Handyrs reproduktionsfysiologi Flashcards Preview

MKR - Store husdyr > Handyrs reproduktionsfysiologi > Flashcards

Flashcards in Handyrs reproduktionsfysiologi Deck (57)
Loading flashcards...
1

Hvilke organdel foregår spermatogenesen? Hvilken anden vigtig funktion har denne organdel også?

Testis producere spermatozoa. Desuden producere testis testosteron, samt andre hormoner som inhibin, østrogen. Producerer også androgen binding protein.

2

I hvilken organdel foregår modningen og opbevaringen af sædcellerne? Beskriv processen.

Epididymis modner og opkoncenterer sædcellerne. o Meget tæt snoet rør 45 meter langt o Det tager 8-14 dage at transporterr sæden igennem  I den periode modnes spermatozoerne  Dråben flyttes froximalt fra dene distale ende  Cellerne bliver mobile  Får fertilitets potentiale.  Passiv process  Androgen- afhængig (Dihydrotestosteron) o Hvad sker der de forskellige steder i epididymis  Caput • Ikke motil • Ikke fertil • Proximal cytoplastisk dråbe (pilen) • Lav grad af disulfid krydsbindinger  Corpus • Nogen bevægelighed efter fortynding • Nogen grad af fertilitet • Translokeret cytoplasmatisk dråbe (pil) • Moderat til høj grad af disulfid bindinger • Kan binde til oocytter  Cauda • Normal motilitet efter fortynding • Fertilitets potentiale • Distal dråbe (pil) • Høj grad af disulfid krydsbindinger • Kan binde til oocytter

3

Hvad består hannens reproduktionssystem af?

Testis, epididymis, acc. kønskirtler, sædstreng og penis.

4

Hvor produceres sædplasma, der giver overflade coating til sædcellerne? Hvilken anden funktion har organdelen? Hvad er deres funktion afhængig af? Hvilke accesoriske kønskirtler findes for de forskellige dyrarter?

Accessoriske kønskirtler. Producerer seminalplasma, og har også en hormonproduktion. o Funktionen er androgen afhængig  For at have den bedste virkning skal androgenet være dihydrotestosteron → mere stabilt end testosteron o Ampulla (alle undtagen orne)  Sæd resevoir  Ergothionine (hingst) o Gl. vesicularis (alle undtagen hund og kat)  Citrate  Fruktose (tyr)  Inositol (orne) o Prostata  Zink • Sæd chromatin stabilisering  Chlorid ioner (hund) o Gl. Bulbourethralis (alle undtagen hund)  ”rensning af” urethra med et vandigt sekret inden samleje  Siaolmucin (orne) → gel fraktion

5

Hvordan opsamles sæd fra tyr og hingst?

Kunstig skede

6

Hvordan opsamles sæd fra gris og hun?

Digital manipulation.

7

Hvordan opsamles sæd fra små drøvtyggere og exotiske dyr(zoo)?

Elektroejakulation. Elektrisk probe rektalt stød på glatmuskulatur ved prostata. Mild bedøvelse kan anvendes.

8

Hvad indeholder en sædfortynder?

Den skal være isoton med sædet. Antibiotika for at dræbe konkurrende bakterier for næring samt undgå overførsel af infektioner. Næring, membranstabiliserende stoffer.

9

Hvor lang tid tager det for en tyr at producere en sædcelle? Hingst? Vædder? orne?

Tyr: ca 61 dage Hingst: 55 dage Orne: 39 dage Vædder: 47 dage

10

Hvordan opdeles sædcelle defekter?

Primære, sekundære eller tertiære. Spermatogenesen, epididymis, postejakulatorisk. o Sæd morfologi  Normal  Abnormal • Allt efter hvor fejlen er opstået kalder man det: o Primær defekt  Defekt i spermatogenesen, testis  Defekter på hoved og mellemstykke o Sekundær defekt  Epididymis  Protoplasmatisk dråbe o Tertiær defekt  Post ejakulation  Lykke på halen

11

Hvilke af husdyrarter har golfraktion i sæd, og hvad betyder det?

Hingste og orner har golfraktion --> sidste fraktion i ejakulatet. Altså 3 fraktioner. Den første er sekret, 2. er selve sæden. 3. er golfraktion

12

Hvilken dyrarts sæd kan man ikke fryse ned?

Ornesæd

13

Hvilke husdyrarter har fibroelastisk penis, og hvilken betydning har det?

Orne, tyr har flexura sigmoidea, hvilket betyder man ikke kan ligge urinkateter på dem.

14

Beskriv erektionsprocessen.

Parasympatiske neuroner frigiver NO, hvilket dilatere de små arterier i penis--> muskulaturen afslapper (lumbosacral innervation) → det giver en venekompression og nedsat blodflow fra penis. --> Blod akkumulerer i de vaskulære depoter i det eraktile væv i penis.--> Penis svulmer og bliver erigeret

15

Beskriv ejakulationsprocessen. Hvad stimuleres den af? Hvordan opdeles den?

• Er meget afhængigt af sympatiske nerveimpulser • Stimuleres af sensoriske nerver på glans penis • Medieret af det spinale ejakulationscenter • Stimuleres af: o Tryk o Temperatur o Berøring • Deles op i: o Emission: sædets og sædplasmaets rejse fra bitestiklerne til uretra (blærehalsen lukker så der ikke kommer urin i sædet)  Sympatisk respons o Ejaktulation: sædets bevægelse ud af uretra  Sympatisk og somatisk impuls

16

Beskriv punkterne i spermatogenesen. Faser og stadier.

Spermatogenesen : tiden fra den første mitotiskedeling til opsamling af ejakulatet er mulig. o Spermacytogenesis  Spermatogoniernes deling til spermatocytter og videre deling til spermatider o Spermiogenesen  Spermatider differentierer til spermatozoer  Overgangen mellem de mitotiske delinger i proliferationen til de meiotiske delinger. o Epithelial celle cyklus  Tidsperioden mellem identiske konstellationer af kimceller i tubuli seminiferi contorti.  Dvs. tiden mellem de identiske spermatozoer som er linked via en cytoplasmatisk bro dannes. Det er vigtigt at huske at alle stadier er tilstede i testiklen til en hver tid. Så hvis man tager et tværsnit igennem tubulus seminiferi så vil man kunne se alle stadierne samtidig. o Forgår i tubulus seminiferi i de voksne testis. o Består af tre faser: o Proliferation:  Forskelligt antal mitotiske delinger  De mitotiske delingers formål er at opretholde stamcelle populationen → i hver deling bliver den ene til spermatid og den anden til en ny stamcelle.  Sker tæt på basal membranen o Meiose:  Der er to meiotiske delinger. • Den første: primære spermatocytter → sekundære spermatocytter • Cellerne bevæger sig over blodtestis barrieren (fra basalmembranen til lumen) • Den anden: sekundære spermacytter → spermatider o Differentiation (spermiogenesen)  Ændring i morfologien Fra spermatider (runde celler med rund kerne) til spermatozoer (fuldt udviklede – klar til at komme ud). Efter den morfologiske ændring er alle spermatozoerne hægtet sammen og de er identiske (nederst på figuren) → alle er dannet ud fra den samme stamcelle. o Alle tre faser forgår hele tiden i tubuli seminiferi o Alle stadier er til stede hele tiden o Hver generation af celler er linked sammen af cytoplastiske broer – så de kan blive udskillt når de er nogen lunde samme sted i udviklingen.

 

Historie: Overblik: vi ser hele kortet fra luften til bølge til undervands til undervandsbyen. (alle stadier er tilstede samtidigt)

Starwars folket: spermatogonier, undervandsbyen hånd i hånd(Hver generation af sædceller under udvikling er tilstede samtidig)

I vandet: spermatocytter

17

Hvor længe varer oksens epithelial cyklus og hvor mange cykluser skal til før sædcellen er færdigudviklet?

Hos oksen er epithelialcyklusen 13,5 dag men der skal 4,5 epitelialcyklus til at spermatogenesen er fuldendt, dvs 60 dage i alt

18

Hvilke forskellige celler af betydning for reproduktion sidder i testis? Hvor ligger de? Hvilke hormonreceptorer har de? Hvilke hormoner danner de? Hvordan er LH's udskillelse? og GnRH's udskillelse?

Sertoliceller (sustentacular cells - a supporting epithelial cell which lacks a specialist function): • Ligger i basalmembranen af seminiferous tubuli • Tight junktions mellem tilstødende celler – en del af blodtestisbarrieren • Har FSH og testosteron receptorer • Producerer hormoner som inhibin og Androgen Binding Protein  Leydiske celler (interstitial cells): • LH receptorer • Ligger i mellem seminiferous tubuli i interstitiet → sædproducerende væv • Steroid biosyntese o Responderer på LH o LH stimulerer testosteron dannelsen i de leydiske celler o LH pulserer 4-8 gange per dag o Vigtigt at det er pulsatilt ellers holder cellerne op med at reagerer o GnRH bliver udskilt pulstatilt

19

Hvad stimulere LH i handyret?

• Stimulerer primært Leydiske celler o Hypertrophy af Leydiske celler o Stimulerer produktion af androgener i Leydiskeceller.(Testosteron er et androgen)

20

Hvad stimulere FSH i handyret?

• Stimulerer primært Sertoliseller • Under inflydelse af FSH på Sertolicellerne bliver Testosteron omdannet til Dihydrotestosteron (DHT) og aromatiseret til østrogener. o DHT er mere stabilt og mere potent end testosteron → påvirker de accessoriske kønskirtler. Testosteron er primært involveret i spermatogenesem • Stimulerer produktionen af Androgen Binding Protein (ABP) og inhibin i Sertolicellerne o Inhibin → negativ feedback på hypofysen og FSH o ABP → binder testosteron, sådan at der er høj koncentration af mandlige kønshormoner i tubuli seminiferi. • Stimulerer spermatogenesen • Frigivelse af spermatozoerne God huskeregl: Modsat LH frigiver folikler, stimulere FSH i handyret til frigivelse af spermatozoerne.

21

Hvad stimulere androgener i handyret?

Udvikling af mandelige træk. • Stor påvirkning på sertoli cellerne • Diffunderer ind i sertoli og er udskilt i blodet • Effekt på muskler, accessoriske kønskirtler, produktion/modning af sæd • Neg. Feedback på hypothalamus og hypophysen o Inhiberer LH udskillelsen • Koncentration lokal:systemisk → 45:1(dvs. der er højere konc. testosteron i testiklen end i blodbanen) • Ved administration af exogen testosteron o ↑ systemisk koncentration – øget muskelmasse o Neg. feedback o ↓ LH og endogen testosteron produktion o Alt dette giver  Inhiberet spermatogenese  Testikulær atrophy (fordi testiklerne er afhængige af LH og FSH).

22

Hvad opnås ved indgivelse af exogen GnRH? Hvornår kan det bruges? feedback?

o Stimulerer endogen testosteron produktion o Påvirker ikke androgen balancen mellem lokal/systemisk koncentration o Der kommer ingen neg. feedback o Kan bruges ved nedsat lipido på dyr som skal tappes

23

Beskriv faserne i sædcellens morfologiske udvikling.

o Cap fasen  Golgi migrerer mod den caudale del af cellen  Distal centriole formes på flagellen (AX på billedet) o Acrosomal fasen  Kernen bliver elongeret  Acrosomet dækker over den foreste del af kernen  Hals og annulus (det som senere bliver til mellemstykke og hale) formes o Modningsfasen  Mitochondria danner en spiral omkring flagellum (mellemstykket)  Postnukleær kappe er formet af manchette tubuli  Annulus danner forbindelsen mellem midtstykket og halen.

24

Hvordan karakteriseres vitale/fertile spermatozoa?

o Progressiv motilitet (det betyder at de bevæger sig fremadrettet – men ikke bare i rundt om sig selv. o Normal morfologi (skal farves for at man kan vurdere det) o Intakte membraner (skal farves for at man kan vurdere det, hvis de optager den røde farve er membranen ikke intakt) o Sperm reservoir (i hundyret) o Kan udføre Capacitation o Kan udføre den acrosomale reaktion

25

Beskriv sædens transport i hundyret. Hvilket stof i ejakulatet har effekt på myometriet og hvilken effekt? Hvor sker capatiation?

o Øget tonus og motilitet i tunica muscularis i hundyret  Kontraktioner af myometriet → østradiol  Øget tonus og motilitet i uterus og ovidukten → prostaglandin i ejakulatet o Transport op igennem krypter og folder i cervix (hvis sæden bliver deponeret i vagina eller cervix). Sæden udløser en antiinflammatorisk process. uterus kontraktioner skubber også overskudsæd ud genne cervix.  Spermatozoas motilitet o Spermatozoerne må blive i hundyret i noget tid før de opnår max. fertilitet  Capatiation • Sker i ovidukten (varierer dog efter arter) → der skal de selv kunne svømme

26

Hvad vil capacitation sige?

Capacitation er den process hvor spermatozoerne undergår en biokemisk forandring sådan at de kan udføre den acrosomale reaction og befrugte en oocyt. Dette sker i ampullaen af den uterine trakt.

27

Forklar den acrosomale reaktion.

Den Acrosomale reaktion sker når spermatozoen er udsat for ”the jelly coat” → spermatozoens acrosom udtømmer dets indehold via exocytose. Hydrolytiske acrosomale enzymer gør det muligt for den acrosomale process at penetrere zona pellucida. Før reaktionen er alle membraner på hovedet intakte. Under reaktionen, begynder plasmamembranen som ligger over den acrosomale membran at fusionere med den acrosomale membran. Fusionen af de to membraner forårsager vesikulering som danner porer hvorigennem de acrosomale enzymer kan passerer. Dette gør det muligt for spermatozoen at penetrere zona pellucida. Efter reaktionen er der sket et hamskifte (vesiklerne er væk) → tilbage står den indre acrosomale membran, det equitoriale (inderste?) segment og den postnukleære kappe intakt. Ca2+ faciliterer sperm-oocyt kontakt → høj intracellulær Ca2+ faciliterer den acrosomale reaktion.

Historie: en Agronom møder en rund dame med en kappe lavet af vandmand. Agronomen har vandopløselige enzymer med han sætter på damens kappe hvorefter han kaster op(exocytose).  Dette kan kun lade sig gøre da Kato(Ca2) er høj

 

28

Beskriv befrugtning processen af ægcellen.

o Penetrering af zona pellucida er en hurtig process (minutter)  Sædcellens hovede påhæftes på zona pellucida → frigivelse af enzymer (acrosin)  Flagellær påvirkning af halen → skubber sædcellen igennem zona pellucida  Fusion mellem plasma membranen af oocytten og det equitoriale segment.  Sædcellens kernemembran forsvinder og kernen opløses. o Når sædcellen er kommet ind vil oocytten fuldføre den anden meiotiske deling.

29

Hund, orne og hest har 3 sædfraktioner. Hvorfor er det vigtigt at vide det?

Det er kun den midterste fraktur der er fertil.

30

Nævn fordele ved AI.

 Øget hastighed for genetisk fremgang  Nedsat risiko for sygdomsoverførsel  Udvidet udnyttelse af bestemte individer • In space → national og internation (kun med fryse sæd) shipping • In time → sæden lever længe efter handyrets død → kan bruges i perioder hvor handyret ikke kan bruges til bedækning naturligt (fx hvis en hingst er i konkurrence på højt niveau) • Øget antal dyr kan blive befrugtet per dag og ved en enkel ejakulation (fortynding).