汉语教程 19 Flashcards Preview

จ หนังสือต้น 1-2 > 汉语教程 19 > Flashcards

Flashcards in 汉语教程 19 Deck (89):
1

羽绒服

yǔ róng fú
down jacket

2

又...又...

yòu...yòu...
ส่วนมากadj
not only...but also...

3

便宜

piányì
cheap

4

cháng
ยาว

5

(一)点儿

(yī)diǎnr+N
a bit、a little
พูดทั่วๆไป

6

duǎn
short

7

shēn
(color)dark、deep

8

qiǎn
(color)light、shallow

9

shì+V
to try

10

可以

kěyǐ
may、can
ได้ (ขออนุญาต)

11

当然

dāngrán
certainly、of course、
without doubt

12

féi
fat、loose
เสื้อ สัตว์ สิ่งของ
ใช้กับคน rude

13

pàng
fat
คน

14

shòu
thin light

15

合适

héshì
fit suitable
พอดี

16

好看

hǎokàn
good-looking、pretty

17

zhǒng
kind、type
ลักษณะนาม=ชนิด

18

打折

dǎzhé
discount

19

面包

miànbāo
bread

20

xié
shoes

21

shuāng
pair

22

毛衣

máoyī
sweater

23

听说

tīngshuō
to hear of

24

冬天

dōngtiān
winter

25

lěng
cold

26

机场

jīchǎng
airport

27

jiē
to meet、to pick up

28

néng
can、be able to

29

展览

zhǎnlàn
exhibition、show

30

คุณดูหน่อย เสื้อผ้าตัวนี้คุณชอบมั้ย

你看看、这件衣服你喜欢吗?
nǐkànkàn,zhèjiànyīfu nǐxǐhuānma

31

ฉันชิมอาหารที่เขาทำแล้ว อร่อยมาก

我试了试他做的菜很好吃。
wǒshìleshì tāzuòdecài hěnhǎochī

32

คุณฟังหน่อย ฉันไม่เข้าใจเขาพูดอะไร

你听听我不知道他说什么?
nǐtīngtīngwǒbùzhīdao tāshuōshěnme

33

อาหารไทยทั้งถูกทั้งอร่อย

泰国菜又便宜又好吃。
tàiguócài yoùpiányiยี่ yoùhǎochī

34

บ้านเขาทั้งใหญ่ทั้งสวย

你的家又大又好看。
nǐdejiā yoùdàyoùhǎokàn

35

กระเป๋าเดินทางสีดำนี้ ทั้งใหญ่ทั้งหนัก

这个黑的箱子又大又重。
zhègehēidexiāngzi yoùdàyoùzhòng

36

กาแฟของมาเลเซียทั้งหอมทั้งถูก

马来西亚的咖啡又香又便宜。
mǎláixīyàdekāfēi yoùxiāngyoùpiányi

37

วันนี้ฉันทั้งเหนื่อยทั้งหิว

今天我又累又饿。
jīntiān wǒyoùlèiyoùè

38

คุณแนะนำโรงเรียนของคุณหน่อยได้มั้ย

你介绍介绍你的学校好吗?
nǐjièshàojièshàonǐdexuèxiàohǎoma

39

ฉันอยากไปเยี่ยมชมบ้านคุณหน่อย

我想去参观参观你的家。
wǒxiǎngqùcānguāncānguānnǐdejiā

40

ข้อแตกต่างระหว่าง
要 กับ 想

yào ต้องทำให้ได้want
xiǎng ความคิดหวังของเรา อาจได้หรือไม่ได้ก็ได้

41

有(一)点儿

yǒu(yī)diǎnr+adj/v
นิดหน่อย negative feeling

42

ฉันดูแจคเกตขนเป็ด

我看看羽绒服。
wǒkànkanyǔróngfú

43

คุณดู(เสื้อ)ตัวนี้เป็นไง

你看看这件怎么样?
nǐkànkanzhèjiànzěnmeyàng

44

ตัวนี้ยาวไปหน่อย

这件有一点儿长。
zhèjiànyǒuyìdiǎnrcháng

45

มี(เสื้อตัว)สั้นหน่อยมั้ย

有短一点儿的吗?
yǒuduǎnyìdiǎnrdema?

46

คุณต้องการ(เสื้อ)สีเข้มหรือต้องการ(เสื้อ)สีอ่อน

你要深颜色的还是要浅颜色的?
nǐyàoshēnyánsèdeháishiyàoqiǎnyánsède

47

ฉันขอลองได้มั้ย

我试试可以吗?
wǒshìshikěyǐma

48

Of course,please.

当然可以。
dāngránkěyǐ

49

售货员

shòuhuòyuán
พนักงานขายในร้าน

50

ตัวนี้อ้วน/หลวม(ใหญ่)ไป, มีไม่มีตัวผอม/คับ(เล็ก)หน่อย

这件太肥(大)了、有没有瘦(小)一点儿的?
zhèjiàntàiféile,yǒuméiyǒushòuyìdiǎnrde

51

ตัวนี้ไม่เล็กไม่ใหญ่ กำลังพอดี สีก็ดูดีมาก

这件不大不小、正合适、颜色也很好看。
zhèjiànbúdàbúxiǎo,zhènghéshì,yánsèyěhěnhǎokàn

52

แจกเกตขนเป็ดชนิดนี้ขายยังไง

这种羽绒服怎么卖?
zhèzhǒngyǔróngfúzěnmemài

53

แพงไปหน่อย

太贵一点儿吧。
tàiguì yìdiànr ba

54

ลดได้เหลือ 8 ส่วน(=ลด20%)

可以打八折。
dǎ bā zhé

55

31.89元

三十一元八角九分
三十一块八毛九(分)

56

元 角 分

yuán jiǎo 1/10 fen
เขียน

57

块 毛 分

kuài máo 1/10 fen
พูด

58

46.50 元

四十六元五角
四十六块五(毛)

59

898.40 元

八百九十八元四角
八百九十八块四(毛)

60

การอ่านจำนวนเงิน ถ้าเป็น 分 ทั้งพูดเขียน, 块,毛 เท่านั้น (เช่น 20.00, 0.50, 0.05) ให้ใส่...

钱 qián ต่อท้าย

61

ดีจังเลย

太好了!

62

พอดีเลย
เหมาะเลย

太合适了!
héshì
suitable,appropriate,right

63

ดูแล้ว
(เสียงสบายๆ เป็นกันเอง)

看了看
ส่วนมากใช้กับVพยางค์เดียว

64

พูดVให้ฟังดูสบายๆ เป็นกันเอง มี3แบบ

AA,A一A (yī),ABAB สำหรับV2พยางค์
พยางค์แรกออกเสียงยาวกว่า
yī เปลี่ยนเป็นเสียง2yíถ้าเจอ4

65

ใช้Vซ้ำกับVพวกนี้ไม่ได้

有,在,是

66

毛衣

máoyī
sweater

67

คำนี้อ่านยังไง

这个词怎么读?
zhègecíสือzěnmedú

68

ตัวหนังสือนี้เขียนยังไง

这个字怎么写?
zhègezìจื้อzěnmexiě

69

应该

yīnggāi
should
ought to

70

ฉันควรเขียนจดหมายให้แม่ฉัน

我应该写信给我妈妈。
wǒyīnggāixiěxìngěiwǒmāma

71

คุณลองอีกครั้งตัวนี้

你再试试这一件。
shìshi yíjiàn

72

sweater ชนิดนี้ขายยังไง

这种羽绒服怎么买?
zhèzhǒngyǔróngfúzěnmemài

73

100.50元

一百元零五角

74

ลองแล้ว casual
v 1 พยางค์

试了试
shì

75

review แล้ว casual
v 2 พยางค์

复习了复习
fùxí

76

กำลังทำ ซ้ำ v ได้มั้ย

ไม่ได้

77

เขารู้ภาษาจีนนิดหน่อย

他会一点儿汉语。
huì

78

กรุณาให้ฉัน เบียร์นิดหน่อยเถอะ

请给我一点儿啤酒吧。

79

เสื้อขนเป็ดชนิดนี้ราคาเท่าไหร่ 1 ตัว

这种羽绒服多少钱一件?

80

ถูกหน่อยเป็นไง

便宜一点儿怎么样?

81

รองเท้าคู่นี้ใหญ่หน่อย ฉันอยากดูๆคู่เล็กหน่อย

这双鞋有点儿大、我想看看小一点儿的。
zhèshuāngxié

82

ได้ยินว่าฤดูหนาวที่นี่หนาวมาก

听说这里的冬天很冷。
dōngtiāin

83

ไม่สามารถไปด้วยกันกับคุณได้

不能跟你一起去。

84

ฉันต้องไปสนามบินพบเขา

我要去机场接他。
jīchǎng jiē

85

ฉันไปคนเดียวได้

我可以一个人去。

86

ดีแน่เลย

当然好啊!

87

ฉันกำลังอยากหาคนไปด้วยกันกับฉันน่ะ

我正想找人跟我一起去呢。
zhǎo

88

ร้านนี้ระยะจากโรงเรียนไม่ค่อยไกล พวกเราไม่จำเป็นต้องนั่งรถไป ขี่จักรยานไปได้

这个商店离学校不太远、我们不用座车去、可以骑车去。
离 lí 远 yuǎn 骑 qí

89

ได้ยินว่ามี exhibition อันนึงดูดีมาก ฉันอยากมากไปดูๆ คุณอยากมั้ยอยากดู

听说有一个展览很好看、我很想去看看、你想不想看?
展览 zhǎnlǎn