Lektion 10 Flashcards Preview

Nemecky s usmevem > Lektion 10 > Flashcards

Flashcards in Lektion 10 Deck (192):
1

(sich) erfrischen

občerstvit, osvěžit (se)

1

CV

lebenslauf

1

místenka

e Platzkarte

2

samoobsluha

e Selbstbedienung, -, en

3

televize

s Fernsehen, s, 0

3

procházka

r Spaziergang, (e)s, ä-e

4

s Bargeld

hotovost

4

s Bistro/ r Speisewagen

občerstvení/jídelní vůz

4

blízkost

e Nähe, -, 0

4

jít na procházku

einen Spazierg. machen

5

kavárna

s Café, s, s

5

možný, -o

möglich

5

východ

r Ausgang

6

e (Eisen)bahn

železnice

6

s Abteil

kupé

7

na závěr

zum Schluß

9

sich befinden

být, nacházet se

10

voll von Eindrücken

plni dojmů

10

vybudovaný, postavený,

aufgebaut

10

vlak

r Zug

12

e Sehenswürdigkeit, -, en

památka, pamětihodnost

13

(sich) aus/leihen

půjčit si

14

lehátkový vůz

r Liegewagen

15

sich beteiligen (an 3.p.)

(z)účastnot se (čeho)

16

borgen

půjčit si

17

dojem

r Eindruck, (e)s, ü-e

18

besichtingen

prohlížet, prohlédnout (si)

19

během

während (2.p.)

20

spolužák na VŠ

r Kommilitone, n, n

20

čtvrť

s Viertel, s, -

20

rozhodnout se

sich entscheiden

21

jízdní řád

r Fahrplan

22

begrüßen

(u)vítat; (po)zdravit

22

r Liegewagen

lehátkový vůz

22

pobyt

r Aufenthalt, (e)s, e

23

r Schluß, -usses, -üsse

konec, závěr

24

leihen

půjčit

25

Es ist schon in Betrieb.

Je to už v provozu.

26

hranice

e Grenze, -, n

28

r Staat, (e)s, en

stát

29

r Kommilitone, n, n

spolužák na VŠ

30

e Grenze, -, n

hranice

30

s Gleis

kolej (železniční)

30

stát

r Staat, (e)s, en

30

nutný

notwendig

31

e Unterführung

podchod

31

eskalátor

e Rolltreppe

32

v tomto ohledu/směru

in der Hinsicht

33

r Aufenthalt, (e)s, e

pobyt

34

e Freundschaft, -, en

přátelství

34

e Mauer, -, n

zeď

35

vydělat

verdienen

36

s Brandenburger Tor

Braniborská brána

36

jmenovat, nazývat

nennen

36

moře

s Meer

37

výška

e Höhe, -, n

37

široký, -ce

breit

38

e Welt, -, en

svět

40

r Eindruck, (e)s, ü-e

dojem

41

na třetí koleji

auf Gleis drei

43

berühmt

slavný, proslulý

43

radnice

s Rathaus, -es, äu-er

44

e Höhe, -, n

výška

44

konec, závěr

r Schluß, -usses, -üsse

45

manželka

e (Ehe)frau

46

rekereace, zotavená, odpočinek

e Erholung, -, en

46

železnice

e (Eisen)bahn

46

kolej (železniční)

s Gleis

48

verdienen

vydělat

49

direkt

přímý, -o

50

r Zug

vlak

51

zeď

e Mauer, -, n

53

bereit

ochotný

54

Je to už v provozu.

Es ist schon in Betrieb.

55

procházka, toulka

r Bummel, s, -

56

na třetím nástupišti

auf Bahnsteg drei

57

s Tor, (e)s, e

brána, vrata

58

lípa

e Linde, -, n

59

sich an/hören, du hörst dir an

poslechnout si

59

známý, -o

bekannt

60

prohlížet, prohlédnout (si)

besichtingen

61

nástupiště

r Bahnsteig

62

r Schaffner

průvodčí

63

ochotný

bereit

64

občerstvení/jídelní vůz

s Bistro/ r Speisewagen

65

s Rathaus, -es, äu-er

radnice

66

möglich

možný, -o

67

einen Spazierg. machen

jít na procházku

68

r Fahrplan

jízdní řád

69

(z)účastnot se (čeho)

sich beteiligen (an 3.p.)

70

hospodářství, ekonomika

e Wirtschaft, -, en

71

e Wirtschaft, -, en

hospodářství, ekonomika

72

Ten (jeden) týden rychle utekl.

Die eine Woche war schnell vorbei.

73

e Linde, -, n

lípa

75

auf Gleis drei

na třetí koleji

77

r Bahnsteig

nástupiště

78

aufgebaut

vybudovaný, postavený,

79

dohromady, společně

zusammen

81

e Selbstbedienung, -, en

samoobsluha

82

důležitý

wichtig

83

s Meer

moře

84

auf Bahnsteg drei

na třetím nástupišti

85

závidět (komu)

beneiden (4.p)

86

přátelství

e Freundschaft, -, en

87

věž

r Turm, (e)s, ü-e

88

r Bahnhof, (e)s, ö-e

nádraží

89

půjčit

leihen

91

nádraží

r Bahnhof, (e)s, ö-e

93

s Viertel, s, -

čtvrť

94

r Bummel, s, -

procházka, toulka

95

lebenslauf

CV

96

sich an/schauen, du schaust dir an (4.p.)

dívat se (na), prohlížet si

97

přímý, -o

direkt

98

s Ausland, (e)s, 0

cizina, zahraničí

100

sich amüsieren

(po)bavit se

101

vzpomenout si, vzpomínat (na)

sich erinnern (an 4.p.)

102

slavný, proslulý

berühmt

104

zusammen

dohromady, společně

106

s Konto

účet

108

být, nacházet se

sich befinden

109

e Erholung, -, en

rekereace, zotavená, odpočinek

110

r Turm, (e)s, ü-e

věž

111

občerstvit, osvěžit (se)

(sich) erfrischen

111

kupé

s Abteil

112

dívat se (na), prohlížet si

sich an/schauen, du schaust dir an (4.p.)

113

Braniborská brána

s Brandenburger Tor

114

r Ausgang

východ

116

r Zug

vlak

118

e U-Bahn, -, en (e Untergrundbahn)

metro, podzemní dráha

120

e (Ehe)frau

manželka

122

während (2.p.)

během

122

sich erinnern (an 4.p.)

vzpomenout si, vzpomínat (na)

123

(po)bavit se

sich amüsieren

124

východ

r Ausgang

126

s Schaufenster, s, -

výloha, výkladní skříň

127

účet

e Rechnung

129

výhled, vyhlídka

a Aussicht, -, en

131

r Spaziergang, (e)s, ä-e

procházka

132

podchod

e Unterführung

133

navázat

knüpfen

135

svět

e Welt, -, en

136

knüpfen

navázat

137

průvodčí

r Schaffner

138

následující, následovně

folgend

140

výloha, výkladní skříň

s Schaufenster, s, -

141

jízdenka

e Fahrkarte

142

notwendig

nutný

143

breit

široký, -ce

144

bekannt

známý, -o

145

wichtig

důležitý

146

brána, vrata

s Tor, (e)s, e

148

a Aussicht, -, en

výhled, vyhlídka

149

Die eine Woche war schnell vorbei.

Ten (jeden) týden rychle utekl.

150

e Rolltreppe

eskalátor

152

vlak

r Zug

153

ostrov

e Insel, -, n

154

folgend

následující, následovně

155

beneiden (4.p)

závidět (komu)

156

s Café, s, s

kavárna

157

genießen (4. p.)

užívat, mít požitek (z)

158

r Ausgang

východ

159

s Fernsehen, s, 0

televize

160

půjčit si

borgen

161

r Schlafwagen

lůžkový vůz

162

(u)vítat; (po)zdravit

begrüßen

163

hotovost

s Bargeld

164

r Zuschlag

příplatek

165

památka, pamětihodnost

e Sehenswürdigkeit, -, en

166

půjčit si

(sich) aus/leihen

167

nennen

jmenovat, nazývat

169

e Insel, -, n

ostrov

170

odjezd podle jízdního řádu

fahrplanmäßige Abfahrt

172

e Fahrkarte

jízdenka

173

plni dojmů

voll von Eindrücken

174

a Taxe, e Abgabe

poplatek

175

r/e Schaffner/-in

průvodčí

176

e Rechnung

účet

177

poplatek

a Taxe, e Abgabe

178

sich entscheiden

rozhodnout se

179

e Platzkarte

místenka

180

lůžkový vůz

r Schlafwagen

181

fahrplanmäßige Abfahrt

odjezd podle jízdního řádu

182

cizina, zahraničí

s Ausland, (e)s, 0

183

e Nähe, -, 0

blízkost

184

poslechnout si

sich an/hören, du hörst dir an

185

zum Schluß

na závěr

186

účet

s Konto

187

průvodčí

r/e Schaffner/-in

189

in der Hinsicht

v tomto ohledu/směru

190

užívat, mít požitek (z)

genießen (4. p.)

191

příplatek

r Zuschlag

192

metro, podzemní dráha

e U-Bahn, -, en (e Untergrundbahn)