Genitalia - Kap. 23 Flashcards Preview

Pædiatri > Genitalia - Kap. 23 > Flashcards

Flashcards in Genitalia - Kap. 23 Deck (10)
Loading flashcards...
1

Hvad hedder den kanal som normalt lukker ved fødslen, hvis manglende lukning kan være årsag til hydrocele eller inguinalhernie?

Processus vaginalis.

2

Hvad karakteriserer hydrocele, og hvilken behandling anbefales?

Oftest:
+ asymptomatisk
+ bilateral
+ med blålig misfarvning
+ Evt. slappe eller spændte, men ALDRIG ømme.
+ transillumination

Behandling: ofte spontan lukning af processus vaginalis, men kirurgi er indiceret ved det persisterer hos børn >2 år

3

Hvad er karakteristisk for et inguinalhernie, og hvad er behandlingen?

Karakteristika:
+ oftest på højre side
+ hyppigst hos præmature
+ intermitterende udfyldning i lyske eller scrotum - især ved øget abd. tryk såsom gråd

Behandling: selvom et hernie er reponibelt, regredierer det ikke spontant. Der er altid indikation for operation
+ inkarcereret: reponering indenfor 24 timer (modsat voksnes 6 timer)

4

Hvorfor er retentio testis hyppigere blandt præmature?

Descensus testis foregår i 3. trimester, og kan fortsætte efter fødslen.

5

Hvad indgår i den objektive undersøgelse af retentio testis?

+ Testispalpation via inguinalkanalen ned mod skrotum
+ obs. hypospadi, abnorm skrotum, inspektion af columna og anden abnorm udvikling af nederste del af kroppen.

6

Hvorledes klassificeres retentio testis, og hvad er behandlingen?

Klassifikation:
1. Retraktile testes: kan bringes ned til skrotum
2. Palpable testes: kan ikke bringes ned til skrotum.
3. Ikke-palpabel testes

Behandlingen:
+ alle børn med persisterende retentio testis i 5-6 mdr.alderen skal henvises mhp. operation i 6-12. mdr.alderen. Pga. fertilitet, malignitet og kosmetiske og psykologiske årsager.

7

Differentier mellem hhv.
i. torsio testis
ii. torsio appendicis testis
iii. epididymitis

i. torsio testis:
+ Alder: ofte i pubertetesårene
+ Roteret epididymis og testis => sort testis
+ symp: smerter i abdomen eller lyske
+ behandling: akut operation indenfor 6 timer fra symptomdebut. Klinisk mistanke om torsio testis er indikation for eksplorativ laparoskopi!

ii. torsio appendicis testis
+ alder: umiddelbart før puberteten
+ roteret appendicis testis => Lille hydrocele
+ symptomer: 1-2 dages tiltagende smerter
+ behandling: indikation for eksplorativ lap.

iii. epididymitis
+ Alder: mindre børn
+ Inflammeret epididymis => lille hydrocele og let hævet testis
+ diagnose kræver oftest eksplorativ lap.
+ behandling: antibiotika

8

Sygdomme i penis blandt børn er ofte?

1. Hypospadi, 0,5% af drenge (obs. disse drenge må ikke omskæres, da forhuden skal bruges til senere kirurgisk rekonstruktion)
2. mikropenis: <1,9 cm hos fuldbårne barn (gennemsnit 3,5 cm)
3. Phimosis (forhudsforsnævring) - obs. hos smådrenge er det fysiologisk.


9

Der er ganske få medicinske indikationer for circumcision - hvilke?

+ Phimosis, som ikke lader sig behandle med steroidsalve eller præputial plastik
+ Recidiverende balanopostitis (forhudsbetændelse)
+ Recidiverende urinvejsinfektioner i særlige tilfælde

10

Hvilke sygdomme i genitalia ses hos piger?

+ Inguinalhernier, sjældnere end hos drenge
+ Adhærancer af labia (labiasyneki) - ofte asymptomatiske og svinder spontant.
+ Klitorishypertrofi (obs abnorm androgensekretion)
+ Vulvovaginitis og vaginalt udflåd, hyppigt. - ofte pga. infektion, dårlig hygiejne eller i sjældne tilfælde pga. seksuelt misbrug.