Lektion 17 cz Flashcards Preview

Nemecky s usmevem > Lektion 17 cz > Flashcards

Flashcards in Lektion 17 cz Deck (85):
1

použít, nasadit; zaměstnat

ein/setzen

1

dělník

r Arbeiter

1

sekretářka, tajemnice

e Sekretärin

2

předseda

r Vorsitzende, ein Vorsitzender

3

závěr, konec, ukončení

r Abschluss, es, ü-e

4

vzdělání

e Ausbildung, -, 0

5

udivený, -ě

erstaunt

5

odborný, -ě

fachlich

5

klenotnice

e Schatzkammer, -, n

6

skutečnost, fakt

e Tatsache, -, n

7

nutnost, nezbytnost

e Notwendigkeit, -, en

8

zdejší

hiesig

9

(vy)stačit (na), zvádlnout (co), poradit si (s)

zurecht/kommen, kam zurecht, bin o (mit)

10

podniková ekonomie

e Betriebswirtschaft, -, en

10

použití, nasazení

r Einsatz, es, ä-e

10

budoucí, příští, -ě, v budoucnu

künftig

10

všude

überall

10

přerušení, přestávka

e Unterbrechung, -, en

10

srovnat, -ávat

vergleichen, i, i

11

nabídnout, poskytnout

bieten, o, o

13

osvědčit se

sich bewähren

14

způsobit, -ovat

verursachen

15

podnik, závod

r Betrieb, (e)s, e

16

dít se, být

zu/gehen, ging zu, ist zugegangen

17

vedoucí odboru

r Bereichsleiter

19

zapracovat (se)

(sich) ein/arbeiten

19

jednatel

r Geschäftsführer

20

ani - ani

weder - noch

21

manažer

r Manger [menedžə]

22

tuzemsko

s Inland, (e)s, 0

22

užitek, prospěch

r Nutzen, s, 0

22

obchodník

r Kaufmann

23

sám (osobně)

selbst

24

záviset (na)

ab/hängen, i, a (von)

24

rozdílný, -ě

unterschiedlich

26

podobný, -ě

ähnlich

27

vedoucí oddělení

r Abteilungsleiter

29

obor, oblast

r Bereich, (e)s, e

30

sdělit, -ovat

mit/teilen

32

poznatek, poznání

e Erkenntnis, -, se

32

cenný

wervoll

34

tlumočník

r Dolmetscher

35

povolání

Berufe

37

obor, zaměření

e Fachrichtung, -, en

37

rozdíl

r Unterschied, (e)s, e

37

mít v úmyslu, zamýšlet

vor/haben

38

reklama propagace

e Werbung, -, 0

40

úspěch

r Erfolg, (e)s, e

41

přes (navzdory)

trotz (2. nebo 3.p.)

43

udělat dojem (na)

beeindrucken (4.p.)

45

pracovat, přivydělávat si

jobben [džo...]

46

všední den

r Alltag, (e)s, e

48

odkázaný (na)

angewiesen (auf 4.p.)

49

řízení, vedení, správa

s Management, s, 0 [menidžmənt]

50

náročný, -ě

anspruchsvoll

51

hospodářství

e Wirtschaft, -, en

53

pověřit (čím)

beauftragen (mit)

55

uznat, -ávat

an/erkennen, erkannte an n. anerkannte, anerkannt

57

podle; odpovídající, vhodný

entsprechend

58

(spolu)pracovník

r Mitarbeiter, s, -

58

vedoucí místa

Leitende Posten

59

jazyk, řeč

e Sprache, -, n

60

sám, samotný

allein

61

klidný, -ě

ruhig

62

účetní

r Buchalter

64

sdružení; spojení, sjednocení

e Vereinigung, -, en

65

zástupce

r Stellvertreter

67

síla

e Kraft, -, ä-e

68

článek; gram. člen

r Artikel, s, -

69

ředitel

r Direktor

71

protože

da

72

podnik, -ání

s Unternehmen, s, -

73

graduovaný, mající akad. Hodnost

graduiert

74

stálý, -e

ständig

75

obvyklý, -e, běžný, -ě

üblich

76

život

s Leben, s, -

77

referent

r Sachbearbeiter,s, -

78

pracovník obchodu

r Mitarbeiter des Handels

79

zkušenost

e Erfahrung, -, en

80

služba

e Dienstleistung, -, en

81

povolání

r Beruf, (e)s, e

82

v každém případě

jedenfalls

83

počet; množství

e Anzahl, -, 0

84

důkladný, -ě

gründlich

85

odpovídat, být v souladu

entsprechen, es entspricht, a, o