Allergologi - Kap. 10 Flashcards Preview

Pædiatri > Allergologi - Kap. 10 > Flashcards

Flashcards in Allergologi - Kap. 10 Deck (6)
Loading flashcards...
1

Hvorledes inddeles allergiske reaktioner og hvad kendetegner disse?

IgE-medierede:
* Straksreaktioner - de alvorligste, få min fra eksponering til symptomer (mastcelledegranulering): urtekaria, angioødem, bronkospoasme, gastrointestinale symptomer eller anafylaktisk shock.
* Senreaktioner: efter 4-6 timer pga. tiltrækning af andre celler (fx eosinofile): astma og eksem.

Ikke-IgE-medierede: timer-dage efter eksponering.
* Cellemedieret reaktion pga. vævsskade med lokalt inflammatorisk respons: fx kontakteksem

2

Hvornår er man særligt disponeret til fx astma, høfeber og atopisk dermatitis?

Førstegradsslægtninge

3

Hvornår debuterer følgende sygdomme oftest:
- Atopisk dermatitis?
- Fødevareallergi?
- Astma?
- Rhinokonjunktivitis?

Atopisk dermatitis og fødevareallergi typisk hos småbørn oftest < 1 år.

Astma og rhinokonjunktivitis typisk i førskolealderen eller senere.

4

Hvad skal man især huske i forbindelse med diagnostik af allergiske sygdomme?

Hverken priktest eller specifik IgE kan diagnosticere en allergisk tilstand, men lun påvise, om barnet er sensibiliseret over for et specifikt antigen. Der er dermed øget sandsynlighed for allergi.

Testene skal sammenholdes med anamnese og objektive fund.

Guldstandard: provokationstest efter kontrolleret elimination

5

Hvornår debuterer komælksallergi oftest og hvad er de klassiske symptomer?

Hyppigste form for fødevareallergi bland mindre børn, og størstedelen har debut indenfor 1. leveår.
- lidt større børn får reaktioner mod fisk, nødder og skaldyr.

Symptomer:
- Gylpen, opkastning og diare
- blod pr. rectum (proktokolotis)
- urtecaria, evt. forværring af atopisk dermatitis
- akutte astmatiske symptomer
- rhinitis.

Differentialdiagnoser:
- forbigående laktoseintolerans efter gastroenterik

6

Hvad er karakteristika for rhinokonjunktivitis, og hvornår er udredning indiceret?

Rhinokonjunktivitis eller Høfeber.

Symptomer:
- nysen, løbende og/eller tilstoppet næse samt kløe i næse, øjne og svælg.

Associeret med astma, atopisk dermatitis og sinuitis

Udredning: ALLE børn med rhinokonjunktivitis skal udredes for astma.
+ moderate til svære og persisterende symptomer.
+ Helårssymptomer (fx noget i hjemme såsom pelsdyr)
+ Behandlingsresistente symptomer
+ Før allergenspecifik immunterapi fx mod pollenallergi.
.