sidor 165 Halkkörning Flashcards Preview

Körkortsboken > sidor 165 Halkkörning > Flashcards

Flashcards in sidor 165 Halkkörning Deck (25):
1

halkkörning
att köra i halt väglag ställer stora krav på föraren.
de flesta olyckor som sker beror på misstag av föraren.
antingen uppmärksammar han inte att det är halt,
eller också felbedömer han väglaget.

安全驾驶
在湿滑路面上驾驶对驾驶员做出巨大的需求。
大多数事故发生,由于司机失误。
要么他不注重它的内容,
他误判路况。

2

166 166 166 166 166 166

166 166 166 166 166 166

3

detta väglag ger oftast inga rubriker alls...

medvetna om halkan
kör alla försiktigt

men detta väglag ger både rubriker och oväntade problem---
vägen är torr och fin,
men hur ser det ut i skuggpartierna!

hur märker man att det är halt?
tått men tyst
asfalten blänker

这个条件通常没有给出所有的头条新闻......

知道的滑溜
经过精心运行

但这种握法提供了标题和意想不到的问题---
道路是干燥和精细,
但它是如何看阴影区域!

如何,你会发现,它是跛脚?
紧张,但安静
沥青灿烂

4

167 167 167 167 167 167

167 167 167 167 167 167

5

halkkörning

faran eller svårigheten med halka uppstår inte den morgon det ligger tre decimeter nysnö på trappan utanför huset.
då kör alla i regel långsamt och med marginaler.
händer något
så är det oftast enkla av körningar utan att någon skadas.

faran kan istället vara att föraren med alldeles för hög fart kör in i en kurva,
eller att han tvingas till en bromsning och inte är beredd på att vägen är hal.

för en oerfaren förare kan det ofta vara svårt att förutse och bedöma halka.

安全驾驶

不会发生打滑的危险或困难的早晨在房子外面的台阶上有一个新鲜的雪脚下。
然后运行普遍放缓和边距。
有事
它通常是一个简单的运行无任何损伤。

危险反而会成曲线太高速行驶的司机,
或者说,他被迫刹车和没有准备的道路很滑。

一个没有经验的司机,它往往是很难预测和评估的滑移。

6

hur märker man att det är halt ?

yttertemperatur mätare
svårigheten med vinterkörning är att i tillräckligt god tid upptäcka att det är halt.
en erfaren förare löper mindre risk att bli överraskad,
men även han kan självklart göra misstag.
en termometer i bilen, som visar yttertemperaturen
är ett hjälpmedel man kan ha stor nytta av.
är temperaturen +4°C eller lägre,
finns alltid risken att vägen kan vara hal.

"fukt" kan vara is
en väg kan se fuktig ut,
och om du inte hör ljudet av väta,
som skvättes upp av hjulen
bör du vara försiktig
vägbanan kan vara frusen.
överhuvud taget ska du noga iaktta hur vägbanan ser ut och lägga mörke till alla förändringar.
fläckvis halka är mycket vanlig,
framför allt i de södra delarna av landet.
fläckvis halka

broar och viadukter
på broar och viadukter är det större risk för halka.
detta beror på att den kalla luften kyler vägbanan,
både ovanifrån och underifrån.
vid en bro över ett vattendrag är den omgivande luften fuktig vilket ökar risken för halka.

polerad snö blir is.
är det snö på vägbanan ökar halkrisken på alla ställen som poleras extra av däcken.

如何,你会发现,它是跛脚?

外界温度压力表
冬季驾驶的难度,发现这是滑。
经验丰富的司机都不太可能会感到惊讶;
但他可以肯定犯错误。
在车里,温度计显示外面的温度
是一个工具,可以大大受益。
的温度是4 ℃或更低时,
总是有风险的道路可以滑。

“水分” ,可能是冰
道路可能看起来湿润,
如果你没有听到下雨的声音,
车轮作为skvättes的
当心
巷道可以冻结。
,仔细观察道路看起来很暗,所有的修改。
片状滑是很常见的,
特别是在该国的南部地区。
片状滑

桥梁和高架桥
桥梁和高架桥上,滑倒的危险就越大。
这是因为寒冷的空气冷却的巷道,
顶部和底部。
在一座桥,周围的空气湿润,增加滑倒的危险。

抛光雪变成冰。
积雪的道路上增加额外的抛光轮胎打滑的风险在所有的地方。

7

våren

under våren kan det förekomma plötsliga temperatursvängningar.
smältvatten som rinner över vägen på dagen fryser till is när kavällen kommer .
denna is brukar kallas svall is.

春天

春运期间,有可能是突然的温度波动。
当天道路结冰融化的雪水流淌时kavällen。
这通常被称为浪涌冰。

8

fläckvis halka kan uppstå när temperaturen är omkring noll grader.
solen värmer och torkar körbanan på öppna sträckor
i svackor
i skuggiga partier
på broar och viadukter finns ofta fläckar som kan vara hala.

se upp för:
plötsliga temperatursvängningar
smältvatten som frusit till is.
skuggiga partier
fläckvis halka.

温度零度左右时可出现片状滑。
太阳温暖和干燥的巷道开阔
在洼地
在阴凉的部分
桥梁和立交桥往往是可以滑点。

注意:
突然的温度变化
融水冻结。
阴影部分
片状滑。

9

sommaren

riktigt varma soliga dagar kan tjära i asfalten tränga upp till ytan och göra den hal.
bli inte förvånad om vägen sandas en varm sommardag!

夏天

阳光明媚的日子真的很热,焦油沥青渗透到表面,并使其滑。
不要感到惊讶,如果道路打磨炎热夏季的一天!

10

ett annat problem uppstår när det börjar regna efter en längre tids varmt och torrt väder.
det har då bildats en hinna av avgaser
oljerester och däckavlagringar på vägen.
denna lösen upp vid ett regn och bildar en hal sörja.
speciellt halt blir det på gasten just efter att regnet har börjat falla.

se upp för:
solvarm asfalt kan vara hal
regn en varm sommardag kan innebära halka.

另一个问题出现时,经过漫长而炎热,干燥的天气开始下雨。
从那时起,它已建立了气体膜
残余油和轮胎在道路上的存款。
这个练习降雨和形成一个滑混乱。
特别滑,它得到的鬼,只是在风雨后已经开始下降。

注意:
阳光照耀的柏油路就可以是滑
炎热夏季的一天下雨就意味着打滑。

11

169 169 169 169 169 169

169 169 169 169 169 169

12

hösten

löv från träd och lera och jord från lantbruksmaskiner tillsammans med regn kan orsaka halka.
en smygande övergång till kallare väder kan innebära att den första frosthalkan kommer plötsligt.

se upp för :
löv , lera eller jord vid regn
den första plötsliga frosthalkan
broar och viadukter
svackor
fläckvis halka树叶从树上,从农业机械及泥土随着雨水可以引起打滑。
一个阴险的过渡到寒冷的天气可能意味着第一次霜冻会突然滑。

注意:
树叶,泥土或土壤被雨水
第一个突如其来的霜冻滑溜
桥梁和高架桥
暴跌
片状滑

13

vintern

vintern är normalt en halkperiod med snö och is på vägarna.

冬天

冬季通常是在道路上的积雪和冰滑期。

14

170 170 170 170 170 170

170 170 170 170 170 170

15

olika former av halka

börjar din morgon så här
hur tror du då att väglaget är?

hur djup är vattenpölen
vad händer när temperaturen sjunker?

några halkrisker
spår av barmark
isiga spår
snö strängar
snö rök
snö drev

vägen är ofta plogad ända ut till plogpinnen

men snö döljer diket.
det skapar problem om du får möte på en smal väg.

各种形式的滑移

这样,开始新的一天
你是怎么想的路况呢?

水坑有多深
当温度下降时,会发生什么?

一些滑倒
裸露地面的痕迹
冰冷的轨道
雪串
雪烟
雪道

道路往往是犁犁棒

但雪沟隐藏。
它创建可能会遇到的问题,如果你在一个狭窄的道路。

16

171 171 171 171 171 171 171

171 171 171 171 171 171 171

17

förrädiska förhållanden
underkylt regn

det var glashalt!
är ett uttryck som verkligen stämmer vid underkylt regn.
regnet fryser till i samma ögonblick som det träffar den nedkylda vägbanan.

har du tur.
så märker du ett is pansar.
när du skrapar rutorna innan körningen.
värre är det.
om du råkar ut för underkylt regn då du kör.
den relativt varma vindrutan kan få dig tro.
att det är ett vanligt regn.
använd yttertemperaturmätaren i bilen!
det kan inte vara vanligt regn i minusgrader!

变化莫测的条件
冻雨

有玻璃内容!
冻雨时,是真的是一个表达式。
雨冻结它击中的瞬间冷却的巷道。

你很幸运。
你会注意到一个冰甲。
当你驾驶前窗刮。
更重要的是,它是。
驾车时,如果遇到冻雨。
相对温暖的挡风玻璃可以让你相信。
有一个共同的雨。
使用外界温度仪在车上!
在冷冻温度下,它不能正常降雨!

18

snö och modd
efter ett snöfall bildas det ofta spår av barmark på vägen av all trafik.
det är frestande att då köra för fort eftersom väggreppet i själva spåret kan vara bra.
tänk på att bara någon decimeter åt endera hållet är det snö och praktiskt taget inget väggrepp alls.

snö strängar
snö strängarna är också mycket besvärliga
om du kör om någon.
sladdrisken kan vara mycket hög.

plogad väg
kör du på en plogad väg efter ett snöfall.
så bör du vara medveten om att det plogade området kan vara bredare än vägen.
kommer du utanför vägkanten.
finns det risk att du skär ner utanför vägen med en sladd som följd.
plogbilsföraren har ofta plogpinnar till hjälp för att veta hur bred vägen egentligen är.
ibland händer det ändå att han plogar för långt ut.
plogpinnar

snö rök
kall nysnö medför stora problem med sikten.
den snö rök som mötande och framförvarande fordon ger upphov till medför att siktsträckan kan bli mycket kort.
dett är ett stort problem.
speciellt i norra delarna av landet.

积雪和融雪
降雪后往往形成裸露地面的痕迹,道路上的所有流量。
这是很有诱惑力,然后开车太快,因为赛道本身的抓地力,可以很好。
记住,在任何一个方向只有几英寸雪和几乎没有抓地力。

雪串
雪链也很难
如果你追别人。
线的风险非常高。

耕路
降雪后耘道路上运行。
所以你应该知道,耕过的田里可能比道路更宽。
你在外面路边。
是有风险的,你把用绳子下来的道路由于。
经常犁犁司机知道有多宽的道路真的是棒很有帮助。
有时会发生反正他犁出过远。
犁棒

雪烟
冷鲜雪导致能见度的主要问题。
雪烟迎面而来的前方车辆产生的效果的范围内的可见性可以很短。
这是一个大问题。
特别是在该国的北部地区。

19

snö drev
i de södra delarna är kraftig vind tillsammans med snöfall ett problem.
snödrev över vägen ger framkomlighetsproblem och svårigheter att se vägens sträckning.

雪道
南方部分地区有强风与雪的一个问题。
吹雪在路上给流动性的问题和困难,看到道路线形。

20

172 172 172 172 172 172 172 172

172 172 172 172 172 172 172 172

21

vattenplaning

risken ökar med
hastigheten
mycket vatten
sliten vägbana , spårbildning
breda däck
slitna däck

fällknivsverkan

rätt däck
när det råder vinterväglag ska släpvagnen ha dubbdäck
om bilen har dubbdäck.

水漂

风险的增加与
速度

破旧路面车辙
宽大的轮胎
 轮胎磨损

千斤顶重创

正确的轮胎
当有一个冬季道路,拖车将镶满轮胎
如果汽车已经镶满轮胎。

22

173 173 173 173 173 173

173 173 173 173 173 173

23

vattenplaning

under alla årstider kan det vid regn vara risk för vattenplaning.

breda däck
genom att vi utrustar bilarna med breda däck.
ökar också risken för vattenplaning.
viktigt är att ha ett bra mönsterdjup på däcken.

slitna däck
slitna däck fungerar dåligt i regn.
mönstrets uppgift är att avleda vattnet.
är mönsterdjupet dåligt fungerar det inte.
däcket lyfts upp på vattenytan.
det "planar"
bilen tappar då kontakten med vägbanan och blir omöjlig att styra.

hastighet
hastigheten har en avgörande roll för vattenplaning.
redan vid låga hastigheter kan däcken vatten plana,
när du kör igenom en djup vattensamling.

modd planing
snömodd och slask har liknande effekter på bilens köregenskaper.
däcken klarar inte av att pressa undan modden och modd planing kan uppstå.

vägens skick
vägens skick har ochså betydelse för risken att råka ut för vattenplaning.
på en sliten väg bildas djupa spår som kan rymma mycket vatten.

水漂

在所有的季节,它可能是雨打滑的危险。

宽大的轮胎
通过我们的汽车装备宽轮胎。
同时也增加了打滑的危险。
重要的是有一个良好的轮胎胎面花纹。

轮胎磨损
旧轮胎表现不佳,在雨中。
模式是疏导水。
是花纹深度坏的,这是行不通的。
在轮胎被抬起在水面上。
“平面”
接车失去与路面接触,转向变得不可能。

速度
水漂速度有着至关重要的作用。
即使在低转速时,轮胎平水
当你开车经过一个深的水体。

融雪刨
融雪和雨夹雪将轿车的操控也有类似的影响。
轮胎是无法远离雪水和融雪刨可能出现的推。

道路状况
路况有ochså影响被水漂涉及的风险。
一个破旧的路径形成深槽,可以容纳大量的水。

24

körning med släpvagn i halt väglag
fällknivsverkan

kör du med släpvagn i halka,
finns alltid en risk att du råkar ut för fällknivsverkan vid bromsning.
med det menas att bilen bromsas bättre än släpvagnen.
följden kan bli att bilen och släpvagn viker sig som en fällkniv.
och ekipaget blir helt okontrollerbart.

在湿滑路面上驾驶一辆拖车
千斤顶重创

运行拖车滑,
是你碰上插孔重创制动时始终是一个风险。
,意味着汽车刹车优于拖车。
这可能会导致车辆和挂车的褶皱像小刀。
和单位变得完全不可控的。

25

kom ihåg
att när det råder vinterväglag måste du ha dubbdäck på släpvagnen,
om du har det på bilen
den regeln finns just på grund av risken att ekipaget viker sig vid bromsning.
i övrigt gäller vinterdäckslagen
som du kan läsa om på nästa uppslag
även för släpvagn.

记得
,是冬天条件时,你必须有钉的轮胎在拖车上
如果你有上车
该规则恰恰是因为钻机倒塌在制动过程中的风险。
否则轮胎法案
您可以阅读下页
在拖车上。