ჰიდროსფერო - კონსფექტი Flashcards Preview

გეოგრაფია > ჰიდროსფერო - კონსფექტი > Flashcards

Flashcards in ჰიდროსფერო - კონსფექტი Deck (3)
1

დედამიწის წყლის გარსს ეწოდება.

ჰიდროსფერო

2

დედამიწაზე არსებული წყლის რაოდენობა

არ იცვლება და საშუალოდ დაახლოებით 1,34 მლრდ. კმ³-ს შეადგენს.

3

საქართველოს მდინარეების მთავარი წყალგამყოფია

ლიხის ქედი.