Lektion 4 Flashcards Preview

Nemecky s usmevem > Lektion 4 > Flashcards

Flashcards in Lektion 4 Deck (156):
1

dnes

heute

2

korrigieren

opravovat (chyby)

3

Wir wollen ja gut Deutsch sprechen.

Chceme přece / Vždy chceme mluvit dobře německy.

4

rozumět (čemu), chápat

verstehen (4.p.)

5

erklären

vysvětlit, -ovat

6

s Lehrbuch, (e)s, ü-er

učebnice

7

píseň

s Lied, (e)s, er

8

odpovídat (na)

antworten (auf 4.p.)

9

týdně

wöchentlich

10

vyučování

r Unterricht, (e)s, e

11

dávat pozor

aufpassen

12

tak

so

13

(s)končit

enden

14

lesen

(pře)číst

15

přednáška (z)

e Vorlesung, -, en (in)

16

ohne (4.p)

bez

17

začít, začínat

beginnen

18

erzählen (von/über 4.p.)

vyprávět (o)

19

opravovat (chyby)

korrigieren

20

stellen

postavit, stavět (kam)

21

žert, legrace, zábava

r Spaß, es, ä-e

22

Dáva nám otázky.

Er stellt uns Fragen.

23

halb

poloviční, (na)půl

24

(z)opakovat

wiederholen

25

do (časově

bis

26

streng

přísný, -ě

27

připraven (na)

vorbereitet (auf 4.p.)

28

mittwochs

ve středu (obvykle)

29

špatný, -ě, nesprávný, -ě

falsch

30

singen

(za)zpívat

31

Er macht oft Witze.

často žertuje.

32

r Uhr, -, 0

hodina (časový údaj)

33

neboť

denn

34

(pře)číst

lesen

35

r Unterricht, (e)s, e

vyučování

36

Er stellt uns Fragen.

Dáva nám otázky.

37

übersetzen

přeložit, překládat

38

für (4.p.)

pro, za, na

39

s Buch, (e)s, ü-er

kniha

40

mancher, -che, -ches

některý, -á, -é, mnohý

41

zweimal

dvakrát

42

mít (povinnost)

sollen, ich soll

43

příklad

s Beispiel, (e)s, e

44

úkol, úloha

e Aufgabe, -, n

45

a to

und zwar

46

Es klappt nicht immer.

Vždycky to nevyjde. / Vždycky se to nepodaří.

47

e Uhr, -, en

hodina; hodin(k)y

48

magnetofon

r Kassettenrecorder, s, -

49

hledat

suchen

50

přeložit, překládat

übersetzen

51

hloupý, -ě

dumm

52

falsch

špatný, -ě, nesprávný, -ě

53

cvičení

e Übung, -, en

54

zapomenout (na)

vergessen (4.pád)

55

pro, za, na

für (4.p.)

56

e Aufgabe, -, n

úkol, úloha

57

bohužel

leider

58

vor

před (místně i časově)

59

často žertuje.

Er macht oft Witze.

60

sollen, ich soll

mít (povinnost)

61

hádanka

s Rätsel, s, -

62

e Vorlesung, -, en (in)

přednáška (z)

63

(za)zpívat

singen

64

myslet (na)

denken (an 4.p.)

65

tabule

e Tafel, -, n

66

přísný, -ě

streng

67

morgens

ráno

68

einmal

jednou, jedenkrát

69

aufpassen

dávat pozor

70

bestimmt

určitý, -ě

71

řekněte to německy!

Sagen Sie es auf Deutsch!

72

hodina (časový údaj)

r Uhr, -, 0

73

wiederholen

(z)opakovat

74

ein wenig

trochu

75

denn

neboť

76

správný, -ě

richtig

77

heute

dnes

78

v pondělí (obvykle)

montags

79

beginnen

začít, začínat

80

schreiben

psát, napsat

81

postavit, stavět (kam)

stellen

82

lustig

veselý, -e

83

wenig

málo

84

vtip

r Witz, es, e

85

e Übung, -, en

cvičení

86

montags

v pondělí (obvykle)

87

lösen

(vy)řešit

88

richtig

správný, -ě

89

r Lehrer, s, -

učitel

90

všichni

alle

91

vorbereitet (auf 4.p.)

připraven (na)

92

jednou, jedenkrát

einmal

93

suchen

hledat

94

dumm

hloupý, -ě

95

r Fehler, s, -

chyba

96

bis

do (časově

97

Vždycky to nevyjde. / Vždycky se to nepodaří.

Es klappt nicht immer.

98

hodina; hodin(k)y

e Uhr, -, en

99

wöchentlich

týdně

100

psát, napsat

schreiben

101

dvakrát

zweimal

102

s Beispiel, (e)s, e

příklad

103

Sagen Sie es auf Deutsch!

řekněte to německy!

104

chtít

wollen, ich will

105

určitý, -ě

bestimmt

106

r Witz, es, e

vtip

107

Da sind wir schon müde.

To jsme už unaveni.

108

kniha

s Buch, (e)s, ü-er

109

e Vokabel, -n [wo-]

slovíčko (ve slovníku)

110

verstehen (4.p.)

rozumět (čemu), chápat

111

učebnice

s Lehrbuch, (e)s, ü-er

112

(vy)řešit

lösen

113

und zwar

a to

114

To jsme už unaveni.

Da sind wir schon müde.

115

obtížný, -ě

schwierig

116

r Inhalt, (e)s, e

obsah

117

ja (uprostřed věty)

vždyť, přece

118

vyprávět (o)

erzählen (von/über 4.p.)

119

před (místně i časově)

vor

120

něco

etwas

121

antworten (auf 4.p.)

odpovídat (na)

122

Chceme přece / Vždy chceme mluvit dobře německy.

Wir wollen ja gut Deutsch sprechen.

123

denken (an 4.p.)

myslet (na)

124

bez

ohne (4.p)

125

wollen, ich will

chtít

126

leider

bohužel

127

schwierig

obtížný, -ě

128

vergessen (4.pád)

zapomenout (na)

129

e Tafel, -, n

tabule

130

vždyť, přece

ja (uprostřed věty)

131

e Stunde, - , n

hodina (trvání)

132

trochu

ein wenig

133

unavený

müde

134

ve středu (obvykle)

mittwochs

135

etwas

něco

136

málo

wenig

137

hodina (trvání)

e Stunde, - , n

138

r Kassettenrecorder, s, -

magnetofon

139

vysvětlit, -ovat

erklären

140

slovíčko (ve slovníku)

e Vokabel, -n [wo-]

141

učitel

r Lehrer, s, -

142

s Rätsel, s, -

hádanka

143

s Lied, (e)s, er

píseň

144

chyba

r Fehler, s, -

145

některý, -á, -é, mnohý

mancher, -che, -ches

146

obsah

r Inhalt, (e)s, e

147

so

tak

148

r Spaß, es, ä-e

žert, legrace, zábava

149

poloviční, (na)půl

halb

150

müde

unavený

151

(pro)cvičit

üben

152

enden

(s)končit

153

ráno

morgens

154

alle

všichni

155

üben

(pro)cvičit

156

veselý, -e

lustig