Lektion 22 cz Flashcards Preview

Nemecky s usmevem > Lektion 22 cz > Flashcards

Flashcards in Lektion 22 cz Deck (44):
1

náboženský, -y

religiös

2

chudoba

e Armut, -, 0

2

moc

e Macht, -, ä-e

2

bláznivý, -ě

verrückt

3

myšlenka

r Gedanke, ns, n

3

souhlas (s)

e Zustimmung, -, en (für)

5

obyvatelstvo

e Bevölkerung, -, en

5

bída, nouze

s Elend, (e)s, 0

6

veřejnost

e Öffentlichkeit, -, 0

7

stát se, přihodit se

geschehen, es geschieht, a, ist e

8

během

innerhalb (2.p.)

8

bojovat (za)

kämpfen (für)

10

země, Země

e Erde, -, n

11

zřítit se

ein/stürzen, ist

11

nevypočitatelný, -ě

unberechenbar

12

bezpráví, křivda

s Unrecht, (e)s, 0

13

mířit, směřovat

steuern

14

zabít

um/bringen, brachte um, umgebracht

16

spíše

eher

18

nebývalý, -e, bezpříkladný, -ě

beispiellos

20

utopit se, utonout

ertrinken, a, ist u

21

nárůst (něčeho)

e Zunahme, -, 0 (an 3.p.)

22

vůdce

r Führer, s, -

23

poměr

s Verhältnis, ses, se

23

záměr

r Vorsazt, es, ä-e

24

nějaký

irgendein

25

ztroskotat

scheitern, ist

26

sebevražda

r Selbstmord, (e)s, e

27

atentát

r Anschlag, (e)s, ä-e

29

škoda

r Schaden, s, ä-

30

blahobyt

r Wohlstand, (e)s, 0

32

přemoci, překonat

überwinden, a, u

34

mrtvý

tot

35

předvídat

vorher/sehen, sieht vorher, a, e

35

celosvětový, -ě

weltweit

36

disponovat (něčím)

verfügen (über 4.p.)

37

blázen

r Verrückte, n, n, ein Verrückter

38

přikrýt, zakrýt, skrýt

verdecken

39

nepřítel

r Feind, (e)s, e

40

zámožný, -ě, blahobytný,-ě

wohlhabend

41

spisovatel

r Schriftsteller, s, -

42

násilí

e Gewalt, -, 0

43

druhořadý, podřadný

zweitrangig

44

mír

r Frieden, s, 0