Lektion 18 de Flashcards Preview

Nemecky s usmevem > Lektion 18 de > Flashcards

Flashcards in Lektion 18 de Deck (90):
1

beseitigen

odstranit

1

r Tropfstein, (e)s, e

krápník

2

schmuggeln

pašovat

3

r Gegenstand, (e)s, ä-e

předmět

3

r Mangel, s, ä- (an 3.p.)

nedostatek (čeho)

4

falls

v případě, že; jestliže, kdyby, když, -li

5

e Brauerei, -, en

pivovar

5

höflich

zdvořilý, -e

5

unangenehm

nepříjemný, -ě

6

vorbei sein

být u konce

6

e Wanderung, -, en

túra, procházka

7

bloß

jen, pouze

8

gespannt (auf 4.p.)

zvědavý, -ě- napjatý, -ě (na)

9

e Gegend, -, en

kraj, oblast, krajina

10

vorgesehen

(na)plánovaný, předpokládaný

11

fort/setzen (4.p.)

pokračovat (v)

12

überflüssig

zbytečný, -ě

13

e Werkstatt, -, ä-en

dílna

14

mit einem anderen Wagen zusammenstoßen

srazit se s jiným vozem

15

e Landschaft, -, en

krajina

15

e Ordnung, -, en

pořádek

16

e Zündung, -, en

zapalování

17

in Stand halten, du hältst, ie, a

udržovat (v dobrém stavu)

18

e Waffe, -, n

zbraň

19

e Jugend, -, 0

mládež; mládí

19

e Zündkerze, -, n

zapalovací svíčka

21

e Höhle, -, n

jeskyně

24

bezahlbar

cenově dostupný

25

ab/schleppen

odtáhnout, odvléci

27

an/halten, du hältst an, ie, a

zastavit (se)

27

r Preis, es, e

cena

27

Strafe zahlen

platit pokutu

28

Durchfahrt verboten

průjezd zakázán

29

bezaubern

okouzlit

31

krumm

křivý, -ě

32

r Zoll, s, ö-e

clo

34

kostspielig

nákladný, -ě

34

vielleicht

snad, možná

35

bereit

ochoten, připraven

36

an der Kreuzung

na křižovatce

37

dicht

hustý, -ě, těsný, -ě

38

ursprünglich

původní, -ě

38

e Verschmutzung, -, en

znečištění

38

e Sackgasse

slepá ulice

39

e Autobahn

dálnice

40

r Keller, s, -

sklep

40

s Paradies, es, e

ráj

41

unterirdisch

podzemní

42

reich (an 3.p.)

bohatý (čím)

43

e Einbahnstraße

jednosměrná ulice/silnice

44

e Umleitung, -, en

objížďka

44

einen Autounfall haben

mít autonehodu

45

die Verkehrsvorschriften beachten

dodržovat, dbát na dopraví předpisy

46

wirken

působit, účinkovat

47

scheinen, ie, ie

zdát se

49

Rück-

zpáteční

50

r Vorteil, (e)s, e

výhoda, přednost

52

reibungslos

hladce, bez problémů

53

kurz

krátký, krátce

55

altertümlich

starobylý, -e, starodávný, -ě

56

gesperrt

uzavřeno

57

r PKW nebo r Pkw, s, s (r Personenkraftwagen, s, -)

osobní automobil

58

enttäuschen

zklamat

59

and(e)rerseits

na druché straně; naproti tomu

59

hilfsbereit

ochotný pomoci

60

vorsichtig/rücksichtslos/aggressiv fahren

jet opatrně/bezohledně/agresivně

61

nach rechts/nach links abbiegen

zahnout doprava/doleva

63

e Tankstelle, -, n

benzinové čerpadlo/čerpací stanice

65

verzollen

proclít

66

sich ändern

(z)měnit se

68

erschließen, erschloss, erschlossen

zpřístupnit

69

tief

hluboký, -o, hluboce

70

stattdessen

místo toho

72

e Rückfahrt, -, en

návrat, zpáteční cesta

73

Autoverkehr

automobilová doprava

74

geeignet

vhodný, -ě

76

e Luft, -, ü-e

vzduch, ovzduší

77

s Eis, es, 0

led; zmrzlina

78

ungefähr

přibližně, asi

79

(sich) bekannt machen (mit)

seznámit (se)

80

los/fahren, du fährst los, u, b. a

vyjet, odjet

81

bleifreies Benzin

bezolovnatý benzín

83

e Kluft, -, ü-e

propast, rokle

84

r Teich, (e)s, e

rybník

85

verlaufen, es verläuft, ie, ist au

proběhnout, probíhat (o čase)

86

mittelalterlich

středověký

87

r Zollbeamte, n,n, ein Zollbeamter

celník

88

e Reparatur, -, en

oprava

89

ertappen

přistihnout

90

statt (2.p.)

místo (čeho)