär dig eco drivning
öka farten bestämt
upp till max 2500v/min
hoppa över växlar
surfa på hög växel
planera din körning - undvik broms och stopp
motorbromsa tidigt.

använd alltid så hög växel som möjligt
eco drivning - teknik, miljö , ekonomi och trafiksäkerhet i samverkan....

骑自行车或乘坐公交车
短距离

所有汽车出行几乎有一半是大于5km短
在城市地区,大多数汽车车次缩短到3公里
排放控制故障
对环境有害物质的排放量较大

学习生态驱动器
提高速度确定
最大至2500v/min
跳过齿轮
冲浪在高速运转
计划你的驾驶 - 避免制动和停止
发动机制动初。

总是使用尽可能高的齿轮越好
生态驱动器 - 技术,环境,经济和道路安全协作....

4

219 219 219 219 219 219 219

219 219 219 219 219 219 219

5

vad kan du göra?
ungefär var tredje bilresa vi gör är onödig.
ofta är dessa resor korta och sker med kall motor.
vilket ger hög bränsleförbrukning och stora avgasutsläpp.
behöver du köra bil till kiosken.
en sträcka på kanske 400 meter?
cykla eller gå istället,
så att du får frisk luft och motion.

你可以做什么?
关于我们做的每第三个驱动器是不必要的。
往往这些短途旅行,并做了一个寒冷的引擎。
造成高油耗,高排放。
你需要把车开到街头小店。
的距离,也许400米?
骑自行车或步行代替,
所以你得到新鲜空气和锻炼。

6

ekonomiskt körsätt
ditt körsätt har en direkt inverkan på bränsleförbrukning och slitage på motor och däck.
planera körningen, försök hålla jämn hastighet,
undvik kraftiga inbromsningar och snabba accelerationer och du kör med avsevärt mindre bränsleförbrukning
vad som är ekonomiskt körsätt kan variera mellan olika typer av bilar.
t ex bensin - eller dieseldrivna
manuellt eller automatväxlade.

bensinbilar
kör du en bensindriven bil med varmkörd katalysator,
ska du öka farten bestämt och växla tidigt till de högsta växlarna.
väl uppe i fart,
ska du försöka hålla motorvarvet så lågt som möjöigt.
du ska också utnyttja alla möjligheter att rulla med obetydligt gaspådrag .
undvik häftiga accelerationer och hög fart.
det förbrukar extra bensin.

经济驾驶
你的驾驶风格对油耗有直接影响和磨损发动机和轮胎上。
计划执行,尽量保持稳定的速度,
不要急刹车和快速加速和驾驶显著降低油耗
什么是经济的驾驶风格可以在不同类型汽车的不同而不同。
如汽油 - 柴油或
手动或自动变速器。

汽油车
运行一个汽油车温暖行动的催化剂;
你应该增加的势头坚决和早期转移到更高的齿轮。
以及加快速度,
尽量保持发动机转速低至möjöigt。
你也应该利用每一个机会,推出以最小油门优势。
避免急加速和高速。
它会消耗额外的汽油。

7

dieselbilar
med de flesta nya bensindrivna bilar är det lämpligt att använda högsta växeln redan i farter runt 50 km/h .
detta gäller dock inte moderna dieselbilar.
de är ofta konstruerade så att sexans växel är en så kallad överväxel som används i högre farter.

tänk också på att det inte alltid är nödvändigt att använda alla växlarna när du accelererar.
många gånger kan det vara bättre att hoppa över en eller flera växlar.

柴油车
与大多数新汽油动力车,最好是已经用最高档位的速度约为50公里/小时
这不适用于现代柴油汽车。
它们往往构成为第六档是在较高速度下使用所谓的超速。

还认为这并不总是必要使用所有的齿轮,当你加速。
许多时候,它可以更好地跳到一个或多个开关。

8

ekonomiskt körsätt ökar säkerheten

undersökningar gjorda på företag med många anställda som utbildats i ekonomisk körning visar att förutom miljövinster och ekonomiska vinster har också trafiksäkerheten förbättrats.
den längre framförhållningen och det jämnare körsättet som krävs innebär också att antalet trafikolyckor minskat i antal.

eco drivning
på trafikskolan får du lära dig att köra sparsamt,
så kallad eco drivning.
på ditt förarprov bedöms också din förmåga att köra med så liten miljöbelastning som möjligt.
därför är det viktigt att du tränar mycket på detta.
övningskör du privat måste din handledare vara insatt i hur eco drivning fungerar.
många trafikskolor kan erbjuda din handledare en kurs i Eco drivning.

经济的驾驶提高了安全性

在公司中与训练有素的环保驾驶许多员工进行的调查显示,超过环境和经济利益也得到了改善道路安全。
较长的远见和要求顺畅的驾驶风格也意味着,事故起数减少。

生态驱动器
在驾校,您将学习如何驾驶省吃俭用,
所谓的环保驾驶。
您的驾驶测试还评估你用尽可能少的环境影响尽可能运行的能力。
因此,你练了很多这是很重要的。
学习你私下,你的上司要熟悉生态如何推动工作。
很多驾驶学校可以提供你的上司一个过程中生态驱动器。

9

220 220 220 220 220 220 220

220 220 220 220 220 220 220

10

rulla lätt - lägre bränsleförbrukning
litet luftmotstånd
rätt däcktryck
inget onödigt bagage.

svanenmärkning av däck
ställer krav på
miljöanpassad produktion
miljöanpassade råmaterial
säkerhet och livslängd
rullmotstånd
bullerniv¨
återvinning av däcket

varudeklaration av däck
visar
rullmotstånd/ bränsleförbrukning
bromsning på vått underlag
ljudnivå

滚轻松 - 降低油耗
低空气阻力
正确的轮胎压力
没有不必要的包袱。

轮胎天鹅标签
要求
环保生产
环境无害的原料
安全性和使用寿命
滚动阻力
噪音水平¨
回收轮胎的

货物报关轮胎
展示
滚动阻力/油耗
制动在潮湿的表面
噪音

11

221 221 221 221 221 221 221

221 221 221 221 221 221 221

12

använd motor värmare
använd timer
varje kallstart innebär ökad bränsleförbrukning och ökade utsläpp av hälsoskadliga avgaser.
en förvärmd motor behöver inte lika mycket bränsle och därmed släpps mindre mängd oförbränt bränsle ut.

koppla in motorvärmaren en och en halv timme vid temperaturer under femton minusgrader,
en timme vid nollgradigt och 30 minuter vid tio plusgrader.
längre inkopplingstid än den rekommenderade innebär onödig energiförbrukning .
använd en timer till motorvärmaren.

lågt luftmotstånd är bra
en bil som rullar lätt,
drar mindre bensin.
har du takräcke
montera av det då det inte används så minskar luftmotståndet
andra detaljer som påverkar luftmotståndet är exempelvis öppna sidorutor
öppen taklucka och takbox.

用过的发动机加热器
使用定时器
每次冷启动意味着增加燃油消耗和有害废气排放增加。
预热发动机并不需要尽可能多的燃料,从而把未燃烧的燃油输出量较少。

插在发动机加热器和一个半小时,在温度低于零下15度时,
一小时在10度以上零零摄氏度和30分钟。
更长的运行时间比建议的手段不必要的能源消耗。
用一个计时器来加热器。

低空气阻力是好的
一辆汽车,轻松地滚动,
消耗更少的汽油。
你有车顶行李架
它安装在不使用时使减少阻力
影响空气阻力的其他细节,例如,打开侧窗
天窗和车顶箱。

13

rätt däck sparar miljön
svanenmärkta däck
när däcken slits sprids gifter i naturen.
många äldre däck innehåller HA-oljor som är en av de vanligaste cancerframkallande produkterna som används i samhället.
enligt EU- regler ska alla däck som säljs inom EU vara fria från HA- oljor.
vill man minska miljöbelastningen ska man välja svanenmärkta däck.

rätt däcktryck
kontrollera lufttrycket i däcken med jämna mellanrum.
justera vid behov.
se instruktionsboken.
fel däcktryck kan öka bränsleförbrukningen och försämra vägegenskaperna.

regummerade däck
ett alternativ är att välja regummerade däck,
dvs begagnade däck försedda med en ny slitbana.
ett bra miljöval
kanske till priset av sämre köregenskaper?

numera har vinterdäck ingen större inverkan på bränsle förbrukningen.
däremot river dubbdäcken upp hälsovådligt stoft från vägarna.

varudeklaration
från och med den 1 november 2012 ska alla nya däck till personbilar och lätta lastbilar varudeklareras för att underlätta för konsumenten att välja rätt däck.
däckets rullmotstånd och egenskaper vid inbromsning anges på en skala A till G.
dessutom ska däckets bullernivå utanför bilen anges.

正确的轮胎会保存环境
天鹅轮胎标签
当轮胎磨损毒素扩散到环境中。
许多年长甲板含有芳香油是在社会中最常用的致癌产品之一。
根据欧盟规定,在欧盟销售的所有轮胎是免费的芳香油。
旨在减少对环境的影响应该选择天鹅标签的轮胎。

正确的轮胎压力
定期检查轮胎气压。
必要时进行调整。
请参阅用户手册。
错误的胎压可以增加燃料消耗和减少道路性能。

翻新轮胎
另一种方法是筛选的翻新轮胎,
即用装有一个新胎面的轮胎。
环保
也许在劣质的操控性能为代价?

现在有冬季轮胎对油耗并无重大影响。
然而,这条河钉的轮胎从道路危险性粉尘。

商品描述
与2012年11月1日起,汽车和货物的轻型卡车全部新轮胎宣布,为消费者选择合适的轮胎的便利。
在制动时轮胎的滚动阻力和属性显示的规模A至G。
此外,轮胎的噪声在车外下来。

14

222 222 222 222 222 222 222

222 222 222 222 222 222 222

15

service
för fortsatt garanti
minskar utsläppen och bränsleförbrukningen
höjer säkerheten
äldre bil - oftare service

vårda bilen med tanke på miljön
gatubrunnar kan ta emot regnvatten. inte kemikalier.

viss utrustning ökar bränsleförbrukningen
automatisk växellåda 0-22 procent
takbox 10 procent.
luftkonditonering 5-10 procent
fyrhjulsdrift 5 procent.

trelitersbilen är här.

服务
为进一步保修
减少排放和燃料消耗
增强安全性
旧汽车 - 频繁的服务

爱惜车的环保理念
沙井可接收雨水。没有化学品。

一些设备会增加油耗
自动变速箱0-22%的
机顶盒10%。
空调5-10%
四轮驱动的5%。

三升车就在这里。

16

223 223 223 223 223 223 223 223

223 223 223 223 223 223 223 223

17

regelbunden service är viktig
service av bilen minskar bränsleförbrukningen och därmed skadlig miljöpåverkan.
ju äldre bilen är.
desto oftare behöver den service för att hålla avgasutsläppen på en acceptabel nivå.

tvätta bilen miljöanpassat
kallavfettning

att välja miljöanpassade produkter för bilvård borde vara en självklarhet.
tvätta bilen med ett miljömärkt bilschampo.
undvik användning av kallavfettningsmedel.
det finns miljöanpassade alternativ.
bilvårdsprodukter får inte spolas ut i gatubrunnar.
gatubrunnarna leder regnvatten direkt ut i närmsta vattendrag.
sjö eller hav.
föroreningar från biltvätt på gatan renas alltså inte i reningsverk.
risk finns för skador på vattenlevande djur och växter i den vattenmiljö som ska omhänderta tvättmedlet.

tvätta helst din bil i en så kallad gör - det -själv - hall.
utrustad med särskild reningsanläggning.

om du regelbundet vaxar bilen
fastnar inte smutsen på samma sätt som på en ovaxad.

miljöfarligt avfall
tänk på att miljöfarligt avfall,
till exempel oljefilter och olja.
alltid ska lämnas in på kommunens miljöstation.

定期保养是非常重要的
汽车的维修减少了燃油消耗和有害环境的影响。
越老的车程。
越经常需要提供服务,以保持废气排放到一个可接受的水平。

洗车环保
脱脂剂

选择环保产品,汽车护理应该是一个给定的。
具有环保认证的汽车香波清洗您的爱车。
避免使用冷脱脂剂。
有利于环保的替代品。
汽车护理用品不应该被冲入下水道。
街道口井进行雨水直接到最近的水道。
湖泊或海洋。
因此,从街道上的洗车污染物净化不处理厂。
有损害水生动物和植物在水生环境的风险将采取洗涤剂的照顾。

任何地方洗你的车在一个所谓的DO - 自己动手 - 大厅。
配备了独立的污水处理厂。

如果你经常打蜡的车子
不会粘到以同样的方式作为一个unwaxed的污垢。

危险废物
意识到危险废物;
例如,机油滤清器和油。
总是被提交给市政回收中心。

18

välj en bränslesnål och säker bil
de flesta biltillverkare arbetar på att ta fram mindre bilar och bränslesnålare motorer.
detta i kombination med aerodynamiskt utformade karosser minskar bränsleförbrukningen.
tyvärr finns det samtidigt en trend att utrusta bilarna med breda däck. fyrhjulsdrift och andra extra tillbehör.
som ökar förbrukningen avservärt.
genom att välja en bil med hög säkerhet och låg bränsleförbrukning gör du en insats för både säkerhet och miljö under många år.

选择省油和安全的汽车
大多数汽车制造商都致力于生产小排量汽车,更省油的发动机。
这个结合了空气动力学车身降低了油耗。
可惜的是,也是一个趋势,以装备汽车行驶宽的轮胎。四轮驱动和其它可选配件。
从而增加消费涉及的价值。
选择一辆车的高安全性和低油耗,您将同时改善了很多年的安全和环境。

19

224 224 224 224 224 224 224 224

224 224 224 224 224 224 224 224

20

välj en bil med katalysator
renar 80-95 procent
arbetstemperatur 400-600 grader
fungerar inte alls vid kallstart
använd motorvärmare

ut kommer koldioxid och vatten
avgaser med en mängd giftiga ämnen passerar katalysatorn och...

选择车用催化转化器
净化80-95%的
400-600度的工作温度
不冷启动在所有的工作
使用该发动机缸体加热器

出二氧化碳和水
具有多种有毒物质通过催化剂和排气...

21

225 225 225 225 225 225 225 225

225 225 225 225 225 225 225 225

22

katalysator renar av gaserna

utsläpp av koldioxid
katalysatorn omvandlar 80-95 procent av de skadliga ämnena i avgaserna till i huvudsak koldioxid och vatten.
utsläppet av koldioxid är ett problem,
som för närvarande endast kan lösas genom minskad bensinförbrukning.

kallstarter
katalysatorn fungerar inte förrän den uppnått sin arbetstemperatur.
det innebär att orenade avgaser släpps ut i samband med starter och korta resor.
om du använder motorvärmare ,minskar utsläppen.

催化剂清洗气体

二氧化碳的排放量
催化剂转化的废气中的有害物质的80-95%的主要是二氧化碳和水。
二氧化碳的排放量是个问题,
目前只能通过降低油耗来解决。

冷启动
催化剂将无法正常工作,直到它已达到其工作温度。
这意味着在启动和短途旅行未处理的废气排放。
如果您使用的发动机缸体降低排放。

23

under 3000 v/min
mycket kraftiga accelerationer eller höga varvtal på motorn ska du undvika .
då orkar inte katalysatorn med.
och utsläppen ökar.
den bästa reningen får man om varvtalet på motorn understiger 3000 v/min.

低于3000转/分
在发动机上非常沉重的加速或高速行驶时,你应该避免。
那么不能被人打扰的催化剂。
和排放。
你当发动机转速低于3000转/分的最佳治疗方案。

24

miljöklassade bilar
1993 infördes miljöklassning av nya personbilar.
den grundar sig på mängden utsläpp av kväveoxider, kolväten , kolmonoxid och partiklar (dieselbilar)
bränsleförbrukningen och därmed också utsläppen av koldioxid bedöms inte när bilarna miljöklassas.

alla nya bilar måste klara miljöklass 2005.
detta innebär att de uppfyller kraven som är obligatoriska i EU sedan 1 januari 2006.

i miljöklass E1 placeras bilar som drivs med el från batterier.

i miljöklass hybrid placeras bilar som drivs med el från batterier eller förbränningsmotor.

fordonsskatten för en ny personbil beräknas på utsläppen av koldioxid vid blandad körning.
det innebär ett bra skäl till att välja en mindre och bränslesnålare bil i bästa miljöklass.

排放汽车
1993年,新的乘用车的环保分类。
它是基于氮氧化物,烃,一氧化碳和颗粒物的排放(柴油车)的量
燃料消耗和二氧化碳的排放量,因此不预期当汽车环境分类。
 
所有新车必须符合欧洲2005年
这意味着,只要符合是强制性的欧盟自2006年1月1日的要求。

环保E1级放在汽车用电池供电的电力。

环境类混合动力汽车放在从电池或内燃机由电力驱动。

车辆税的二氧化碳排放量在联合循环计算一个新的乘客。
它确实一个很好的理由来选择一个更小,更省油的汽车在最好的环境课。

25

miljöbilar
det finns lite olika definitioner av vad en miljöbil är.
definitionen som gäller för fordonsskattebefrielse är
snåla bensin - eller dieseldrivna bilar
hybrider
bilar som kan drivas med alternativbränslen såsom etanol eller gas
elbilar

bensin- och dieselbilar.
inklusive hybrider
får inte släppa ut mer än 120 g koldioxid per kilometer.
dieselbilar ska ha låga utsläpp av partiklar.
flr alternativbränslebilar finns tak för hur mycket bränsle de får förbruka ,
likaså för elbilar.

绿色汽车
有一个什么样的绿色汽车是一些不同的定义。
适用于车辆的豁免的定义是
高效汽油 - 或柴油车
混合动力车
可替代燃料,例如乙醇或天然气运行的汽车
电动车

汽油和柴油轿车。
包括混合动力车
不得排放低于120克每公里二氧化碳。
柴油车将有颗粒的低排放。
FLR替代燃料汽车是在他们要多少燃料消耗限额;
同样的电动车。

26

226 226 266 226 226 226 226 266

226 226 266 226 226 226 226 266

27

olika bränslen
biobränsle eller fossilt bränsle?
vid förbränning av biobränsle bildas samma mängd koldioxid som förbrukas av växten före skörd.
inget överskott utan ett kretslopp.

vid förbränning av fossilt bränsle blir det ett tillskott av koldioxid.
överskottet bidrar till en klimatförändrning.

bränslet blir renare
välja en mindre och bränslesnålare bil i bästa miljöklass.

不同燃料
生物燃料或化石燃料?
生物燃料的燃烧所产生的二氧化碳通过收获前的植物所吸收的量相同。
没有余粮没有一个周期。

化石燃料的燃烧,这将是一个附加的二氧化碳。
过剩导致气候变化了。

燃料将是更清洁
选择一个更小,更省油的汽车在最好的环境课。

28

227 227 227 227 227 227 227 227

227 227 227 227 227 227 227 227

29

bränslet blir renare
miljöklassat drivmedel

för att minska de skadliga utsläppen har det införts miljöklassning av bränsle.

numera säljs enbart bensin av miljöklass 1 i sverige.
utsläppen av de skadliga ämnena bensen och svavel kommer att minska ytterligare.

diesel som säljs på bensinstationerna är av miljöklass 1.
detta gör att utsläppen av rök,
kolväten svavel och kväveoxider minskar och luftkvaliteten förbättras.

dieselmotorn
partikelutsläpp
partikelfilter

dieselmotorn släpper ut högre halter av kväveoxid och två till tre gånger mer kolväten än en bensinmotor med katalysator.
dieselfordon bidrar i större utsträckning till den smogbildning som förekommer i större städer.
partikelutsläppen från en dieselbil beräknas vara 10 till 15 gånger större jämfört med dem från en bensinbil.
därför är äldre dieselbilar utan partikelfilter mindre lämpliga i tättbefolkade områden.
köper du en ny dieselbil så välj en med partikelfilter.
miljöklass 2005 PM
den släpper ut avsevärt mindre med hälsofarliga partiklar.

燃料将是更清洁
环境归类燃料

减少有害气体排放已经推出燃料的环保分类。

现在只能在瑞典销售的1级汽油。
有害物质的苯和硫排放量将进一步降低。

柴油在加油站卖的是环保类1 。
这意味着,烟雾排放,
烃,硫和氮的氧化物被还原和空气质量的改善。

柴油机
颗粒物排放
粒子

柴油发动机排放的一氧化氮水平较高和两到三倍比用催化转化器的汽油发动机更多的烃。
柴油车多作贡献,以烟雾的形成,这发生在大城市。
从柴油机微粒排放预期为10至15倍高相比,那些从汽油的汽车。
因此,旧的柴油车无微粒过滤器不太适合在人口稠密的地区。
购买新的柴油车,所以选择一个带有颗粒过滤。
环境类2005 PM
它显著少放出有害物质。

30

fossila bränslen
bensin, diesel och naturgas är fossila bränslen, vilka vid förbränning medför ett tillskott av växthusgaser.

alternativa bränslen
forskning och försök med alternativa drivmedel pågår över hela världen.
det finns dock problem som måste lösas innan användningen kan bli mer vanlig.
drivmedlen ska kunna framställas i stora kvantiteter till en låg kostnad.
dessutom måste produktionen av drivmedlen vara miljöanpassad.
regionala skillnader.
det vill säga tillgången på elektricitet.
solenergi och biobränsle, kommer att påverka utvecklingen.

化石燃料
汽油,柴油和天然气是化石燃料,其燃烧时表示温室气体的一个应用程序。

替代燃料
研究和实验用替代燃料在世界范围内取得进展。
然而,有一个必须解决之前使用可能更常见的问题。
推进剂是在低的成本进行大批量生产。
此外,驱动器的输出意味着环保。
地区差异。
即,电力的可用性。
太阳能和生物燃料,将影响发展。

31

biobränslen eller förnyelsebara bränslen

biobränslen, organiska bränslen som etanol och biogas.
har fördelen att de inte bidrar till växthuseffekten.
den mänd koldioxid som släpps ut vid förbränningen motsvarar nämligen mängden som växten förbrukat innan skörd.

生物燃料或可再生燃料

生物燃料,有机燃料,如乙醇和沼气。
具有的优点是它们不会有助于温室效应。
普通话二氧化碳燃烧过程中排放相当于即收获前消耗的植物的量。

32

förnyelsebara drivmedel löser inte alla problem

trafiken ger upphov till många miljöproblem som vi inte löser med nollutsläpp från avgasröret.
buller ,
intrång och slöseri med naturresurser är några exempel.
vi får inte heller glömma alla de som skadas eller dödas i trafiken.
förnyelsebara bränslen är bara en liten del i omställningen till ett hållbart transportsystem.

可再生燃料并不能解决所有问题

交通引起我们解决零尾气排放的许多环境问题。
噪音,
入侵和自然资源浪费是一些例子。
我们绝不能忘记那些受伤或交通杀害。
可再生燃料是过渡到可持续运输系统的一小部分。

33

228 228 228 228 228 228 228 228

228 228 228 228 228 228 228 228

34

lokala och regionala miljöproblem
utsläpp från vägtrafiken är den viktigaste orsaken till dålig luft i tätorter.
människor exponeras för höga halter av bland annat koloxider , kväveoxider och kolväten.
tillsammans med buller och partiklar orsakar de hälsoproblem framförallt i form av luftvägs., hjärt - eller kärlsjukdomar.

föroreningar lagras i naturen eller sprids i luften.
koldioxid, påverkar växthuseffekten
utsläppen av koldioxid står i direkt proportion till bränsleförbrukningen.
biltrafiken står för cirka 30 procent av de totala utsläppen av koldioxid.

地方和区域环境问题
从道路交通排放是城市中的空气质量差的主要原因。
人们暴露在高浓度的包括碳氧化物,氮氧化物和碳氢化合物。
连同噪声和颗粒会引起健康问题,尤其是在气道的形式,心脏 - 或疾病。

存储在自然界污染物或分散在空气中。
二氧化碳,温室效应
二氧化碳的排放量是成正比的燃料消耗。
道路交通占二氧化碳总排放量的30%左右。

35

koloxid, minskar blodets syreupptagande förmåga vilket i sin tur leder till trötthet och koncentrationssvårigheter.
påverkar även det centrala nervsystemet och är i stora doser direkt livshotande.
utsläppen minskas genom användande av katalysator.

一氧化碳降低了血液中的氧的吸收能力,这反过来又导致疲劳和注意力不集中。
也影响中枢神经系统,并在大剂量危及生命。
排放量是由使用催化剂降低。

36

kolväten, i bilavgaserna orsakar cancer och kan påverka arvsanlagen.
tillsammans med kväveoxider bidrar kolväteutsläppen till bildandet av marknära ozon.

kväveoxider , försurar mark och vatten.
bidrar till övergödning av sjöar,
kustområden och hav.
medför påverkan av vår arvsmassa,
våra luftvägar och slemhinnor.
tillsammans med kolväten bidrar det till bildandet av marknära ozon.

汽车尾气中的碳氢化合物会导致癌症,并能影响的基因。
连同氮氧化物有助于碳氢化合物的地面臭氧的形成。

氮氧化物,酸化土壤和水。
有利于湖泊富营养化,
沿海地区和海洋。
使我们的遗传物质的影响,
我们的呼吸道和粘膜。
连同烃,它有助于将地面臭氧的形成。

37

marknära ozon bildas av att syret i luften oxideras.
i atmosfären ger ozonet skydd mot solstrålning,
men i marknivå är det skadligt.
eftersom mängden av kolväten och kväveoxider bestämmer hur mycket ozon som bildas,
är det viktigt att hålla nere dessa utsläpp.
halterna av marknära ozon är högst under sommaren på grund av vädret.
marknära ozon leder till minskande skördar och skadade skogar, men är också hälsovådligt.

sot och partiklar räknas bland de allvarligaste miljöproblemen i tätortsmiljöer.
höga halter av sot och partiklar kan medföra luftvägsbesvär,
nedsatt andningsfunktion och risk för cancersjukdomar.
de små partiklarna vi andas in letar sig ned i lungorna och ut i blodomloppet.
hälsofarliga partiklar bildas bl a vid förbränning i bilmotorer.
vägslitage från dubbdäck är en annan stor orsak till att partiklar bildas.

地面臭氧对空气中的氧发生氧化。
大气臭氧层提供保护,防止太阳辐射,
但在地面上是有害的。
因为碳氢化合物和氮氧化物的量的多少决定臭氧的形成,
尽量减少这些排放是很重要的。
地面臭氧浓度是因为天气的原因最高的夏季。
对流层臭氧导致产量下降,破坏森林,而且是一个健康的危害。

烟尘和颗粒之间在城市环境中最严重的环境问题进行计数。
高浓度烟尘和颗粒物可引起呼吸困难,
损害呼吸功能和癌症风险。
我们吸入的小颗粒发现它的方式进入肺部,并进入血液。
燃烧的汽车发动机形成等等有害颗粒。
从钉的轮胎路面的磨损是另一大原因颗粒物的形成。

38

buller stör nattsömnen och medverkar till stressrelaterade sjukdomar.
vägtrafiken skapar också ett ohörbart ljud.
infraljud,
vilket kan skapa koncentrationssvårigheter.
huvudvärk och en allmän trötthet.
bullerskydd mellan vägar och bostadsområden minskar problemen.

噪音扰乱睡眠,有助于压力有关的疾病。
道路交通还创建了一个听不见声音。
声,
它可以在集中造成困难。
头痛和全身疲劳。
从道路和住宅区的噪音降低的问题。

39

229 229 229 229 229 229 229

229 229 229 229 229 229 229

40

den globala medeltemperaturen
de ökande halterna av växthusgaser väntas leda till att medeltemperaturen vid jordytan ökar.
havsytan kan komma att stiga och nederbörden väntas öka,
dock inte överallt på jorden.

växthuseffekten - till nytta och skada för jordens klimat
kortvågig strålning från solen når jorden.
en del reflekteras ut i rymden.
en del fångas upp av atmosfär, hav , mark och växtlighet.
därifrån återutsänds energin som långvågig värmestrålning.

atmosfären är inte lika genomsläpplig för de långvågiga strålarna som för de kortvågiga.
en del värme hålls därför kvar och ger upphov till en växthuseffekt.
utan den skulle jorden vara en iskall och livlös planet.
om däremot halterna av växthusgaser blir för höga hålls värmen kvar nära jordytan en längre tid och klimatet på jorden förändras.

全球平均气温
温室气体浓度的增加预计将导致平均地表温度上升。
海平面可能会上升,预计降雨量增加,
然而,并非随处可见地球上。

温室效应 - 地球的气候的利益而损害
来自太阳的短波辐射到达地球。
一部分反射到太空。
部分由大气,海洋,陆地和植被抓获。
因此重传能量的长波热辐射。

气氛是不是渗透到短波长的长波射线。
因此,一些热量在那里举行,并温室效应引起。
没有它,地球将是一个冰冷的星球。
另一方面,温室气体的浓度会过高保持的热量仍然接近表面长时间和地球气候正在发生变化。

41

hur drabbas vi av växthuseffekten
för oss i norra Europa kan det vid första tanken kännas angenämt med ett varmare klimat.
klimatändringen får dock negativa konsekvenser för människor och djur.
det räcker med en temperaturökning på bara några grader för att systemet ska sättas ur spel.
det är vi själva som bär skulden genom utsläppen av framför allt koldioxid.
gör vi inget åt utsläppen nu,
så är vi på väg mot stora klimatförändringar.
detta kan leda till snabba väderomslag och fler naturkatastrofer
polarisarna smälter
ozonhålet blir större
många djurarter får svårt att överleva

我们是如何受全球变暖影响
我们在北欧,它可能首先想到的似乎与宜人气候变暖。
气候变化可能对人类和动物的负面后果。
所有需要的是使系统消除上升几度。
这是我们谁是主要由二氧化碳排放惹的祸。
我们无能为力的排放现在,
那么,我们正朝着大气候的变化。
这可能导致迅速天气变化等自然灾害
极地冰川融化
臭氧空洞变大
许多动物物种可能难以生存

42

230 230 230 230 230 230 230

230 230 230 230 230 230 230

43

genomsnittlig körsträcka för en personbil är 1400 mil/år.
om bilen förbrukar 8,5 i bensin/100km.
innebär det att varje bil släpper ut 2800 kg co/år
det finns drygt 4 milj personbilar i sverige.

vi måste bli medvetna för nästa generations skull.

bil en bättre förare
lär dig eco driving
förbättra dina vardagsrutiner

bränslesnålare bilar
bättre bränslen
tekniska lösningar

samåk
avstå bilkörning
när det går
cykla, åk kollektivt
starta bilpooler.

平均行驶里程为一辆汽车是1400万/年。
如果汽车消耗8.5 bensin/100km。
这意味着,每节车厢发出2800公斤合作/年
有超过400万辆汽车在瑞典。

我们必须意识到下一代的缘故。

汽车更好的驱动程序
学习环保驾驶
提高你的日常事务

节能汽车
更好的燃油
技术解决方案

拼车
避免驾驶
当它
骑自行车,乘坐公共交通工具
开始汇集。

44

231 231 231 231 231 231 231 231

231 231 231 231 231 231 231 231

45

framtiden
trafiken växer under 2000-talet och därför gäller det att finna nya lösningar.
utvecklingen drivs ständigt på med ökade krav på renare luft.
både från enskilda städer eller stater,
som exempelvis kalifornien.

framtidens motorer kommer att likna dagens men med förfinad teknik,
när det gäller rening av avgaserna.
turboaggregat blir vanligare.
eftersom man får ut mer effekt med lägre förbrukning.
bilar får lägre vikt utan att krocksäkerheten försämras.
vilket också bidrar till lägre bränsleförbrukning.

未来
交通生长在2000s,因此,寻找新的解决方案是非常重要的。
进化总是在不断增长的需求更清洁的空气。
从个别城市或国家,
如加利福尼亚州。

未来的发动机将是类似于今天的,但与精制技术,
在废气净化的情况。
涡轮增压器正变得越来越普遍。
因为你得到更多的权力与更低的油耗。
汽车得到更低的重量没有碰撞安全性恶化。
这也有助于降低燃料消耗。

46

elbilen
elbilen är en gammal konstruktion ,
äldre än den bensindrivna bilen.
elbilen har för närvarande nackdelar i form av högre produktionskostnader och dålig batterikapacitet.
den förmodas få ökad betydelse först en bit in på 2010-talet,
då i form av el-hybridfordon.

hybridbilen
hybridbilen är en bil med två drivkällor,
dels en elmotor.
dels en vanlig bränslemotor.
vid landsvägskörning körs den på bränsle och laddar samtidigt upp batteriet.
i stadstrafik används elmotorn för att undvika utsläpp.
tekniken finns redan.
och några bilfabrikanter erbjuder hybridbilar i sitt modellutbud.

电动车
电动汽车是一个古老的设计,
年纪比汽油动力车。
电动车目前有缺点,生产成本较高,电池续航能力差计算。
假定增加的重要性,直到在2010年代一些点,
那么在电动混合动力汽车的形式。

混合动力汽车
混合动力汽车是一辆车有两个驱动源
和一个电动马达。
和常规燃料发动机。
对农村道路,它运行在燃料和给电池充电了。
城市中使用的电动马达,以避免污染。
技术已经存在。
而一些汽车制造商提供的混合动力汽车在其车型系列。

47

bilpool att ha tillgång till bil utan att äga den
redan nu finns bilkooperativ som ger medlem i föreningen möjlighet att utnyttja bil utan att själv äga den.
för delarna är att medlemmarna kan köra nya miljöanpassade och säkra bilar.
utan att beslasta sin ekonomi så hårt.
bilpooler är något som kommer att öka de närmaste åren.
speciellt i storstäder med parkeringsproblem.

拼车有机会获得一辆没有拥有它
已经有汽车合作,提供了联想受惠车没有拥有它的成员。
对于部分就是会员可以推动新的环保,安全的汽车。
没有beslasta经济硬。
拼车的东西,将在未来几年增加。
尤其是在大城市停车问题。