Børnepsyk, følelser og adfærd - Kap. 26 Flashcards Preview

Pædiatri > Børnepsyk, følelser og adfærd - Kap. 26 > Flashcards

Flashcards in Børnepsyk, følelser og adfærd - Kap. 26 Deck (6)
Loading flashcards...
1

Når det kommer til problmer hos børn i skolealderen med psysomatiske symptomer og somatisering, hvad bruges Apleys regel til?

Objektiv undersøgelse af abdomen: Jo længere smerterne er fra umbilicus, desto større er sandsynligheden for, at der er en tilgrundliggende sygdom.

2

Definer/karakteriser Tourettes syndrom:

Verbale og motoriske tics i > 1 år.

Er en kronisk, neurobiologisk lidelse med famliær ophobning, som ses hos 0,5-1% af befolkningen. Skyldes en dysfunktion i det dopaminafhængige neuronale kredsløb - ligesom ADHD.

+ Verbale tics - ofte rømmen eller snøften.
+ Motoriske tics - oftest debut i 6-7 års alderen

3

Angstfænomener opdeles i?

Specifikke angsttilstande

Generaliserede angsttilstande, som evt. kan forværres til OCD (obsessive compulsive disorder)

4

Anorexia nervosa udspringer fobisk angst for den normale kropsvægt og form, og karateriseres af?

+ Forstyrret legemsopfattelse
+ En målrettet strategi for vægttab
+ At vægttab under et kritisk niveau standser pubertetsudviklingen
+ ønsket om at have kontrol
+ overdreven interesse for mad

Behandling: familieterapi og vægtøgning.
Prognose: 50% bliver aldrig raske.

5

Hvad er de diagnostiske kriterier for depression?

+ min. 2 depressive kernesymptomer - nedtrykthed, nedsat lyst/interesse eller energi/øget trætbarhed
+ min. 2 depressive ledsagesymptomer - nedsat selvtillid/selvfølelse, selvbebrejdelse/skyldfølelse, tanker om død eller selvmord, tanke- og koncentrationsbesvær, agitation/hæmning, søvnforstyrrelser, appetit- eller vægtændring

Unge med suicidaltanker skal altid vurderes af en psykiater!

6

Som udredningsredskab til at estimere risikoen for selvmord hos teenagere, der har taget en overdosis kan man benytte PATHOS-modellen. Hvad går den ud på?

P: problem - har du haft problemer i > 1 mdr.
A: alone - var du alene hjemme, da du tog en overdosis?
T: Three hours - have du planlagt at tage en overdosis i > 3 timer?
HO: hope - er din fremtid uden håb?
S: sad - havde du været ked af det det meste af tiden, inden du tog en overdosis.

Scores 1 point for ja og 0 point for nej.
Høj suicidalrisiko ved resultat >2