Hud - Kap. 24 Flashcards Preview

Pædiatri > Hud - Kap. 24 > Flashcards

Flashcards in Hud - Kap. 24 Deck (23)
Loading flashcards...
1

Betegnelse for hududslæt:

Bulla?

Bulla:
Væskefyldt blære >0,5cm i diamter, fx ved bulløs impetigo og staphylococcal scalded skin syndrome (SSSS)

2

Betegnelse for hududslæt:

Eksantem?

Eksantem:
Udbredt, evt. generaliseret, udbrud af makulopapuløst hudforandringer (evt. med pustler) fx ved exanthema subitum (tredagesfeber) og Kawasakis sygdom, samt ved uspecifikke virale- og medikamentelle udsløt.

3

Betegnelse for hududslæt:

Erytem?

Erytem:

Rødme af huden (pga. kardilatation) fc ved erythema infectiosum (lussingesyge) og Kawasakis sygdom (håndflader og fodsåler)

4

Betegnelse for hududslæt:

Erythema nodosum?

Erythema nodosum (knuderosen)

Smertefulde, varme, røde, dårligt afgrænsede 2-5 cm store noduli fx efter streptokokinfektion.
_____________________
Årsager:
+ ideopatisk
+ streptokokinfektion
+ Andre infektioner fx Yersinia og campylobacter
+ Inflammatorisk tarmsygdom
+ Lægemiddelreaktion
+ Sarkoidose er en hyppig årsag hos voksne, men ikke hos børn.

5

Betegnelse for hududslæt:

Erythema multiforme?

Erythema multiforme (mangeformet)

Møntstore røde elementer, der ligner en kokarde/skydeskive fx ved herpes simplec infektion
_____________________
Årsager:
+ HSV
+ Mycoplasma pneumonia
+ andre infektioner
+ Lægemiddelreaktion
+ ideopatisk.

6

Betegnelse for hududslæt: Hudblødninger
+ Hæmatom?
+ Purpura, som yderligere kan underinddeles?

Hæmatom: lokaliseret subkutan blodansamling.

Purpura: overfladisk hudblødning, som ikke forsvinder ved tryk. Ses bl.a meningokoksepsis og trombocytopeni.
i. Petekkie <2,4 mm; petekkier ses ofte ved viral sygdom (fx enterovirus), ved trombocytopeni, efter voldsom hoste (hostepetekkier proximalt for brystvorter) samt efter stase ved venflonanlæggelse.
ii. Ekkymose > 1cm.
iii. Palpapel purpura er karakteristisk for vaskilitis fx Schönlein-Henochs-purpura og sepsis

7

Betegnelse for hududslæt:

Macula?

Macula:

Farveændring i hudens niveau < 1cm i diameter fx ved uspecifikke virale udslæt

8

Betegnelse for hududslæt:

Nodulus og papel?

Nodulus: En papel, der er > 1 cm i diameter.

En Papel er en palpapel solid læsion < 0,5-1 cm fx ved uspecifikke virale udslæt.

9

Betegnelse for hududslæt:

Pustel og vesikel?

Pustel: Vesikel eller bulla med purulent væske, fx impetigo (børnesår)

Vesikel: hævet væskefyldt element <0,5 cm i diameter fx varicella og herpesinfektion.

10

Hudsygdomme hos børn er hyppige og oftest forbigående hos nyfødte, men skal skelnes fra mere alvorlige tilstande såsom?

+ Bulløs impetigo (alvorlig form for børnesår, oftes S. Aureus)

11

Hvad skyldes albinisme, og hvad er karakteristisk i en nyfødt?

Arvelig defekt i biosyntese og distribution af melanin - enten okulokutan, okulær eller partiel alt efter hvorledes øjne og hud afficeres.

+ Nystagmus ved fødsel (eller senre), fotofobi
+ stor risiko for solforbrændring og udvikling af hudkræft.

12

Udslæt i det første leveår kunne fx være?

+ Bledermatitis (erytematøst og kan ligne skoldning. Obs. ved Candidainfektion involvere fleksurerne)

+ Infantil seboroisk dermatitis: erytematøst skællende udslæt i hovedbunden => skæl samles til arp => evt. spredning til ansigt, bag ørene og bleområde.
obs. ÷ kløe og upåvirket barn!

+ Atopisk dermatitis (børneeksem): hyppigt, men sjældent i de første 2 levemåneder.
obs. familiær disposition og risiko for at udvikle astma eller høfebere senere i barndommen.

13

Nævn de diagnostiske kriterier for atopisk dermatitis:

Hovedsymptom (obligatorisk): kløende udslæt

Bikriterier (>/lig 3)
i. Debut inden 2-årsalderen
ii. Karakteristisk lokalisation af udslæt
Spædbørn: primært ansigt og truncus
Større børn: primært fleksurer
iii. Nuværende kløende udslæt
iv. Generaliseret tør hud
v. Atopisk sygdom hos barnet, søskende eller forældre.

14

Bortset fra atopisk dermatitis hvad kan ellers være årsag til kløende udslæt?

+ Skoldkopper
+ Urticaria/allergiske reaktioner
+ Kontaktdermatitis
+ Insektbid
+ Scabies (fnat)
+ Svampeinfektion (ringorm)
+ Pityriasis rosea

15

Hvilke faktorer kan forværre atopisk dermatitis?

+ Bakteriel infektion fx Stafylokokker og streptokokker
+ Viral infektion fx herpes simplex virus
+ kontakt med irritian eller allergen
+ omgivelserne fx varme og fugtighed
+ lav behandlingsadhærens
+ psykologisk stress
+ uforklaret

16

Hvornår er der indikation for allergiudredning i forbindelse med atopisk dermatitis?

1. ved svær eksem med vedvarende behov for steroidbehandling.
2. ledsagende allergiske symptomer fx rhinitis og symptomer fra lunger eller gastrointestinalkanal.

17

Hvad kan indgå i behandlingen af atopisk dermatitis?

1. Undgåelse af irritanter og udløsende faktorer
2. Fugtighedscremer
3. Lokalbehandling med kortikosteroider - obs. bivirkninger.

4. Immunomodulatorer fx tacrolimus
5. Antibiotika eller antiviral behandling ved mild infektion af eksemet.
6. Antihistaminer (H1-antagonister)
7. Eliminationsdiæt - hyppigst komælk og æg

18

Vorter er meget hyppige blandt børn. Hvilken virus-familie er slem til det?

Human papillomavirus - det fleste vorter forsvinder spontant efter nogle mdr.-år.

19

Hvad karakteriserer molluscum contagiosum?

Molluschi contagiosi (vandvorter) pga. poxvirus
+ små læsioner
+ hudfarvede
+ skinnende med en central forsænkning (umbo)

Forsvinder oftest spontant og kræver ikke behandling.

20

Hvorfor bruges betegnelsen ringorm om tinea-infektion?

Tinea (ringom) svampeinfektion:
Dannelsen af ringformede læsioner, der er skællende i kanten og let kløende => peltvis hårtab
+ En inflammeret, pusuløs plet af ringorm kaldes kerion.
__________________
Overføres ofte fra katte og hude
Diagnose: mikroskopi + dyrkning
Behandling: lokal svampemiddel eller systemisk behandling i svære tilfælde - HUSK AT BEHANDLE SMITTEKILDEN fx katten

21

Hvad karakteriserer scabies?

Scabies (fnatmide)
+ MEGET kløende - oftest værst om natten pga. varme
+ Udbredelsen af gange (patognomiske), papler og vesikler varierer med alderen
+ Kradsning medfører ekskoriationer, sekundært eksem og urticaria, ofte med bakteriel infektion
++++ SMITSOM via kropskontakt
+ Behandling: HELE familien skal behandles med permethrincreme i 8-12 timer + tøjet skal vaskes/luftes/fryses. Dette gentages efter en uge.

22

Hvilke andre hudsygdomme kan forekomme hos børn?

i. Psoriasis: ofte debut før 2-års-alderen, og ofte efter en viral eller bakteriel øvre luftvejsinfektion
- kronisk psoreasis med annulære læsioner og fingerbølprikning af neglene er sjælden hos børn.

ii. Pityriasis rosea: akut, benign, selvlimiterende sygdom med ukendt årsag - muligvis viralt udløst.
+ medaljon opstå på truncus, overarm, hals eller lår

iii. Alopecia areata: glat enkel el. multipel peltvis hårtab i hovedbunden.

iv. Granuloma annulare
+ Rundt, Forhøjet, hudfarvet, ikke-skællende-kant (modsat ringorm) hyppigst over knoglefremspring

v. Acne vulgaris

23

Hvad er Stevens-Johnsons syndrom?

En svær medikamentel reaktion, som involverer slimhinder og hud: øjeninvolvering kræver akut oftalmologisk tilsyn og kan omfatte konjunktivitis, ulceration af cornea og uveitis.

Signifikant morbiditet og til tider mortalitet pga. infektion, sepsis, nyresvigt eller progression til toksisk epidermal nekrolyse; tilstanden skyldes medikamentel reaktion eller infektion (hyppigst. Mycoplasma pneumonia)