Lektion 17 de Flashcards Preview

Nemecky s usmevem > Lektion 17 de > Flashcards

Flashcards in Lektion 17 de Deck (85):
1

anspruchsvoll

náročný, -ě

1

r Bereich, (e)s, e

obor, oblast

1

s Leben, s, -

život

2

beauftragen (mit)

pověřit (čím)

3

erstaunt

udivený, -ě

4

r Nutzen, s, 0

užitek, prospěch

4

e Unterbrechung, -, en

přerušení, přestávka

4

r Arbeiter

dělník

5

r Abschluss, es, ü-e

závěr, konec, ukončení

5

e Betriebswirtschaft, -, en

podniková ekonomie

6

e Kraft, -, ä-e

síla

7

r Kaufmann

obchodník

8

ein/setzen

použít, nasadit; zaměstnat

8

s Management, s, 0 [menidžmənt]

řízení, vedení, správa

9

ähnlich

podobný, -ě

9

fachlich

odborný, -ě

9

e Schatzkammer, -, n

klenotnice

9

r Mitarbeiter des Handels

pracovník obchodu

10

weder - noch

ani - ani

11

künftig

budoucí, příští, -ě, v budoucnu

13

ab/hängen, i, a (von)

záviset (na)

14

selbst

sám (osobně)

15

jedenfalls

v každém případě

16

r Manger [menedžə]

manažer

17

r Beruf, (e)s, e

povolání

17

graduiert

graduovaný, mající akad. Hodnost

17

üblich

obvyklý, -e, běžný, -ě

18

e Anzahl, -, 0

počet; množství

18

s Unternehmen, s, -

podnik, -ání

19

an/erkennen, erkannte an n. anerkannte, anerkannt

uznat, -ávat

20

r Sachbearbeiter,s, -

referent

21

e Tatsache, -, n

skutečnost, fakt

21

zu/gehen, ging zu, ist zugegangen

dít se, být

22

r Erfolg, (e)s, e

úspěch

23

e Wirtschaft, -, en

hospodářství

24

entsprechend

podle; odpovídající, vhodný

26

beeindrucken (4.p.)

udělat dojem (na)

27

vergleichen, i, i

srovnat, -ávat

28

verursachen

způsobit, -ovat

30

e Dienstleistung, -, en

služba

31

hiesig

zdejší

32

e Fachrichtung, -, en

obor, zaměření

34

angewiesen (auf 4.p.)

odkázaný (na)

35

ruhig

klidný, -ě

36

entsprechen, es entspricht, a, o

odpovídat, být v souladu

37

(sich) ein/arbeiten

zapracovat (se)

38

e Vereinigung, -, en

sdružení; spojení, sjednocení

40

r Artikel, s, -

článek; gram. člen

41

e Sprache, -, n

jazyk, řeč

42

e Erfahrung, -, en

zkušenost

43

r Abteilungsleiter

vedoucí oddělení

44

r Direktor

ředitel

46

s Inland, (e)s, 0

tuzemsko

47

vor/haben

mít v úmyslu, zamýšlet

49

e Ausbildung, -, 0

vzdělání

49

r Buchalter

účetní

50

e Sekretärin

sekretářka, tajemnice

51

r Vorsitzende, ein Vorsitzender

předseda

53

r Alltag, (e)s, e

všední den

54

da

protože

55

allein

sám, samotný

56

e Werbung, -, 0

reklama propagace

58

gründlich

důkladný, -ě

59

r Betrieb, (e)s, e

podnik, závod

61

e Notwendigkeit, -, en

nutnost, nezbytnost

62

Berufe

povolání

63

r Geschäftsführer

jednatel

65

ständig

stálý, -e

67

sich bewähren

osvědčit se

68

jobben [džo...]

pracovat, přivydělávat si

69

r Unterschied, (e)s, e

rozdíl

70

Leitende Posten

vedoucí místa

71

trotz (2. nebo 3.p.)

přes (navzdory)

73

bieten, o, o

nabídnout, poskytnout

74

unterschiedlich

rozdílný, -ě

76

überall

všude

77

r Stellvertreter

zástupce

78

wervoll

cenný

79

r Dolmetscher

tlumočník

80

e Erkenntnis, -, se

poznatek, poznání

81

r Bereichsleiter

vedoucí odboru

82

r Mitarbeiter, s, -

(spolu)pracovník

83

r Einsatz, es, ä-e

použití, nasazení

84

mit/teilen

sdělit, -ovat

85

zurecht/kommen, kam zurecht, bin o (mit)

(vy)stačit (na), zvádlnout (co), poradit si (s)