Lektion 16 cz Flashcards Preview

Nemecky s usmevem > Lektion 16 cz > Flashcards

Flashcards in Lektion 16 cz Deck (98):
1

sídlo

r Sitz, es, e

2

dokázat (podat důkazy)

beweisen, ie, ie

2

hradní rampa

e Burgterrasse, -, n

2

představovat, ztělesňovat

dar/stellen

2

skála

r Felsen, s, -

2

střed

e Mitte, -, n

2

písk

r Sand, (e)s, 0

2

bazilika sv. Jiří

e Georgsbasilika

3

Loreta

s Loreto

4

(a)však, ale

jedoch

4

Zpívající fontána

r Singende Brunnen

5

ukončit, zakončit

beenden

5

vystavět, vznikat

erbauen

6

obdivoat

bewundern

6

Anežský klášter

s Agneskloster

7

dříve než (spojka)

bevor

8

zlatý

golden

9

socha

e Statue, -, n

10

rotunda sv. Kříže

e Heiling-Kreuz-Rotunde

11

orloj

e Aposteluhr, -, en

13

hřbitov

r Friedhof, (e)s, ö-e

14

jet kolem, míjet (co)

vorbei/fahren, du fährst vorbei, u, b. a (an 3.p.)

15

stavba

r Bau, (e)s, Bauten

16

pozorný, -ě

aufmerksam

17

průvodce městem

r Stadtführer, s, -

18

názor, mínění

e Meinung, -, en

19

upozornit (na)

aufmerksam machen (auf 4.p.)

19

střecha

s Dach, (e)s, ä-er

19

poznat, rozeznat (podle)

erkennen, erkannte, erkannt (an 3.p.)

20

ulice, ulička

e Gasse, -, n

22

polovina

e Hälfte, -, n

23

takzvaný (tzv.)

sogenannt (zkr. sog.)

25

nyní, teď

nun

26

svatováclavská kaple

e Wenzelskapelle

28

procházka (okružní)

r Rundgang, (e)s, ä-e

28

kámen

r Stein, (e)s, e

29

pospíšit si

sich beeilen

30

malebný, -ě

malerish

32

střední

Mittel-

33

kdysi

einst

35

stavět, postavit

bauen

37

palác

r Palast, es, ä-e

38

pohled

r Blick, (e)s, e

39

část, díl

r Teil, (e)s, e

40

přestavět, přebudovat

um/gestalten

41

pocházet (z)

stammen (aus)

42

pomník, památník

s Denkmal, (e)s, ä-er

43

Týnský chrám

e Teynkirche

44

založit

gründen

45

most

e Brücke, -, n

46

století

s Jahrhundert, s, e

47

Betlémská kaple

e Bethlehemkapelle

48

událost

s Ereignis, ses, se

49

Obecní dům

s Gemeindehaus, es, 0

50

královský palác

r Köningspalast

51

trh

r Markt, es, ä-e

53

(z)odpovědět, odpovídat (na)

beantworten (4.p.)

53

kostel; církev

e Kirche, -, n

54

rodný dům

s Geburtshaus, es, äu-er

54

umístit, uložit; ubytovat

unter/bringen, brachte unter, untergebracht

55

hradní nádvoří

r Burghof, (e)s, ö-e

56

kopule

e Kuppel, -, n

58

židovský

Juden-

59

klášter

s Kloster, s, ö-

60

Žid

r Jude, n, n

62

klášter Emauzy/Na Slovanech

s Emauskloster

63

zahrada

r Garten, s, ä-

65

Letohrádek královný Anny

s Lustschloss der Königin Anna

66

Pražské stavební památky

Prager Beudenkmäler

67

i, rovněž, jakož i

sowie

68

kruh; (kulaté) náměstí

r Ring, (e)s, e

69

městská čtvrť

s Stadtviertel, s, -

70

Prašná brána

r Pulverturm, (e)s, 0

71

Svatovítský chrám

r St.-Veits-Dom/r Veitsdom

72

břeh

s Ufer, s, -

74

tržiště

r Marktplatz, es, ä-e

76

jádro

r Kern, (e)s, e

77

budova

s Gebäude, s, -

78

jindy

ein andermal

79

mlhavý, -o, zamlžený, -o

dunstig

80

patřit

gehören

81

kostel sv. Mikuláše

e Nikolauskirche, - 0

82

secese

r Jugendstil, (e)s, 0

83

otevřít, otvírat

öffnen

84

jít kolem, míjet (co)

vorbei/gehen, ging vorbei, b. vorbeigegangen (an 3.p.)

85

zmeškat, propást

verpassen

86

pravý, ryzí

echt

87

rotunda sv. Martina

e St.-Martin-Rotunde

88

vzniknout, vznikat

entstehen, entstand, ist entstanden

89

veletrh

e Messe, -, n

90

Památník národního písemnictví

s Museum des Nationalen Schrifttums

92

židovský

jüdish

93

vstoupit (do)

betretten, du betrittst, a, e (4.p.)

94

král

r König, (e)s, e

95

zvláštní

der, die, das besondere

96

pojmenovat

benennen, benannte, benannt

97

chrám Panny Marie Sněžné

e Maria-Schnee-Kirche

98

obdržet, dostat; zachovat

erhalten, du erhältst, ie, a