Deskriptiv anatomi arm - leder, ligament etc. Flashcards Preview

Anatomi > Deskriptiv anatomi arm - leder, ligament etc. > Flashcards

Flashcards in Deskriptiv anatomi arm - leder, ligament etc. Deck (13)
1

Art. humeroradialis

En av armbågsledens tre leder. Anatomisk kulled där caput radii ledar mot capitulum humeri.

2

Art. humeroulnaris

En av armbågsledens tre leder. Tvärgångjärnsled där ulna ledar mot trochlea humeri.

3

Art. radioulnaris proximalis

En av armbågsledens tre leder. En längsgångjärnsled.

4

Lig. collaterale ulnare

Ligament som förstärker armbågsleden medialt.

5

Lig. collaterale radiale

Ligament som förstärker armbågsleden lateralt. Fäster ej på radius, utan på lig. annulare radii och på proximala sidan av ulnae.

6

Lig. anulare radii

Ligament som börjar och slutar på ulna. Omger caput radii.

7

Art. radiocarpea

Handleden. Bildas av radius och discus articularis radioulnaris proximalt, sam os scaphoideum, os lunatum och och triquetrum distalt. EJ ulna och os pisiforme. Är äggled, tillåter palmar/dorsalflexion samt ulnar/radialflexion. Tjocka volara och tunna dorsala ligament samt kollateralligament, både radialt och ulnart, stabiliserar leden.

8

Retinaculum flexorum

Ligament på handens palmarsida. Senor till flexormusklerna (dock ej till m. palmaris) löper under detta ligament samt i carpaltunneln.

9

Retinaculum extensorum

Ligament på handens dorsalsida. Senor till extensormusklerna löper under ligamentet.

10

Carpaltunneln

Den tunnel flexormusklernas senor löper i mellan retinaculum flexorum och carpalbenen.

11

Thenarmuskler

Handmuskler på tumsidan.

12

Hypothenarmuskler

Handmuskler på lillfingersidan.

13

Metacarpalmusklerna

Handens centrala muskler.