Børneonkologi - Kap. 15 Flashcards Preview

Pædiatri > Børneonkologi - Kap. 15 > Flashcards

Flashcards in Børneonkologi - Kap. 15 Deck (13)
Loading flashcards...
1

Hvor mange nye tilfælde af børnecancer forekommer pr. år, og hvilke er de hyppigste cancerformer i DK?

ca. 200 nye tilfælde pr. år.

Hyppigste:
1. Leukæmi (ALL 80%, AML)≈ 30%
2. Hjernetumorer ≈ 25%
3. Lymfomer ≈ 10%
4. Øvrige solide tumorer ≈ 35%

2

Voksencancer udgår oftest fra eksponeret epitel i lunger, tarm og hud. Adskiller børn sig fra dette billede?

Oftest mesodermderivede og neuroektoderm.

Mesoderm: knogler, muskler, bindevæv og kar.

3

Ofte er symptomerne på kræft hos børn meget ukarakteristiske, men hvornår skal man overveje cancer som differentialdiagnose hos børn?

Tegn på knoglemarvsdysfunktion eller uafklarede symptomer, herunder smerter fra indre organer eller knogler.

+ Symptomer på anæmo, neutropeni og/eller trombocytopeni
+ Lokliseret udfyldning eller tumor fx i abdomen.
+ konsekvenser af tryk fra tumor fx stridor og neurologiske symptomer.

4

Hævede lymfoknuder er hyppige blandt børn generelt og skyldes oftest infektioner. Hvad kan vække mistanke ved en forstørret lymfeknude?

Malignitetsmistanke:
1. Størrelsen - store (>2 cm) og/eller voksende lymfeknuder
2. Placering på halsen - oftere malignitet ved placering ved klaviklen eller bagved stenokleidomastoideus
3. Udredning - UL værdifuld ved persisterende lymfeknuder på 1-3 cm; > 3 cm skal lymfeknuden fjernes mhp. histologisk diagnostik.

5

Hvis man mistænker leukæmi og tager knoglemarvsbipsi, hvorledes bekræftes diagnosen?

Diagnosen begræftes ved >25% blaster i knoglemarven.

6

Hvilke lymfomer er de typiske blandt børn?

1. Non-hodgkins: forekommer i alle aldre
+ knoglemarv: hvis den indeholder <25% blaster, og ALL hvis den indeholder ≥25% blaster.

2. Hodgkin: oftest hos teenagere, ≈95% overlevelse

Begge behandles med kombinationskemoterapi. Hodgkin evt. suppleret med stråler eller autolog/analog stamcelletransplantation.

7

Hjernetumorer i børn adskiller sig fra voksne da størstedelen af dem er primære i børn, og ca. 60% er infratentorielle.
Hvad er de klassiske debutsymptomer, og hvilken billeddiagnostik benyttes oftest?

Ofte en kombination af cerebrale symptomer fx hovedpine i kombination med opkastninger, motoriske symptomer og ændringer i adfærd.
+ Evt. øjensymptomer, epilepsi, voksende hovedomfang (børn < 2 år).
+ HUSK at mistænke forhøjet intrakranielt tryk ved hovedpine + adfærdsændring.

Udredning:
+ MR
+ prognosen afhænger oftest af tumors placering og tumors histologiske subtype.

8

Generelt behandles hjernetumorer i børn oftest med?

Kirurgi og strålebehandling, som medfører risiko for komplikationer (endokrine, neurologiske og neuropsykologiske)

9

Hvad er karakteristisk for Wilms tumor?

Nefroblastom:
+ asymptomatisk udfyldning i abdomen
+ ca 75% af børnene < 4 år.
+ karakteristisk udseende på CT og MR, og bekræftes ved biopsi
+ Behandling: 4-6 ugers kemoterapi => kirurgisk resektion => evt. kemo afhænger af tumor
+ samlet helbredelsesrate >90% (dissemineret ved diagnosetidspunkt er 60%)

10

Hvad er den hyppigste type bløddelssarkkom, og hvad er karakteristisk?

1. Rhabdomyosarkom (tværstribet muskulatur)
+ forekommer i hele barndommen, hyppigst før 6 år.
+ stor variation i symptomer efter lokalisation fx hoved og hals, urogenitalområde, ekstremiteter, thorax.
+ metastaser til lunger, lever, hjerne, knogle og knoglemarv.
+ prognose afhænger af lokalisation.

11

Hvilke 2 maligne knogletumorer er klassiske for børn og hvilke karakteristiske forskelle er der (fx alder og lokalisation)?

Osteosarkom: især > 10 år i lange rørknogler
Ewings sarkom især < 10 år (før) i aksiale skelet og pelvis

____________________
Symptomer: knoglesmerter og knoglesvulst.
Metastaser (15-20% har dem på diagnosetidspunktet):
+ lunger
Behandling:
+ Ewing: STRÅLEFØLSOMT!

12

I børneundersøgelsen af nyfødte udføres der en rød-pupil-refleks. Hvis der i sjældne tilfælde istedet er hvis pupilrefleks kan man overveje?

Retinoblastom
- obs. screening for familiær anamnese.

! ofte opdages det af forældrene på billeder eller fordi barnet skeler.

13

Ved hvilke cancerformer benyttes tumormarkørerne a-føteprotein og hCG?

Germinalcelletumorer/kimceletumorer, som er særdeles følsomme overfor kemoterapi
+ a-føteprotein: blommesækstumorer

Bruges til diagnostik og behandlingsrespons.