汉语教程 27 Flashcards Preview

จ หนังสือต้น 1-2 > 汉语教程 27 > Flashcards

Flashcards in 汉语教程 27 Deck (58):
1

v了

ไว้หลัง ติดกับv
ทำเสร็จแล้ว

2

病人

bìngrén
คนไข้

3

肚子

dùzi
ท้อง

4

厉害

lì haìเสียงสั่น
(คน)เก่ง (อาการ)หนัก

5

piàn
ลักษณนาม เม็ดยา ใบไม้ ขนมปัง

6

拉肚子

lādùzi
ท้องเสีย

7


fish

8

牛肉

niúròu

9

化验

huàyànเยี่ยน
ตรวจเคมี

10

大便

dàbiàn
อึ

11

小便

xiǎobiàn
ฉี่

12

检查

jiǎn chá
ตรวจงาน ตรวจการบ้าน หมอตรวจ

13

结果

jié guǒ
result

14

出来

chū laí
ออกมา materialize

15

得+โรค


เป็นโรค

16

肠炎

chāng yán
ลำไส้อักเสบ

17

消化

xiāo huà
digest

18

开药

kāi yào
จ่ายยา

19

打针

dǎ zhēn
ฉีดยา

20

v+后

hòu
หลัง...

21


cry

22

寂寞

jì mò
เหงา

23

因为...所以...

yīnwèi suǒyǐ
เพราะ...ดังนั้นจึง/ก็เลย...
แยกใช้ได้

24

别+v/adj

bié
อย่า

25

难过

nán guò
feeling bad unhappy

26

礼堂

lǐ táng
auditorium

27

舞会

wǔ huì
งานเต้นรำ

28

跳舞

tiào wǔ
dance

29

嗓子

sǎngzi
throat
voice

30

出汗

chū hàn
เหงื่อออก

31

คุณเป็นอะไรไป

你怎么了?

32

ฉันแค่ดื่มไปแล้ว เบียร์ 1 ขวด

我就喝了一杯啤酒。
jiù yībēi

33

อย่าร้องไห้เลย
(ปลอบ)

别哭了。
biékūle

34

ลองเต้นรำ
(เสนอ)

跳跳舞。
跳 verb
跳舞 noun

35

ลองเดินเล่น

散散步。
sànbù

36

ลองว่ายน้ำ

游游泳。

37

你喝吗? 喝。
vs
你喝了吗? 喝了。/没(有)喝。

จะดื่มมั้ย ดื่ม
vs
ดื่มแล้วรึยัง ดื่มแล้ว/ยังไม่ดื่ม

38

ซื้อหนังสือไปแล้ว 1 เล่ม
vs
ซื้อแล้ว หนังสือ

买了一本书。
vs
买了书了。ต้องมี 了 ต่อท้ายด้วย

39

เมื่อวาน ฉันซื้อหนังสือแล้วก็กลับโรงเรียน
(ทำ...แล้ว ก็ทำ...)

昨天、我买了书就回学校了。
了 มาอยู่ติด v แรก ตัวหลังจะมีหรือไม่ก็ได้

40

พวกเขานั่งเครื่องบินไปฮ่องกงแล้ว

他们坐飞机去香港了。
ถ้ามี v หลายอันเป็น series
了 ใส่สุดท้าย

41

แล้วรึยัง
ทำได้ 2 แบบ

...了没有?
v 没(有)v

42

อยู่บ้านกินยาแล้วสองเม็ดยังไม่ได้ (ยังไม่หาย)

在家吃了两片药、还不行。

43

ท้องเสียมั้ย
เสีย

拉肚子了吗?
lādùzilema
拉了。

44

ก็แค่กินปลานิดหน่อยกับเนื้อวัว

就吃了一些鱼和牛肉。
jiù yìxiē

45

คุณไปตรวจอึก่อนหน
หนึ่งแล้วฉันตรวจๆให้คุณอีก

你先去化验一下大便、然后我再给你检查检查。
化验 huàyàn 大便 dàbiàn 检查 jiǎnchá

46

ผลตรวจออกมาแล้วหรือยัง

化验结果出来了吗?
huàyànjiéguǒ

47

ฉันเป็นหรือไม่เป็นลำไส้อักเสบb

我是不是得了肠炎?
chángyán

48

จ่ายยาให้คุณนิดหนึ่งก่อน ฉีดยาให้คุณอีกหนึ่งเข็ม

先给你开一些药。再给你打一针。
打针 dǎzhēn ฉีดยา 开药 สั่งยา

49

หนึ่งวันสามครั้ง หนึ่งครั้งสองเม็ด กินหลังอาหาร

一天三次、一次两片、饭后吃。
yìtiān yícì

50

ไม่สบายรึเปล่า

病了吗?

51

คิดถึงบ้านแล้วล่ะ

想家了。

52

เพราะว่ารู้สึกเหงา อารมณ์ไม่ดี ก็เลยเศร้ามาก

因为感到寂寞、心情不好、所以很难过。
yīnwèi gǎndào jìmò xīnqíng bùhǎo suǒyǐ hěnnánguò

53

อย่าเศร้าไปเลย

别难过了。
bié nánguòle

54

เวลาอยู่บ้าน...

在家时、
jàijiāshí、

55

...ก็เลยตอนรู้สึกเหงา คิดถึงพวกเขาตลอด

...所以感到寂寞总是想他们。
suǒyǐ gǎndàojìmòzǒngshìxiǎngtāmen

56

เที่ยวมั่งก็ดีนะ
(เสนอให้ทำ)

玩玩儿就好了。

57

พวกเราด้วยกันไปเต้นรำกันเถอะ
(เสนอให้ทำ)

我们一起去跳跳舞吧。

58

กินข้าวเย็นแล้วก็ไปกันเถอะ

吃了晚饭就去吧。