Akut pædiatri - Kap. 7 Flashcards Preview

Pædiatri > Akut pædiatri - Kap. 7 > Flashcards

Flashcards in Akut pædiatri - Kap. 7 Deck (19)
Loading flashcards...
1

Hvad bruges AVPU til og hvad står det for?

Bevidsthedsvurdering

A: Alert (vågen)
V: voice (responderer på tale)
P: Pain (responderer på smerte)
U: Unresponsive (intet respons)

2

ALARMGRÆNSERNE for vitale parametre skifter med alderen, og de er svære at huske udenad. Så derfor øver vi dem lige med ca. værdier for hhv. nyfødte, < 1 år, 1-5 år og større børn: (SE SIDE 131 i Pædiatribogen)

Takyapnø:
Takykardi:
Bradykardi:
Hypotension (systolisk BT i mmHg)

Nyfødte:
- Takyapnø: > 60 (30-50)
- Takykardi: > 180 (100-160)
- Bradykardi: < 90
- Hypotension: < 60

< 1 år:
- Takyapnø: > 50 (20-40)
- Takykardi: > 180 (100-160)
- Bradykardi: < 80
- Hypotension: < 70

1-5 år:
- Takyapnø: > 40 (20-30)
- Takykardi: > 160 (80-140)
- Bradykardi: < 60
- Hypotension: < 70+ (2 x alder) (1-10 år)

Større børn:
- Takyapnø: > 30 (15-20)
- Takykardi: > 130 (60-110)
- Bradykardi: < 60
- Hypotension: < 90 (>10 år)

3

Præterminale fund i børn kunne være?

Bradykardi og hypotension

4

Er årsagen til hjertestop hos voksne den samme som hos børn?

Hjertestop hos børn skyldes oftest hypoxi pga. respirations eller kredsløbsinsufficiens --> øjeblikkelig HLR med

5

Er årsagen til hjertestop hos voksne den samme som hos børn?

Hjertestop hos børn skyldes oftest hypoxi pga. respirations eller kredsløbsinsufficiens => øjeblikkelig HLR med

5 ventilationer => 15 kompressioner => 15:2

6

Kritisk syge børn:

Hvordan udføres hurtig primær vurdering af det kritisk syge barn?

ABCDE bør tage under 1 min.

A: luftveje - se, lyt og føl
B: Respiration: RF, bevægelser og arbejde, oxygenering?
C: Kredsløb: HF, kapillærrespons, hudtemp. og farve, puls,
BT
D: neurologisk status: AVPU
E: Eksponering: afklædning og sekundær vurdering

7

Kritisk syge børn:

Hvis der er behov for akut resuscitering, hvordan kan man behandle A, B og C?

A: skab frieluftveje ved kæbeløft, sug og fjernelse af fremmenlegeme

B: ilt, CPAP, ventilation (maske/intubation)

C: Hjertemassage, volumen inotropi

8

Kritisk syge børn:

Ved sekundær vurdering skal man følge?

ABC Dont Ever Forget Glukose!!!

Anamnese:
A: allergi
M: medicin
P: past/tidligere historie
L: last/sidste måltid
E: Event/begivenhed

9

Hvilken vitalparameter kan give en indikatione af hvor barnet er i forløbet af shock?

BT

Kompenseret shock: Øget sympatikusaktivitet som HF, RF, og forlænget kapillærrespons

Inkompenseret shock: BT falder som udtryk for svigtende kompnesationsmekanismer.
* DETTE opstår sent hos børn og er et præterminalt fund. Det samme gælder for bradykardi efter initiel takykardi, da det er tegn på myokardiel iltmangel.

10

Hvordan behandles shock i børn?

1: A og B sikring
2: Genopretning af intravaskulær volumen: 0,9% NaCl (20 ml/kg) eller SAG-M (eller blod ved akut blødning)

11

Hvad er de hyppigste årsag til sepsis i hhv. børn og nyfødte

1) Hyppigste årsag til sepsis i hhv. børn og nyfødte

Børn med septisk shock: meningokoksepsis med eller uden meningitis (* pneumokokker hyppigere til bakteræmi, men ikke sepsis)

Nyfødte: B-streptokokker eller gram-negative bakterier fra fødselskanalen.

12

Hvilke kliniske fund kan være tegn på sepsis?

Anamnese:
+ Feber, reduceret væskeindtag el. amning, irritabilitet, sløvhed, tegn på fokal infektion fx meningitis, osteomyelitis, gastroenteritis eller cellulitis.

Objektivt:
+ Feber, Petekkier (meningokok-sepsis), irritabilitet, Shock, multiorgansvigt.

13

Hvad indgår i behandlingen af børn med sepsis?

Akut stabilisering og intensiv behandling. Hurtigt indsættend evæske- og antibiotikabehandling er livreddende:

1. Væsketerapi: isotonisk NaCl på 20 ml/kg som gentages indtil effekt med ABC-vurdering.
* Normalt BT er ikke pålideligt mål for behandlingen, da det oftest er normalt trods septisk shock.

2. Antibiotika: oftest Beta-laktam-antibiotikum + aminoglykosid
*afhænger af fokus, barnets alder og evt. medføt eller erhvervet immundefekt.

Evt.
3. Cirkulatorisk støtte (efter 15 min med ovenstående uden effekt): vasoaktive stoffer fx dopamin, noradrenalin eller adrenalin

Vær iøvrigt opmærksom på:
- Dissimineret intravaskulær koagulation (DIC)
- Glukose, Ca, og elektrolytter.

14

Er årsagen til bevidstløshed oftest den samme for voksne og børn?

Og hvordan vurderes bevidstløshed i børn?

Nej, da bevistløshed for børn oftest er forårsaget af infektion, anfald eller metaboliske forstyrrelser.

AVPU eller GCS

15

Hvordan vurderes status epilepticus?

Krampeanfald i >30 min eller som recidiverende kramper i > 30 min, hvor barnet ikke kommer til bevidsthed imellem anfaldene.

Begyndende status epilepticus defineres som anfald med varighed >5-10 min.

16

Hvordan udføres antiepileptisk behandling af status epilepticus?

Side 142 Pædiatri med flow-chart.

1. ABC-vurdering

2. Tjek blod-glukose

3. Forsøg iv-adgang
+ iv-adgang: diazapam eller midasolam iv.
÷ midazolam bukkalt eller diazapam rektalt

Ved manglende respons efter 5 min. gentages punkt 3.

4. EKG-monitorering og intensiv beredskab

Ved manglende respons efter 5 min: Valproat iv, eller levetiracetam iv. eller Phospenytoin iv.

17

Anafylaksi er en af de mest akutte og potentielt livstruende medicinske tilstande.

1) nævn de hyppigste årsager hos BØRN?

2) nævn nogle af de livstruende symptomer?


1) Årsager:
i. medicin (penicillin), symptomer ca. efter 5 min.
ii. insektgifte, ca. 15 min.
iii. Fødevare ca. 30 min efter.

2) Symptomer:
A: stridor, hæshed og synkebesvær
B: bronkospasme, cyanose
C: hypotension, bradykardi, kollaps
D: konfusion, sløvhed og koma

18

Hvordan behandles anafylaksi og hvad skal man være opmærksom overfor?

Se s. 142 for flowchart.

1) Akut ABC-tilgang
2) Adrenalin i.m
* ikke i.v. pga risiko for arytmi ved bolusbehandling.
3) Yderligere akutbehandling afhænger af symptomer

Når STABIL:
+ glukokortikoider og antihistamin
evt. tryptase-måling for bekræftelse af diagnose

19

Pludselig uventet spædbarnsdød er den hyppigste årsat til dødsfald bland børn i alderen 1 mdr.-1 år. Risikoen er højest i alderen 2.-4. måned.

Hvordan lyder anbefalingerne når det kommer til forebyggelse af pludselig, uventet spædbarnsdød?

- Barnet skal sove i rygleje
- Barnet ikke har det for varmt under søvn - undgå for meget tøj og sengetøj og høj temperatur i rummet.
- Rygning undgås under graviditeten og nærheden af barnet.