Børneortopædi og arvelige sygdomme i bevægeapparatet - Kap. 18 Flashcards Preview

Pædiatri > Børneortopædi og arvelige sygdomme i bevægeapparatet - Kap. 18 > Flashcards

Flashcards in Børneortopædi og arvelige sygdomme i bevægeapparatet - Kap. 18 Deck (16)
Loading flashcards...
1

Smerter i ekstremiteterne, der er opstået akut, er hyppigst forårsaget af traumer. Hvilke andre og mere sjældne årsager er der til akutte smerter i ekstremiterne?

Septisk artritis
Osteomyelitis

2

Akut behandling af septisk artritis er vigtigt for at undgå permanent skade af leddet. Men det er svært at diagnostisere, men hvilke karakteristika er der for septisk atritis?

+ hyppigst blandt børn < 2 år
+ Ømhed, hævet lår og benet holdes flekteret, abduceret og udadroteret. Ingen spontane bevægelser (pseudoparalyse)
+ Undersøgelser:
i. Blodprøver: CRP og lrukocytter + dyrkning og resistens.
ii. UL med aspiration af ledvæske => mikroskopi og dyrkning.
iii. Røntgen: udeluk fraktur ved traume
iv. evt. knogleskintigrafi og MR
+ Behandling: i.v. Antibiotika til klinisk bedring og faldende infektionstal => peroral antibiotika i min. 10 dage
___________
Agens: S. Aureus, Klebsiella kingae og streptokokker.

3

En af differentialdiagnoserne til septisk artritis er osteomyelitis, som begge kan præsenterer sig ved akut opstået monoartritis.
Hvad karakteriserer en osteomyelit?

+ infektion i metafyserne i rørknoglerne
+ oftest via hæmatogen spredning af den patogene organisme som oftest er S. aureus, Klebsiella og streptokokker.
+ Symptomer: feber og smerter i ekstremitet, pseudoparalyse. Omkring afficeret led rødme, varme, hævelse og ømhed (★ hoften ligger dybt!!)
+ Undersøgelse: samme som septisk artrit, men MR har højeste sensitivitet.
+ Behandling: i.v. Antibiotika til klinisk bedring og faldende infektionstal => peroral antibiotika i min. 3 uger.

4

Smerter i benene hos børn er oftest vokseværk. Maligne årsager giversjældent knoglesmerter, men hvis de gør hvad karakteriserer dem når smerterne forekommer ved hhv:

i. Leukæmi og neuroblastom:
ii. Maligne knogletumorer:

i. Leukæmi og neuroblastom: KAN debuterer med bilaterale knoglesmerter (i nogle tilfælde primært om natten) og/eller artritits

ii. Maligne knogletumorer: unilaterale, lokalisererde og persisterende smerter.

5

Definer vokseværk, og hvilke kliniske fund bør være tilstede for at stille diagnosen?

Def. difusse, bilaterale smerter i benene, som oftest er tilstede om aftenen. => forsvinder spontant og barnet er i god almen tilstand.

Kliniske fund:
+ Smerter symmetrisk i begge UE, og ikke udelukkende i led.
+ Aldrig debut af smerter om morgenen.
+ ingen begrænsninger fysisk aktivitet; ingen halten
+ alder 3-12 år.
+ ingen tegn på sygdomme i bevægeapparatet

6

Hurtig diagnose af medfødt hoftedysplasi gør det muligt at hurtigt behandling konservativt. Hvad omfatter screening og debutsymptomer på hoftedysplasi?

1. Nyfødt: positiv Barlows og Ortolanis test samt reduceret hofteabduktion - ★ opdages oftest her!

2. 5-ugers-undersøgelse: positiv Barlows og Ortolanis test samt reduceret hofteabduktion
+ asymmetriske femorale- og gluteale hudfolder, forkortelse af den afficerede femur (Galeazzis tegn)

3. 5-mdr. Asymmetri af hudfolderne, begrænset hofteabduktion og -rotation samt forkortelse af det ene ben.

4. >1 år: haltende, vraltende eller anden abnorm gang.

7

Husk at hoften skal altid undersøges ved knæsmerter, da hoftesmerter kan have udstråling til knæet.

De hyppigste årsager til hoftesygdomme blandt børn skyldes?

Hoftedysplasi

Coxitis simplex: hyppigste årsag til hoftesmerter og halten hos børn i alderen 2-8 år; septisk artritis skal udelukkes.

Calve-Legg-Perthes sygdom: hoftesmerter eller halten i alderen 5-10 år - oftest drenge. (iskæmi af den proksimale femurepifyse)

Epifysiolysis wapitis femurs: halten eller hoftesmerter oftest hos overvægtige i alderen 10-15 år. (postero-inferior displacering af epifysen i forhold til metafysen, som opstår i vækstspurten)

8

Genu valgum er?

Gene valgum (kalveknæ)
+ fødderne langt fra hinanden med samlet knæ.
+ hyppigst bland 2-7 år
+ forsvinder oftest spontant.

9

Genu varus er?

Genu varus (hjulbenet)
+ knæene langt fra hinanden ved samlede fødder.
+ hyppigste fysiologiske tilstand hod børn < 2år.
+ kan opstå i forbindelse med rakitis eller i sjældne tilfælde Blounts sygdom

10

Knæsmerter kan for eksempel skyldes?

(husk igen at hoften skal altid undersøges ved knæsmerter, da hoftesmerter kan have udstråling til knæet. )

i. Osgood-schlatters sygdom: overbelastning ved tuberositas tibiae (Traktionsosteokondrit i senefæstet for ligamentum patellae på tuberositas tibiae)
+ ofte fysisk aktive drenge i puberteten

ii. Patellofemoralt smertesyndrom: knæsmerter ved fysisk aktivitet samt smerter, når patella trykkes hårdt mod femurkondylen.

iii. Osteochondritis dissecans: lokal idiopatisk ændring i den subkondrale knogle med risiko for instabilitet og ødelæggelse af ledbrusken - oftest mediale femurkondyl

iv. Subluksation og luksation af patella (subluksation er hyppigst og oftest kommer patella på plads ved ekstension af knæet)

v. Akutte sportsskader: oftest manisk og ligamentskader.

11

Hvad er forskellen på blød og stiv platfod?

Blød: Når barnet står på tæer, fremkommer normal fodsvang. Platfod forsvinder oftest spontant i løbet af første 2-3 leveår.
(hvis den persisterer efter 3 år overvej hypermobilitet, kort akillessene eller Ehlers-Danlos-syndrom.

Stiv: ÷ ovenstående => henvis til udredning.

12

Børn går ofte på tæer, men i sjældne tilfælde kan det være tegn på hvad?

Cerebral parese
Isoleret stram akillessene
Spinale misdannelser
Neuropati
Myopati fx ved Duchennes

13

Hvad er talipes equinovarus og hvad er karakteristisk for dette?

Talipes equinovarus (Klumpfod)
+ oftest bilateralt
+ 1-2 pr. 1.000 nyfødte og oftest drenge 2:1
+ Fodens stilling er fikseret og kan ikke korrigeres passivt.
+ undersøg for neuromuskulære sygdomme, spinale læsioner og hoftedysplasi - ★ øget risiko for hoftedysplasi

14

Rygsmerter er sjældne hos børn før puberteten, men hyppige hos teenagere. Hvilke advarselstegn ved rygsmerter kan man være opmærksom på?

Små børn: jo yngre, desto større sandsynlighed for patologisk ætiologi

Feber: infektion

Natlige eller persisterende smerter: tumor eller osteoid osteom

Smertefuld skoliose: infektion eller malignitet

Neurologiske fund, tab af blærekontrol: kompression af medulla spinalis.

Vægttab, systemiske symptomer: malignitet

15

Hvilke årsager til skoliose er der?

1. Ideopatisk: hyppigst, piger 10-14 år i vækstspurten.
i. infantil - juvenil og adolescent

2. Kongenitte fx hemivertebra, spina bifida, VACTERL-syndrom
3. Sekundære - til neuromuskulære sygdomme og bindevævssygdomme

16

Arvelige sygdomme i bevægeapparatet præsenterer sig oftest ved hæmmet vækst eller abnorm knogleform end som svækkelse af knoglestyrken. Sygdommene rammer oftest ekstremiteter og columna.
Kom med eksempler på disse sygdomme:

i. Akondroplasi (dværgvækst), 115-145 cm
+ arvegang er autosomal dominant, men 50% er nye mutationer.

ii. Tanatofor dværvækst: dødfødte, og kan detekteres ved prænatal UL

iii. Kleidokraniel dysostose: manglende klavikel/ler og lukning af anterioere fontanel.

iv. Arthrogryposis: medfødte kontrakturer og stivhed i led

v. Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed): sygdomme i kollagenmetabolismen
+ Type I-IV
+ hyppigst type I: tidlige frakturer, blå sklerae og hørenedsættelse
+ type II: letal og ofte dødfødte børn.

vi. Osteopetrose (marmorssygdom): knogletætte men skrøbelige knogler,

vii. Marfans syndrom: stor højde, lange tynde fingre, hypermobile led, høj ganebue, linseluksation og svær myopati (nærsynethed)