Lektion 3 Flashcards Preview

Nemecky s usmevem > Lektion 3 > Flashcards

Flashcards in Lektion 3 Deck (245):
1

nur

jen, pouze

2

Doufejme, že vám to bude chutnat / chutná.

Hoffentlich schmeckt es ihnen.

3

Sprechcen Sie Deutsch?

Mluvíte německy?

4

ukázat, ukazovat

zeigen

5

willkommen

vítán, vítaný

6

skutečný, -ě, opravdu

wirklich

7

r Besuch, (e)s

návštěva

8

müssen, ich muss

muset

9

r Herr, n

pán

10

stanice metra

e Metrostation, -

11

zuerst

nejprve

12

Guten Tag!

Dobrý den!

13

kus, kousek

s Stück, (e)s

14

Vielen Dank! Danke sehr (schön)!

Děkuji mnohokrát!

15

Auf Wiedersehen!

Nashledanou!

16

oder

nebo

17

Wem sagst du es?

Komu to řekneš?

18

Nehmen Sie ein Stück Kuchen!

Vezměte si kousek koláče!

19

grüßen

(po)zdravit

20

Nehmen Sie Tee oder Kaffee?

Dáte si čaj nebo kávu?

21

hned

gleich

22

chléb

s Brot, (e)s

23

herein

dovnitř

24

Wem sagst du es?

Komu to řekneš?

25

e Straße, -

ulice

26

nehmen

vzít, brát

27

hoffentlich

snad, doufejme že

28

später

později

29

omluvit, prominout

entschuldigen

30

r Weg, (e)s

cesta

31

dürfen, ich darf

smět

32

Was liegt hier?

Co tu leží?

33

vpravo

rechts

34

doprava(kam?)

nach rechts

35

Na shledanou později!

Bis dann / später!

36

entschuldigen

omluvit, prominout

37

koláč

r Kuchen, s

38

e Station, -

stanice

39

zuerst

nejprve

40

schmecken

chutnat

41

Guten Morgen!

Dobré ráno!

42

dlouho

lange

43

návštěva

r Besuch, (e)s

44

lange

dlouho

45

především

vor allem

46

nichts

nic

47

Jak se dostanu na / k … ?

Wie komme ich zu … ?

48

es schmeckt mir

chutná mi

49

hoffentlich

snad, doufejme že

50

herzlich

srděčný, -ě

51

Eine Tasse Tee kann nich schaden.

Šálek čaje nemůže uškodit.

52

vlevo

links

53

na návštěvě, -u

zu Besuch

54

Nehmen Sie Tee oder Kaffee?

Dáte si čaj nebo kávu?

55

místo, náměstí

r Platz, es

56

wünschen

přát (si)

57

willkommen

vítán, vítaný

58

gleich

hned

59

r Kuchen, s

koláč

60

cesta

r Weg, (e)s

61

r Tee, s

čaj

62

Dáte si čaj nebo kávu?

Nehmen Sie Tee oder Kaffee?

63

káva

r Kaffee, s

64

Das ist das Kind meiner Schwester.

Je to dítě mé sestry.

65

Wessen Freunding ist das?

Číj je to přítelkyně?

66

dürfen, ich darf

smět

67

smět

dürfen, ich darf

68

nic

nichts

69

(po)zdravit

grüßen

70

den

r Tag, (e)s

71

Hoffentlich schmeckt es ihnen.

Doufejme, že vám to bude chutnat / chutná.

72

srděčný, -ě

herzlich

73

mluvit

sprechen

74

Wessen Kind is das?

Čí je to dítě?

75

s Ende, s

konec

76

Kommen Sie herein!

Pojďte dál!

77

hören

(u)slyšet

78

Srděčně (vás / tě) vítám!

Herzlich willkommen!

79

r Wenzelsplatz, es

Václavské náměstí

80

dojít (pro)

holen (4.p.)

81

zeigen

ukázat, ukazovat

82

týden

e Woche, -

83

rechts

vpravo

84

e Tasse, -

šálek

85

da

tu, tady

86

Nehmen Sie Platz!

Posaďte se!

87

geradeaus

rovně, přímo

88

(s) Deutsch

němčina

89

šálek

e Tasse, -

90

jen, pouze

nur

91

Ahoj! (při odchodu)

Tschüs!

92

(u)vidět

sehen

93

Číj je to přítelkyně?

Wessen Freunding ist das?

94

Tschüs!

Ahoj! (při odchodu)

95

Herzlich willkommen!

Srděčně (vás / tě) vítám!

96

r Supermarkt, (e)s

supermarket

97

(u)škodit

schaden

98

später

později

99

Mluvíte německy?

Sprechcen Sie Deutsch?

100

Je to dítě mé sestry.

Das ist das Kind meiner Schwester.

101

Vor allem gefallen mir das Stadtzentrum und der Hradschin.

Především se mi líbí střed města a Hradčany

102

líbit se

gefallen

103

e Woche, -

týden

104

Nashledanou!

Auf Wiedersehen!

105

Holst du Brot?

Dojdeš pro chleba?

106

Karlův most

die Karlsbrücke

107

entschuldigen

omluvit, prominout

108

die Karlsbrücke

Karlův most

109

Ahoj! (při setkání)

Hallo!

110

e Metro, -

metro

111

endlich

konečně

112

Komu to řekneš?

Wem sagst du es?

113

können, ich kann

moci, umět

114

doleva

nachlinks

115

kombinovat

kombinieren

116

Bis morgen!

Na shledanou zítra!

117

Hallo!

Ahoj! (při setkání)

118

stören

rušit, vyrušovat

119

Ahoj! Nazdar!

Grüß dich!

120

am Ende

na konci

121

Dort sind Christian und Martin.

Je tam Christian a Martin.

122

pán

r Herr, n

123

Wer ist die Frau dort?

Kdo je ta žena tam?

124

vůbec ne

gar nicht

125

Děkuji mnohokrát!

Vielen Dank! Danke sehr (schön)!

126

sehen

(u)vidět

127

wirklich

skutečný, -ě, opravdu

128

(s) Deutsch

němčina

129

chutnat

schmecken

130

r Herr, n

pán

131

e Station, -

stanice

132

warten (auf 4.p.)

čeka (na)

133

nebo

oder

134

vor allem

především

135

Herzlich willkommen!

Srděčně (vás / tě) vítám!

136

zeigen

ukázat, ukazovat

137

čeka (na)

warten (auf 4.p.)

138

supermarket

r Supermarkt, (e)s

139

nehmen

vzít, brát

140

Was studiert ihr?

Co studujete?

141

Wie komme ich zu … ?

Jak se dostanu na / k … ?

142

nejprve

zuerst

143

Holst du Brot?

Dojdeš pro chleba?

144

Především se mi líbí střed města a Hradčany

Vor allem gefallen mir das Stadtzentrum und der Hradschin.

145

přát (si)

wünschen

146

r Besuch, (e)s

návštěva

147

vítán, vítaný

willkommen

148

rušit, vyrušovat

stören

149

Václavské náměstí

r Wenzelsplatz, es

150

wieder

zase, opět

151

gar nicht

vůbec ne

152

kombinieren

kombinovat

153

e Metrostation, -

stanice metra

154

oder

nebo

155

ihned, okamžitě

sofort

156

Mach`s gut!

Měj se dobře! Ahoj!

157

výborný, -ě

ausgezeichnet

158

na konci

am Ende

159

Wen bittest du?

Koho poprosíš?

160

links

vlevo

161

r Tag, (e)s

den

162

da

tu, tady

163

(jeden) Martinův přítel

ein Freund von Martin

164

ausgezeichnet

výborný, -ě

165

muset

müssen, ich muss

166

vor allem

především

167

r Kaffee, s

káva

168

stanice

e Station, -

169

Wessen Freunding ist das?

Číj je to přítelkyně?

170

Co studujete?

Was studiert ihr?

171

ausgezeichnet

výborný, -ě

172

Dobrý den!

Guten Tag!

173

Co tu leží?

Was liegt hier?

174

e Straße, -

ulice

175

Hradčany

r Hradschin, s

176

wieder

zase, opět

177

přinést

bringen

178

Guten Abend!

Dobrý večer!

179

chutná mi

es schmeckt mir

180

sprechen

mluvit

181

ein Freund von Martin

(jeden) Martinův přítel

182

zase, opět

wieder

183

s Brot, (e)s

chléb

184

wünschen

přát (si)

185

e Metrostation, -

stanice metra

186

Čí je to dítě?

Wessen Kind is das?

187

bringen

přinést

188

Grüß dich!

Ahoj! Nazdar!

189

Je tam Christian a Martin.

Dort sind Christian und Martin.

190

Dobré ráno!

Guten Morgen!

191

metro

e Metro, -

192

konečně

endlich

193

tu, tady

da

194

dovnitř

herein

195

centrum města

s Stadtzentrum, s

196

snad, doufejme že

hoffentlich

197

links

vlevo

198

němčina

(s) Deutsch

199

konec

s Ende, s

200

Na shledanou zítra!

Bis morgen!

201

Bis dann / später!

Na shledanou později!

202

schaden

(u)škodit

203

Das ist das Kind meiner Schwester.

Je to dítě mé sestry.

204

Šel do supermarketu pro chleba.

Er holt Brot vom Supermarkt.

205

warten (auf 4.p.)

čeka (na)

206

Koho poprosíš?

Wen bittest du?

207

r Platz, es

místo, náměstí

208

anbieten

nabídnout, nabízet

209

Pojďte dál!

Kommen Sie herein!

210

ulice

e Straße, -

211

vzít, brát

nehmen

212

Er holt Brot vom Supermarkt.

Šel do supermarketu pro chleba.

213

rovně, přímo

geradeaus

214

Kdo je ta žena tam?

Wer ist die Frau dort?

215

později

später

216

s Stadtzentrum, s

centrum města

217

fragen (4.p., nach)

ptát se (koho na)

218

geradeaus

rovně, přímo

219

ptát se (koho na)

fragen (4.p., nach)

220

Měj se dobře! Ahoj!

Mach`s gut!

221

herzlich

srděčný, -ě

222

s Stück, (e)s

kus, kousek

223

Vezměte si kousek koláče!

Nehmen Sie ein Stück Kuchen!

224

Šálek čaje nemůže uškodit.

Eine Tasse Tee kann nich schaden.

225

Dojdeš pro chleba?

Holst du Brot?

226

holen (4.p.)

dojít (pro)

227

Nehmen Sie ein Stück Kuchen!

Vezměte si kousek koláče!

228

Dobrý večer!

Guten Abend!

229

Was studiert ihr?

Co studujete?

230

Posaďte se!

Nehmen Sie Platz!

231

nach rechts

doprava(kam?)

232

sofort

ihned, okamžitě

233

Kommen Sie herein!

Pojďte dál!

234

(u)slyšet

hören

235

čaj

r Tee, s

236

nabídnout, nabízet

anbieten

237

zu Besuch

na návštěvě, -u

238

nachlinks

doleva

239

gefallen

líbit se

240

Nehmen Sie Platz!

Posaďte se!

241

moci, umět

können, ich kann

242

r Hradschin, s

Hradčany

243

rechts

vpravo

244

e Woche, -

týden

245

r Supermarkt, (e)s

supermarket