汉语教程 17 Flashcards Preview

จ หนังสือต้น 1-2 > 汉语教程 17 > Flashcards

Flashcards in 汉语教程 17 Deck (72):
1

出来

chū lái เสียงสั้น
ออกมา

2

lái
มา

3

正在

zhèng zài
ตอนนี้กำลัง verb
เน้นทั้ง verb และเวลา

4

音乐

yīnyuè
music

5

zài
กำลัง verb อยู่
เน้น verb

6

zhèng
ตอนนี่
Verb ...อยู่
เน้นเวลา

7

录音

lù yīn
...CD
课文录音 kèwénlùyīn
recordingของบทเรียน

8

shì
ธุระ matter thing
business

9

汉英

hàn yīng
chinese-english

10

zuò
นั่ง (รถ)

11


คนแน่น
squeeze นม น้ำส้ม

12


to ride ม้า จักรยาน มอไซค์

13

xíng
OK all right
ได้ (อนุญาติ)

14

ได้มั้ย

行吗?
xíngma

15

mén
ลักษณะนาม วิชา

16


lesson course
วิชา

17

综合(课)

zōnghé(kè)
comprehensive course
ของจีน จะรวมประวัติศาสตร์, etc

18

口语(课)

kǒuyǔ(kè)
spoken language course

19

听力(课)

tīnglì(kè)
listening course

20

阅读(课)

yuèdú(kè)
reading course

21

文化(课)

wénhuà(kè)
culture course

22

体育

tǐyù
PE

23

jiào
teach

24

ตอบ express agreement

行/不行
xíng

25

zuò
ทำ

26

verb ใช้กับ
正 在 正在 ไม่ได้

是 在 有 来 去
认识 rénshi รู้จัก เข้าใจ

27

verb มี direct/indirect
object

教 jiào teach, 给 gěi give, 问 wèn ask,问答 wèndá ถามตอบ, 告诉 gàosu tell,还 hái (adv)ยัง

28

打电话

dǎ diànhuà
โทร

29

飞机

fēi jī
a plane

30

火车

huǒchē
a train

31

走路

zǒu lù
เดิน

32

打的

dǎ dī
take a taxi

33

xiǎng
คิด

34

问题

wèntí
a question

35

jiè
ยืม

36

跳舞

tiào wǔ
dance

37

唱歌

chàng gē
to sing

38

游泳

yóu yǒng
to swim

39

กรรมแท้/กรรมรอง

Verb กรรมรอง(คน) กรรมแท้
老师常常问我们问题。
lǎoshī chángcháng wèn wǒmen wèntí
ครูถามคำถามพวกเราบ่อยๆ

40

ฉันตอบคำถามของครูบ่อยๆ

我常常回答老师的问题。
wǒ chángcháng huídá lǎoshīdewèntí

41

ฉันยืมจากห้องสมุดหนังสือจีนหนึ่งเล่ม

我借图书馆一本中文书。
wǒjiètúshūguǎn yīběnzhōngwénshū

42

报纸

bàozhǐ
newspaper

43

日报

rìbào
หนังสือพิมพ์ข่าวเช้า

44

睡觉

shuìjiào
sleep

45

照相

zhào xiāng
ถ่ายรูป

46

电话卡

diànhuàkǎ
tel card

47

服务员

fúwùyuán
attendant
ใข้เรียกพนักงาน

48

音乐会

yīnyuèhuì
concert

49

语法

yǔfǎ
grammar

50

回答

huídá
answer

51

เขากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ

他在做什么呢?

52

ตอนบ่ายคุณมีธุระอะไรมั้ย

下午你有事儿嘛?
shìrma

53

วันนี้วันศุกร์นั่งรถแน่นเกิน ขี่จักรยานไป เป็นไง?

今天星期六、坐车太挤、骑车去怎么样?
...、zuòchētàijǐ、qíchē..

54

negative form เวลาตอบคำถามที่ใช้ 在、正zhèng、正在

没有
我没有听音乐、... tīngyīnyuè、...
หรือ 没在...

55

ถามว่าทำอะไรยังไง

怎么+V
咱们怎么去? พวกเราไปยังไง

56

ครูถามคำถามพวกเราบ่อยๆ

老师常常问我们问题。
wèntí

57

เขากำลังคิดไปร้านหนังสือซื้อดิกจีนอังกฤษนะ

他正想去书店买《汉英词典》呢。
tāzhèngxiǎngqùshūdiǎnmǎi hànyīngcídiǎnne
呢คือเล่าให้ฟัง

58

数学

shùxué
วิชาเลข

59

คุณไปด้วยกันกับใคร

你跟谁一起去?
nǐgēnshuíyīqǐqù

60

พวกเขามีคุณครูกี่คน

他们有几个老师?

61

พวกเราไปยังไงอ่ะ/เหรอ

咱们怎么去呢?

62

เขาไม่ได้เข้าเรียนอยู่

他没在上课。

63

ฉันบ่อยๆตอบ คำถามของครู

我常常回答老师的问题。

64

ฉันยืมห้องสมุดหนังสือจีนเล่มหนึ่ง

我借图书馆一本中文书。

65

เขากำลังคิดไปร้านหนังสือซื้อดิกจีนอังกฤษ อ่ะ

他在想去书店买《汉英词典》呢。

66

เขากำลังอ่าน นสพ

他正在看报纸。
bàozhǐ

67

ตอนเย็นคุณอยู่ที่ไหนกินข้าว

晚上你在哪儿吃饭?

68

เขาถามฉันอยากไม่อยากกับเธอไปด้วยกัน

他问我想不想跟他一起去。

69

ขี่จักรยานไปดีกว่า

骑车去比较好。
bǐjiào

70

เขาต้องการซื้อบัตรโทรศัพท์

他要买电话卡。

71

คุณอยากได้ใบ100หยวนหรือ50หยวน

你要100块的还是50快的?

72

แค่ต้องการ 1 ใบ

只要一张。
zhǐ