Ulykker, forgiftninger og børnemishandling - Kap. 25 Flashcards Preview

Pædiatri > Ulykker, forgiftninger og børnemishandling - Kap. 25 > Flashcards

Flashcards in Ulykker, forgiftninger og børnemishandling - Kap. 25 Deck (13)
Loading flashcards...
1

Hvad er den hyppigste dødsårsag blandt børn > 1 år?

Ulykker (trafikuheld, kvælning, drukning og brand) ca. 20 pr. år.

2

Commotio cerebri er meget hyppige blandt børn - definer begrebet og hvorledes bør det håndteres?

Commotio cerebri (hjernerystelse)
Def: et hovedtraume ledsaget af bevidsthedsændring, hukommelsestab og/eller fokale neurologiske deficit.

Håndtering:
Alvorligt traume: ABC + CT + neurologisk vurdering
1. identifikation: obs. øget risiko for hjerneblødning ved risikofaktorer som fald fra stor højde, nedsat bevidsthedsniveau, abnorme neurologiske fund og kraniefraktur.
2. Observation 6-24 timer: obs. forhøjet intrakranielt tryk
3. Akut behandling: ilt og passende perfusionstryk ved intracerebral blødning.
- epidural blødning evt. akut evakuering

3

I DK dør ca. fire børn årligt pga. forbrændinger, inhalationsskader, og forgiftning med røggasser i forbindelse med brand. Hvorledes vurderes alvorsgraden af skaderne?

A. ABC- luftveje, respiration, kredsløb sikres initialt

B. Inhalationsskader:
★ obs. CO-forgiftning intens oberservation. Stridor el. blot lyd ved respiration hos et barn kan være tegn på begyndende livstruende luftvejsødem => akut intubation.

C. Skadens dybde
1. gradsforbrænding: epidermis, bullae, ÷ardannelse
2. gradsforbrænding: dermis hhv. overfladisk og dyb, bullae, evt. ardannelse.
3. gradsforbrænding: hvid el. forkullet hud uden bullae,
÷ smerter, hele dermis inkl. hårfollikler er ødelagt => transplantation

D. Skadens udbredning: angives i % af kroppens samlede overfladeareal. S. 484. Kun 2. og 3. grad.
★ Barnets samlede håndflade = 1% af overfladearealet

E. Skadens lokalisation

4

Hvorledes skal forbrændinger behandles?

1. Skyldning med kølig/lunket vand i hhv.
i. 30 min, hvis skyldning er startet umiddelbart efter skaden.
ii. 2 timer hvis skyldningen er påbegyndt senere
★ obs. hypotermi!

2. Afvaskning med vand og sæbe => bullae og løsnet hus klippes af

3. Forbinding: 2. gradsforbrænding
+ et lag vaselinegaze, sugende gaze /2-3 cm) og fikserende forbinding, som skal sidde urørt i 10 dage.

4. Tetanusprofylakse
5. Smertestillende
6. Antishockbehandling med iv. væske og monitorering af hæmatokrit og urinproduktion

★ OVERFLYTNING til Rigshospitalets brandsårsafdeling ved brændstader på 10% eller mere af kroppens samlede overfladeareal.
+ ved kritisk lokalisation såsom ansigt, hænder, fødder, over led og af genitalier.

5

Hvad indgår i førstehjælp til drunkede børn?

★ Børn, som er bevidstløse med dilaterede pupiller (klinisk hjertestop), skal forsøges genoplives indtil de har opnået normal temperatur

1. Hjertelungeredning
2. Tildækning og opvarmning.

Obs. efterfølgende:
+ aspiration af vand => pneumoni og sekundær infektion.

6

Forgiftninger er hyppige hos mindre børn, kan skyldes?

i. Accidentelle fx multivitaminpiller (obs. jernforgiftning)
ii. Selvforgiftning hos større børn - hyppigst paracetamolforgiftning
★ underretning til kommunen i henhold til serviceloven
iii. Børnemishandling - herunder Münchheusens syndrom by proxy
iv. Iatrogen.

=> giftlinjen på Bispebjerg Hospital

7

Hvad er rent praktisk meget vigtigt når vi taler om børnemishandling?

Alle borgere har pligt tila t medvirke til at love og regler for børns rettigheder overholdes (underretningspligt), herunder har læger skærpet underretningspligt.

8

Langt de fleste traumer hos børn opstår som følge af ulykker, men det er vigtigt at kunne identificere de skader, der skyldes fysisk overgreb.
Hvilke faktorer kan pege i retning af børnemishandling?

* Anamnese, der ikke er i overensstemmelse med skaden.
* Forsinket ægekontakt
* Manglende, inkonsekvente eller selvmodsigende forklaringer fra forældre og andre tæt på barnet.
* Upassende reaktioner fra forældrene
* Gentagne skader uden vidner, udover familien.
* Skader, der ikke passer til barnets udviklingstrin.

9

Hvad er vigtigt at huske på når det kommer til blå mærker i sammenhæng med evt. mishandling?

+ Blåmærker i ansigtet, perineum, på ryg og nates opstår sjældent ved uheld.
+ spor efter fingre, hænder, bæltespore...
+ Tidsbestemmelse er svært, men generelt gælder:
Røde/blå/violette < 3 dage gamle
Grønne/brune > 3 dage gamle
+ Bidemærker skal måles - voksen vs. barn.

10

Påførte hovedtraumer skyldes oftest ruskning eller sjældnere slag mod hovedet. Hvad er højsignifikant for fysisk overgreb ifb. hovedtraumer?

obs. disse børn har ofte dårlig prognose.

Subduralthæmatom i kombination med retinale blødninger og frakturer.

★ obs. koagulationsforstyrrelser og glutaracidæmi type 1.

11

Hvad er vigtig at huske i forbindelse med mishandling og frakturer i børn?

Det er højsignifikant for mishandling, hvis et barn har flere frakturer af forskellig alder.

+ Hos børn < 1 år, der endnu ikke er mobile, er frakturer af rørknogler pga. ulykker uhyre sjældne.

12

VIGTIGT - differentialdiagnoser til fysisk mishandling omfatter?

* Blå mærker: koagulationsforstyrrelser fx ideopatisk trombocytopenisk purpura (TIP)
* Petekkier: infektion
* Subdurale hæmatomer og retinale blødninger: koagulationsforstyrrelser og glutaracidæmi type 1
* Frakturer:
i. Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed type1)
ii. Kobbermangel
iii. Rakitis
* Erythem og bullae kan ligne skoldning og brændemærker fra cigaretter: obs. impetigo og SSSS

13

I udredningen på mistanke om seksuel overgreb på børn skal man huske?

Undersøgelse af genitalierog sporsikring med påvisning af sædceller og slimhindelæsioner skal foretages inden for 72 timer efter et seksuelt overgreb.

Der er kun sikre fund hos <10% af børn, der har været udsat for seksuelle overgreb.
+ eneste sikre fund er påvisning af sæd (DNA), seksuelt overførste sygdomme, og graviditet.
+ Rift igennem hymen sv.t. klokken 3-9 er signifikante fund.