Lektion 22 de Flashcards Preview

Nemecky s usmevem > Lektion 22 de > Flashcards

Flashcards in Lektion 22 de Deck (44):
1

irgendein

nějaký

1

r Verrückte, n, n, ein Verrückter

blázen

2

weltweit

celosvětový, -ě

3

r Feind, (e)s, e

nepřítel

3

scheitern, ist

ztroskotat

3

r Schriftsteller, s, -

spisovatel

5

r Anschlag, (e)s, ä-e

atentát

6

tot

mrtvý

7

steuern

mířit, směřovat

9

eher

spíše

10

s Verhältnis, ses, se

poměr

11

wohlhabend

zámožný, -ě, blahobytný,-ě

12

s Elend, (e)s, 0

bída, nouze

12

s Unrecht, (e)s, 0

bezpráví, křivda

13

um/bringen, brachte um, umgebracht

zabít

13

e Zunahme, -, 0 (an 3.p.)

nárůst (něčeho)

14

ein/stürzen, ist

zřítit se

15

verrückt

bláznivý, -ě

16

e Gewalt, -, 0

násilí

18

innerhalb (2.p.)

během

19

überwinden, a, u

přemoci, překonat

20

kämpfen (für)

bojovat (za)

21

r Führer, s, -

vůdce

22

r Wohlstand, (e)s, 0

blahobyt

23

r Schaden, s, ä-

škoda

24

geschehen, es geschieht, a, ist e

stát se, přihodit se

25

e Bevölkerung, -, en

obyvatelstvo

26

vorher/sehen, sieht vorher, a, e

předvídat

27

r Frieden, s, 0

mír

29

r Selbstmord, (e)s, e

sebevražda

30

r Vorsazt, es, ä-e

záměr

31

religiös

náboženský, -y

32

zweitrangig

druhořadý, podřadný

33

e Macht, -, ä-e

moc

34

beispiellos

nebývalý, -e, bezpříkladný, -ě

35

unberechenbar

nevypočitatelný, -ě

36

e Zustimmung, -, en (für)

souhlas (s)

38

r Gedanke, ns, n

myšlenka

39

e Erde, -, n

země, Země

40

verfügen (über 4.p.)

disponovat (něčím)

41

ertrinken, a, ist u

utopit se, utonout

42

verdecken

přikrýt, zakrýt, skrýt

43

e Öffentlichkeit, -, 0

veřejnost

44

e Armut, -, 0

chudoba