Deck 7 Flashcards Preview

จ หนังสือต้น 1-2 > Deck 7 > Flashcards

Flashcards in Deck 7 Deck (79):
0

秘书

mì shu
secretary

1

xiān
first (adv)

2

介绍

jiè shào
to introduce

3

一下儿

yī xiàr
ครั้งหนึ่ง
(ใช้หลัง verb)
One try
One action

4

wèi
ท่าน
เรียกแบบยกย่อง

5

教授

jiào shòu
professor
ศาสตราจารย์

6

校长

xiào zhǎng
president/principal
ของมหาวิทยาลัย/ประถม

7

欢迎

huān yíng
to welcome
to greet

8

留学生

liú xué shēng
Overseas student

9

留学

liú xué
to study abroad

10

doū
all,both

11


and

12

liǎ
2 people
=两个人

13

学生

xué sheng
student

14

没什么

méi shén me
never mind
= 没关系 méi guān xi
จริงใจกว่า

15


horse
แซ่

16

田芳

tián fāng
ดีงาม กลิ่นหอม
ชื่อ

17

罗兰

lúo lán
Roland

18

爱德华

ài dé huá
Edward

19

猪(肉)

zhū(ròu)
pig (pork)

20

牛 (肉)

niú (ròu)
cow (beef)

21

鸭 (肉)

yā (ròu)
duck

22

烤鸭

kǎo yā
อบ ปิ้ง ย่าง
เป็ดย่าง

23

bǎi
100
ใช้ได้ทั้ง èr liǎng

24

ชื่อสัตว์+ròu
เนื้อ...

25

qiān
1000
ใช้ liǎng ไม่ใช้ èr

26

wàn
10,000

27

泰铢

tài zhū
เงินบาท

28


fish
กินทั้งตัว ไม่ต้อง+ròu 肉

29

云吞

yún tūn
won ton soup

30

馄饨

hún tun
taiwan hún dùn
won ton soup

31

陈醋

chén cù
จิ๊กโฉ่ว

32

超市

chāo shì
supermarket

33

wán
เล่น + กีฬา
ถ้า + ดนตรี = เล่นอาชีพ
เที่ยว เอาไว้ท้ายประโยค

34

炒饭

chǎo fàn
ข้าวผัด

35

喜欢

xǐ huān
ชอบ

36

děng
to wait

37

莹业员

yíng yè yuán
คนขายของ
shop employee

38

现在

xiàn zài
now

39

办公室

bàn gōng shì
office

40

shuō
speak talk say

41

电话

diàn huà
telephone

42

huà
words speech

43

号码

hào mǎ
number
คำรวมๆ ไม่ต้องมีตัวเลข

44

李昌浩

lǐ chāng hào
Lee Chang Ho
korean name

45

mén
gate door

46

zhǎo
look for
โทรหา (คน)
ทอนเงิน

47

chī
to eat

48

知道

zhī dào
to know

49

1 in tel no.

yāo

50

职员

zhí yuán
employee
office worker

51

房间

fáng jiān
room

52

办公

bàn gōng
to work (in office)

53

lóu
Building
ชั้นของตึก

54

xiā
shrimp

55

现在

xiàn zài
now

56

水上乐园

shuǐ shàng lè yuán
water park

57

英镑

yīng bàng
เงินปอนด์อังกฤษ

58

先生

xiān sheng
Mr/Sir

59

一会儿

yí huìr (hui+er)
ซักครู่

60

日元

rì yuán
Jap Yen

61

欧元

ōu yuán
Euro

62

港币

gǎng bì
HK$

63

美元

měi yuán
US$

64

人民币

rén mín bì
Renminbi
เงินจีนทั้งหมด

65

huàn
exchange (money)
change

66

图书馆

tú shū guǎn
library

67

上午

shàng wǔ
before noon
9-12

68

下午

xià wǔ
afternoon
12-18

69

人民

rén mín
people

70

请…一会儿。

请等一会儿。
qǐng děng yíhuìr
กรุณารอซักครู่

71

请数数。

qǐng shǔ shu
อ่าน 1/2เสียง3-shǔ-1/2เสียง3
ซ้ำคำให้ฟังเพราะ ไม่ห้วน
กรุณานับ (เงิน)

72

您…什么钱?

您换什么钱?
nín huàn shén me qián
ท่านแลกเงินอะไร

73

คุณเบอร์มือถืออะไร

你的手机号码是多少?
nǐ de shǒujī hàomǎ shì duōshao

74

电话号码

diànhuà hàomǎ
tel no.

75

请等… … …。

请等一会儿。
qǐng děng yí huìr
กรุณารอซักครู่

76

พวกเขาสอง(คน)ไม่ใช่ นร นอก

他们俩不是留学生。
liǎ = 两个人

77

ฉันแนะนำซักครั้งก่อน ท่านนี้คือ...

我先介绍一下儿,这位是...。
wǒxiānjièshàoyíxiàr

78

2 ท่านนี้คือ...

这两位是...