Aborter hos hoppen Flashcards Preview

MKR - Store husdyr > Aborter hos hoppen > Flashcards

Flashcards in Aborter hos hoppen Deck (18)
Loading flashcards...
1

Hvilken sygdom giver hyppigst anledning til abort hos hoppen?

Equine Herpesvirus 1

2

Hvordan spredes EHV-1?

Primært gennem luftvejene

3

Hvad er patogenesen af EHV-1? Initielt og senere forløb. I relation til fosteret og moderdyret. Hvad er årsagen til aborten?

Virusen invadere luftvejsepithel og danner en leukocyt-associeret viræmi. Som andre herpes virus etablere EHV-1 en latent og kronisk sygdom hos hoppen. Kan udbryde i relation til stressende oplevelser.
I relation til fosteret vil virusen i forbindelse med den initielle infektion afficere placental endothel celler og bliver angrebet som konsekvens af immunapparatet. Senere vil virusen inaktivere MHC-1 hvilket er cellernes evne til at "præsentere" virusen for immunapparatets forsvarsceller. På den måde kan den undgå immunsystemet.
Fosteret inficeres af EHV-1 gennem transplacental migration af virus-bærende leukocytter efter moderdyret er inficeret gennem luftvejene.

Aborten sker da placenta hurtigt separeres fra fosterhinderne og fosteret dermed ikke kan få næring og ilt og bliver kvalt.

4

EHV-1, Er det aborterede fosteret smittefarligt?

JA, meget.

5

Hvad er de kliniske tegn og hvordan diagnosticeres EHV-1?

Den primære læsion af EHV-1 er nekrotiserende vaskulitis og trombose grundet den lytiske infektion af kapillær endothel.
Diagnostik: Histologiske prøver ligges i Bouin's opløsning. Den mest karakteristiske histologiske læsion er områder af nekrose i lympoid væv, lever, lunge med intranukleære eosinofile inklusioner. Kan diagnosticeres via virus isolation og PCR.

6

EHV-1, kan fostere fødes selvom de har været udsat for EHV-1? Hvornår forekommer de fleste aborter og hvordan?

Ja hvis den transplacentale virus infektion sker tæt på foling. Inficerede føl kan godt fødes, men de fleste vil dø et par dage efter. 95% af aborter grundet EHV-1 sker i sidste trimester af drægtigheden. Aborterne sker pludseligt uden maternelle kliniske tegn.

7

Hvordan behandles EHV-1?

Profylaktisk: Man kan vaccinere hopperne mod virusen i 5, 6, 7 og niende måned af drægtigheden. Vaccinen beskytter ikke fuldstændig(de kan stadig abortere), men reducere incidensen af abortstorm og sporadiske aborter i flokken. Undgå unødigt stress fx gennem transport --> stress aktivere virus. Drægtige hoppe burde være separerede fra andre heste i flokken. Nykommende heste skal isoleres fra resten af flokken i 3 uger, samtidig med der observeres om de har tegn respiratorisk sygdom.
Fjern aborterede fostre da de er meget smittefarlige.

8

Hvilke infektiøse årsager kan moderen have der giver anledning til abort?

Generelt feber fra fx influenza eller andre sygdomme kan give anledning til abort til det bliver viræmisk.
Slides skriver:
kronisk endometritis
Uterin vaskulitis(equine viral arteritis)

9

Hvad er vigtigt at vide om equine viral arteritis?

Hingste kan være langtids bærere og sygdommen overføres venerisk. Symptomer variere og er uspecifikke. EAV kan diagnosticeres via virus isolering fra foster og placenta og PCR. Abort mellem 5-10 måned af drægtighed.

10

Hvilke non-infektiøse årsager er der til abort fra føllet?


Torsion of the umbilical cord Twinning Chromosome abnormalities
Spontaneous malformations
Contracted foal syndrome
Placentalanomalies
Inherited syndromes

11

Hvornår opstår navlestrengs torsion? Hvornår er navlestrengs torsion et problem?

Kan ske pga. en lang navlestreng. De har ofte torsion uden det er et problem.
Navlestrengstorsion er et problem hvis det er associeret med vaskulære læsioner(stase, ødem, cyster)

12

Hvorfor giver tvillinger anledning til fosterdød hos hoppen? Hvordan deler de 2 fostre det uterine rum?

Placenta har ikke capacitet til at give næring til 2 fostre. --> Vækst hæmmes og fostre dør.
Fostrene deler det uterine rum ligelidt i 80% af tilfældende. --> de 2 fostre aborteres

Fostrene deler ikke det uterine rum ligelidt i 20% af tilfældende. --> 1 foster dør og bliver mummificeret. Her er der mulighed for der går infektion i fostret og det skader både moderen og det andet levende svage foster.

13

Hvordan diagnosticeres tvillinger i hoppen?

Transrektal ultrasonografi 12-14 dage efter dokumenteret ovulation(og senere). Uterus skannes fra enden af hver cornu uteri, gennem uterus til cervix. På dette tidspunkt er embryoer meget mobile og kan være hvor som helst i uterus. Differentier embryoer fra endometrielle cyster.

14

Hvordan behandles tvillinger i hoppen? Hvordan ser overlevelsesprocenten ud hvis man fjerner embryoet før dag 20?

Hvis tvillinger diagnosticeres før dag 16 af drægtigheden er den bedste måde at behandle hoppen manuelt at knuse en af vesiklerne. Dette gøres ved visualisering af tvillingerne via ultralyd og dele dem fra hinanden gennem uterus(rektalt). En tvilling manueres fra den anden ud til spidsen af et uterushorn hvor den knuses. Derefter evalueres det andet embryo 1-2 dage senere for at bedømme dets status.
90% overlevelse.

15

Hvilke bakterieårsager er der til abort hos hoppen? Hvilken type infektionsvej er hyppigst?

Streptococcus zooepidemicus and other Streptococcussp.

Escherichia coli
Actinobacillus equuli
Rhodococcus equi
Staphylococcus aureus
and many others

Hyppigst ascenderende infektion. Primær læsion omkring cervix ekstendere i cranial og ventral retning.

16

Hvilke svampe infektioner giver hyppigst anledning til aborter hos hoppen? Hvordan overføres sygdommen? diagnostik? Abort tidspunkt?

Aspergillus og Mucur sp.

Hoppen indtager kontamineret foder. --> Hæmatogen spredning til foster.

Histopathologi, svampekultur

Ofte tæt på foling

17

Hvornår giver Nocardioform actinomycete anledning til abort? Hvilke læsioner? hvilken diagnostik?

Midt til sent i drægtighed.

Karakteristisk placentitis lokaliseret ventralt i uterus og ved basis af corni uterus.

Bakteriekultur.

18

Leptospirosis. Føtal læsion. Flere serovarer? Diagnostik. Anmelderpligtig?

Icterus og autolysis. Den har flere serovarer.
Bog siger den bedst diagnosticeres ved Warthin-Starry silver stain af allantochorion og umbillicus.

Den er anmelderpligtig. Indsend prøvemateiale.