Lektion 16 de Flashcards Preview

Nemecky s usmevem > Lektion 16 de > Flashcards

Flashcards in Lektion 16 de Deck (98):
1

dar/stellen

představovat, ztělesňovat

1

dunstig

mlhavý, -o, zamlžený, -o

1

gründen

založit

2

jedoch

(a)však, ale

2

e Mitte, -, n

střed

3

r König, (e)s, e

král

4

beantworten (4.p.)

(z)odpovědět, odpovídat (na)

5

e Kuppel, -, n

kopule

6

entstehen, entstand, ist entstanden

vzniknout, vznikat

7

s Kloster, s, ö-

klášter

7

s Museum des Nationalen Schrifttums

Památník národního písemnictví

8

s Gemeindehaus, es, 0

Obecní dům

9

r Bau, (e)s, Bauten

stavba

10

e Burgterrasse, -, n

hradní rampa

11

aufmerksam

pozorný, -ě

11

s Geburtshaus, es, äu-er

rodný dům

12

benennen, benannte, benannt

pojmenovat

13

s Dach, (e)s, ä-er

střecha

13

r Felsen, s, -

skála

14

r Kern, (e)s, e

jádro

14

e Bethlehemkapelle

Betlémská kaple

15

r Rundgang, (e)s, ä-e

procházka (okružní)

16

r Markt, es, ä-e

trh

17

r Teil, (e)s, e

část, díl

19

r Blick, (e)s, e

pohled

19

r Jugendstil, (e)s, 0

secese

20

verpassen

zmeškat, propást

21

e Heiling-Kreuz-Rotunde

rotunda sv. Kříže

22

sowie

i, rovněž, jakož i

23

r Burghof, (e)s, ö-e

hradní nádvoří

24

bauen

stavět, postavit

25

r Marktplatz, es, ä-e

tržiště

26

r Garten, s, ä-

zahrada

26

s Loreto

Loreta

27

e Gasse, -, n

ulice, ulička

28

malerish

malebný, -ě

29

stammen (aus)

pocházet (z)

29

r St.-Veits-Dom/r Veitsdom

Svatovítský chrám

30

einst

kdysi

31

jüdish

židovský

33

golden

zlatý

34

bewundern

obdivoat

35

e Statue, -, n

socha

36

betretten, du betrittst, a, e (4.p.)

vstoupit (do)

38

beweisen, ie, ie

dokázat (podat důkazy)

39

e Nikolauskirche, - 0

kostel sv. Mikuláše

39

s Ufer, s, -

břeh

40

r Pulverturm, (e)s, 0

Prašná brána

41

um/gestalten

přestavět, přebudovat

43

erbauen

vystavět, vznikat

43

sogenannt (zkr. sog.)

takzvaný (tzv.)

44

Mittel-

střední

44

r Stadtführer, s, -

průvodce městem

44

e Teynkirche

Týnský chrám

46

s Jahrhundert, s, e

století

48

e Brücke, -, n

most

49

e Messe, -, n

veletrh

50

r Köningspalast

královský palác

52

s Agneskloster

Anežský klášter

53

s Gebäude, s, -

budova

54

r Ring, (e)s, e

kruh; (kulaté) náměstí

55

e Maria-Schnee-Kirche

chrám Panny Marie Sněžné

57

s Stadtviertel, s, -

městská čtvrť

58

s Emauskloster

klášter Emauzy/Na Slovanech

60

e Kirche, -, n

kostel; církev

61

vorbei/fahren, du fährst vorbei, u, b. a (an 3.p.)

jet kolem, míjet (co)

62

e Wenzelskapelle

svatováclavská kaple

63

r Stein, (e)s, e

kámen

64

e Aposteluhr, -, en

orloj

65

öffnen

otevřít, otvírat

66

e St.-Martin-Rotunde

rotunda sv. Martina

67

vorbei/gehen, ging vorbei, b. vorbeigegangen (an 3.p.)

jít kolem, míjet (co)

68

erhalten, du erhältst, ie, a

obdržet, dostat; zachovat

69

Prager Beudenkmäler

Pražské stavební památky

71

r Sitz, es, e

sídlo

72

ein andermal

jindy

73

e Meinung, -, en

názor, mínění

75

r Friedhof, (e)s, ö-e

hřbitov

76

r Jude, n, n

Žid

77

r Palast, es, ä-e

palác

78

sich beeilen

pospíšit si

80

e Hälfte, -, n

polovina

81

s Lustschloss der Königin Anna

Letohrádek královný Anny

82

aufmerksam machen (auf 4.p.)

upozornit (na)

83

bevor

dříve než (spojka)

84

echt

pravý, ryzí

86

s Ereignis, ses, se

událost

87

e Georgsbasilika

bazilika sv. Jiří

89

beenden

ukončit, zakončit

90

der, die, das besondere

zvláštní

91

s Denkmal, (e)s, ä-er

pomník, památník

92

r Sand, (e)s, 0

písk

93

nun

nyní, teď

94

r Singende Brunnen

Zpívající fontána

95

Juden-

židovský

96

unter/bringen, brachte unter, untergebracht

umístit, uložit; ubytovat

97

erkennen, erkannte, erkannt (an 3.p.)

poznat, rozeznat (podle)

98

gehören

patřit