sidor 96 när du kör av fran en större väg Flashcards Preview

Körkortsboken > sidor 96 när du kör av fran en större väg > Flashcards

Flashcards in sidor 96 när du kör av fran en större väg Deck (18):
1

vanliga olyckor vid vänstersväng

onödigt hinder
bakomvarande
avstå

påkörning bakifrån

undvik
tvingas
invänta mötande

stå stilla med hjulen vridna
kastas
ett montage

常见事故时,左转

不必要的障碍
在你身后
避免

追尾

避免

等待迎面而来

静立,车轮转向
丢弃
蒙太奇

2

97 97 97 97 97 97 97 97

97 97 97 97 97 97 97 97

3

97 97 97 97 97 97 97 97

97 97 97 97 97 97 97 97

4

kollision med mötande fordon
oops!

gode skapare!
varför tänkte jag inte efter-före?

antingen
släppa fram
svängande

与迎面而来的车辆相撞
糟糕!

良好的创造者!
为什么我没有想到,因为之前?


疏通
摆荡

5

98 98 98 98 98 98 98 98

98 98 98 98 98 98 98 98

6

98 98 98 98 98 98 98 98

98 98 98 98 98 98 98 98

7

mindre landsväg - enskild väg

sämre vägstandard
varningsmärken
överraskningar

skrämd

轻微的道路 - 私家路

更糟糕的道路标准
警示标志
惊喜

悚 受惊吓

8

99 99 99 99 99 99 99 99

99 99 99 99 99 99 99 99

9

99 99 99 99 99 99 99 99

99 99 99 99 99 99 99 99

10

mindre landsväg - enskild väg

smala och
krokiga
underhåll och bristfällig skyltning
obehagliga överraskningar
en järnvägskorsning
varningsmärke saknas
säkert
genomfarter
avstängda
längre fram
beredd på
sikten är skymd

轻微的道路 - 私家路

狭窄,

维护和不足标牌
不愉快的意外
铁路道口
警告标签缺失
安全
通途

后来
准备
视力阻碍

11

hästar i trafiken

hästekipage
inslag
tätorter
skrämda
oförklarlig
anledning
en plastpåse
rasslar till naturligtvis
stor hänsyn!
ungdomar
sänk farten
verkar orolig
tuta
blända med ljus
ögonkontakt
ryttaren
sidled
öka farten
ridskolor
ekipage
hästekipage
flockdjur
bryta processionen

马交通

马和马车
元素


不明原因的
原因
一个塑料袋
嘎嘎自然
伟大的观点!
年轻
降低车速
似乎担心
鸣喇叭
炫灯
眼睛接触
骑士

提高速度
骑术学校
装备
马和马车
群居动物
突破游行

12

100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100

13

100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100

14

järnvägskorsningar

repetition av några regler:
omedelbart
stopplinje

铁路口岸

重复的一些规则:
立即
停止线

15

101 101 101 101 101 101

101 101 101 101 101 101

16

101 101 101 101 101 101

101 101 101 101 101 101

17

järnvägskorsningar

ditt ansvar
hamna
en farlig belägenhet
bromssträckan
ett tågsätt
räkna

säkerhetsanordningar
avståndsskyltar
utrustningen
lokföraren
misstag
övertyga
fritt
antal
utmärkta
ett kryssmärke
oerhört
uppmärksamhet

铁路口岸

你的责任
结束
一个危险的境地
制动距离
一列火车集


安全
距离标志
设备
司机
错误
说服
免费

优秀
复选标记

注意

18

några tips:
sikte
bestämmer
ettans växel
startnyckeln
hackar sig bilen fram
handkraft
varna
släckts
omedelbart

一些小技巧:
视力
决定
第一档
点火钥匙
盗号车
手摇力
警告
灭绝
立即