Introduktion sidor 9 Flashcards Preview

Körkortsboken > Introduktion sidor 9 > Flashcards

Flashcards in Introduktion sidor 9 Deck (34):
1

du har bestämt dig för att ta körkort.
grattis! det var ett klokt beslut.

vårt moderna samhälle är i mångt och mycket uppbyggt kring de möjligheter som ges när man har tillgång till en bil
möjligheten att välja var du vill bo och arbeta ökar.
fritiden kan också bli innehållsrikare tack vare bilen.

你已经决定采取许可证。
祝贺你!这是一个明智的决定。

当你获得一辆汽车,主要是围绕我们的现代社会带来的机遇
能够选择在哪里生活和工作的增加。
闲暇时间也可以成为更丰富的汽车。

2

10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10

3

du får börja övningsköra

AM 14 år 9 månader
A1 16 år
A begr 17 år 6 månader
A 20 år
B 16 år med personbil
17 år 6 mån med lätt lastbil samt personbil
och lätt lastbil med tillkopplat lätt
släpfordon.
BE 18 år och B-körkort
C 18 år och B-körkort
CE 18 år och B-körkort
D,DE 20 år och B-körkort

förklaring till de olika körkortsbehörigheterna hittar du på sidan 19

你可能开始练习驾驶

上午14岁9个月
A116年
ÂLIMITE17年6个月
20年
B 16岁,客运轻型卡车和轿车和17年6个月
          轻卡与武装轻型拖车。
BE 18和B照
C 18和B牌照
CE18和B照
D,DE20和B照

第19页上的解释不同的驾驶执照的权限,可以发现

4

överinlärning

cykling är ett bra exempel på överinlärning.
ställ in cykeln i garaget och plocka fram den först några år senare - du kan fortfarande cykla.

在学习

骑自行车是一种很好的学习例子。
设置自行车在车库里,拿起最初几年后 - 你仍然可以骑自行车。

5

djupinlärning

du söker förståelse och sammanhang.

vänta nu...
ingen huvudled, inga vägmärken, det måste vara högerregeln! B

深入学习

你寻求理解和上下文。

现在等待...
没有公路,没有路标,它必须是正确的规则!B

6

ytinlärning

du rabblar för provet - ingen förståelse

肤浅的学习

背诵的测试 - 不理解

7

11 11 11 11 11 11 11 11

11 11 11 11 11 11 11 11

8

vägen till körkortet

vägen till det efterlängtade körkortet kan se lite olika ut beroende på de val du själv gör.

期待已久的牌照的方式可能看起来有点不同,取决于你的选择。

9

naturligt
förmedla
hela utbildningen
en kombinerad utbildning
mängdträning
antal
körkortstagare
nöjda
genomföra
en handledare

自然
调解
整个培训
一个组合训练
训练量

驾驶接受者
满意
实施
导师

10

oavsett
teorikunskap
praktiska färdigheter
kunskaper
färdigheter
kontrolleras
ett förarprov
trafikverket
inlärningen
effektiv
begrepp

无论
理论知识
实用技能
知识
技能
检查
驾驶考试
机动车管理局
学习
有效
概念

11

strävar
djupinlärning
innebär
sammanhang och orsaker
helheten och sammanhanget
kunskaperna
kvar
strävar
ytliga kunskaper

努力
深入学习
意味着
背景和原因
大画面和背景
知识
留下
努力
皮毛

12

gäller
körträning
överinlärning
din rent tekniska
automatiseras
manövrering
hantera bilen
tankeförmåga
istället
ägna åt
övrig trafik
planering av

问候
驾驶培训
在学习
你纯粹的技术
自动化
驱动
处理汽车
思维能力
代替
致力于
其他交通
规划

13

12 12 12 12 12 12 12

12 12 12 12 12 12 12

14

övningskörning
körkortstillstånd
mängdträna

学习者
学车证
大量锻炼

15

13 13 13 13 13 13 13

13 13 13 13 13 13 13

16

tillåten
skaffa
möjlighet
elektroniskt
beställa blanketter
utför det
syntest
tveksam
oavsett
behörighet
särskilda krav
ordnat
formaliterna
styrs av en kursplan
transportstyrelsen
grund
genomgår ditt förarprov.

kursplan

允许
获得
可能性
电子
订购单
执行
视力
过得去
无论
权限
具体要求
安排
手续
被控制的一门课程
运输局
基本的
通过驾驶考试。

教学大纲

17

STR-trafikskola
naturligtvis
avgör
en rimlig kostnad.

STR-驾驶
当然
决定
以合理的成本。

18

startar
bör lägga upp
personlig utbildningsplan

开始
加起来应该
个人培训

19

anslutna
uppfylla vissa kvalitetskrav.
uppstå situationer
reklamationsnämnd
lösa
trygghet

连接的
满足一定的质量标准。
某些情况
投诉委员会
解决
安全

20

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

21

privat övningskörning
genomgått
introduktionsutbildning
ett giltigt körkortstillstånd

私人执业
完成
上岗培训
有效的驾驶执照

22

transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B.

交通运输局的规定课程,资历B.

23

15 15 15 15 15

privat övningskörning behörighet B.
en giltig introduktionsutbildning

introduktionsutbildning
anordnar
skede kan vara värdefull
läromedel
säkert
överens
privatträning

15 15 15 15 15

私人执业管辖B.
一个有效的上岗培训

上岗培训
组织
阶段可以是有价值的
学习材料
安全
一致的
私人培训

24

råd till handledare

sammanlagt
undantag
utfärdat
inom EES
en beteckning
Liechtenstein
skicklighet

ansvar
räknas
ansvarig
förare
skylten ÖVNINGSKÖR ska sitta bak på bilen

导师的意见


例外
发行
欧洲经济区
指定
列支敦士登
技能

责任

负责
司机
标志学习者应该坐在汽车后部

25

kursplan

styrs av transportstyrelsens kursplan.
hur du kan lägga upp

samarbete
etablera ett samarbete
medlem
ett antal körlektioner i början
på allvar
värdefulla tips
förhindrar felaktig inlärning

教学大纲

控制由运输板教学大纲。
如何添加

合作
建立合作
成员
在开始的一些经验教训
认真
有价值的技巧
防止误学习

26

16 16 16 16 16 16 16

16 16 16 16 16 16 16

27

kunskapsprovet

utförs vid
du få reda på resultatet omedelbart.
riskutbildning
genomförd
genomförs oavsett
legitimation
tillfällena.
kom väl förberedd !

知识测试

在执行
您可以立即看到结果。
风险教育
完成
无论实施
鉴定
场合。
有备而来!

28

utfärdas
körkortstillstånd
permanent bosatt i sverige
rätt ålder för behörigheten
har avlagt godkänt förarprov
får dock inte utfärdas
ekonomiska
målet

发行
学车证
瑞典永久居民
适龄的特权
已完成认可的驱动程序测试
不得发行
经济
目标

29

17 17 17 17 17

17 17 17 17 17

30

sammanhållet förarprov -behörighet B.

协调一致的驾驶考试证书B.

31

sammanhållet förarprov -behörighet B.
enkelt
planera
orsaken
ett sammanhållet prov
genomförs

协调一致的驾驶考试证书B.
便利地
计划
导致
综合测试
实施

32

väl förberedd.

medför att
teori- och körutbildning knyts
färdigutbildad
väl förberedd
anmäls till förarprov
under körprovet

充分的准备。

原因
理论和驾驶教育挂钩
全面的培训
做好准备
驾驶考试报告
在测试过程中

33

riskutbildning B.

deltagit
genomföras
avsnitt
riskettan omfattar alkohol. droger, trötthet och riskfyllda beteenden.
teoretiska
anordnas på
risktvåan
trafikövningsplatser.

风险培训B.

参加
实施
部分
一个风险包括酒精。药物,疲劳和危险行为。
理论
举办
风险亚军
机动车管理局培训中心。

34

förarprov

utförs vid
omedelbart
oavsett
bevis
tillåtelse

underkänd

prövotid
återkallat
genomgå
återfå
AM-behörighet
upprepas inte
kompletterar
körkortsbehörighet

驾驶考试

在执行
立即
无论
证据
允许

失败

试用期
撤回
经历
恢复
AM管辖
不重复
补充
驾驶执照