Lektion 19 cz Flashcards Preview

Nemecky s usmevem > Lektion 19 cz > Flashcards

Flashcards in Lektion 19 cz Deck (81):
1

osobní, -ě

persönlich

1

klíč

r Schlüssel, s, -

2

hlídat, střežit

bewachen

2

přihlašovací lístek

r Meldeschein, (e)s, e

2

obal, (za)balení

e Verpackung, -, en

3

průkaz

r Ausweis, es, e

3

referovat, podat zprávu (o)

berichten (von nebo über 4.p.)

4

jednolůžkový pokoj

s Einzelzimmer, s, -

4

podepsat

unterschreiben, ie, ie

4

zástupce

r Vertreter, s, -

5

uzavřít/podepsat smlouvu

einen Vertrag (ab)schließen/unterschreiben

6

zavést, zavádět

ein/führen

6

zboží

e Ware, -, n

7

odbyt, jít na odbyt

r Absatz, Absatz finden

8

výrobce

r Hersteller, s, -

9

přehled

e Übersicht, -, en

10

palubní lístek

e Bordkarte, -, n

10

spěchat, pospíchat

eilen, b.

10

schody

e Treppe, -, n

11

obsluhovat

bedienen

11

let

r Flug, (e)s, ü-e

12

dodací lhůta

e Lieferfrist, -, en

14

odlet

r Abflug, (e)s, ü-e

15

obchod

Handel

17

snaha, úsilí, námaha

e Bemühung, -, en

18

snižovat

senken

18

snižovat ceny

die Preise herabsetzen/senken

19

vyřídit (záležitost)

erledigen

20

služební, -ě

dienstlich

21

jednat (o), projednávat (co)

verhandeln (über 4.p.)

22

služba

r Dienst, es, e

23

ačkoli(v)

obwohl

24

zabývat se (čím)

sich befassen (mit)

24

ceny stoupají/klesají

die Preise steigen/sinken

24

průzkum trhu

e Marktforschung

25

služební

Dienst-

26

spojit (se)

sich in Verbindung setzen

28

balící linka

e Verpackugsstraße, -, n

29

budoucnost

e Zukunft, -, 0

31

rezervovat, zamluvit si

buchen

32

asi, přibližně

etwa

33

zasloužit si; vydělávat

verdienen

33

váha (přístroj)

e Waage, -, n

34

recepční

r Empfangschef, s, s [-šef]

36

přistát

laden, b.

38

dosahovat (čeho)

erreichen (4.p.)

39

dodávka, dodavatel

e Lieferung, r Lieferant

41

prodat, odbýt (zboží)

ab/setzen

41

zatímco

während

42

obsahovat, zahrnovat

enthalten, er enthält, ie, a

43

podmínky nabídky

die Angebotsbedingungen

45

návrat

e Rückkehr, -, 0

47

potěšující, potěšitelný

erfreulich

48

spojení

e Verbindung, -, en

50

dodržovat

ein/halten, er hält ein, ie, a

51

hromadit se

sich häufen

52

zlobit, rozčilovat (někoho)

ärgern (4.p.)

53

rovněž

ebenfalls

55

letadlo

s Flugzeug, (e)s, e

56

cena

r Preis, es, e

58

letiště

r Flughafen, s, ä-

60

odjezd (na cesty)

e Abreise, -, n

61

letiště

r Flugplatz, es, ä-e

62

uvažovat, přemýšlet (o)

sich überlegen (4.p.)

63

prostor; místnost

r Raum, (e)s, äu-e

65

vztah

e Beziehung, -, en

66

letět, létat

fliegen, o, b. o

67

bdělý, vzhůru

wach

68

probudit se

wach werden, du wirst wach, u, b. o

69

vyvíjet, rozvíjet

entwickeln

70

dodávat/odebírat zboží

e Waren liefern / abnehmen

71

odbavení

e Abfertigung, -, en

73

mít zájem (o)

interessiert sein (an 3.p.)

74

zvyšovat ceny

die Preise steigern /erhöhen

75

uspokojit poptávku

die Nachfrage befriedigen

76

být schopen, být s to

im Stande/imstande sein

77

zvyšovat

erhöhen

78

pravidelný, -ě

regelmäßig

79

zavazadlo, zavazadla

s Gepäck, (e)s, 0

80

vstoupit, vstupovat

ein/treten, er tritt ein, a, ist e

81

úspěšný, -ě

erfolgreich