Tænder hest Flashcards Preview

MKR - Store husdyr > Tænder hest > Flashcards

Flashcards in Tænder hest Deck (19)
Loading flashcards...
1

En fortand er slået løs en anden er delvist brækket hvad gør du?

Åbenlyst smadrede og helt løstsiddende tænder
fjernes.
Saml ”puslespillet”, søg efter tand- eller knoglesequestre,
udfør lavage
og pak alveolen med jodvædet tampon, der fjernes
dagen efter.
Lavage af caviteten m. fys. NaCl 2-3 x dagl. indtil
heling og intakt
gingiva. Støt m. NSAID. Heler hurtigt.

2

Hvad er det vigtigste princip når det kommer til tandskader?

Anlæg så vidt muligt en tandbevarende (konservativ)strategi,
- især for heste under 15 år.
Når alle forsøg herpå er udtømt foretages tandekstraktion

3

Hvor ofte ses traumatiske skader på kindtænderne? Hvordan behandles det? ved hvilken skade er kindtænderne hyppig involverede?

•Isolerede traumatiske tandskader på kindtænderne ses sjældent
•eventuelt iatrogent efter klipning/chipning af kroge på 06´erne og på 11´erne.
•Behandles som udgangspunkt som ved fortænder..
•Koncentrer indsatsen omkring frakturbehandlingen og vurdér først tandskadernes eventuelle konsekvenser, på længere sigt.
•Ved behov for tandekstraktion, gøres dette bedst per os,
•Alternativt udstempling via trepanation i fuld narkose.
•Involvering af kindtænderne efter kæbefraktur er hyppig

4

Hvad bør indgå i den kliniske undersøgelse af en tand patient?

Inspicer hovedet for assymmetri
Halotosis i munden?
• Undersøgelse af næseflåd: Lugt eller ej! unilateralt/billateral? tilblandinger?
• Undersøgelse af mundhule mhp. tandproblemer
• Perkussion over sinus --> hul lyd? eller konsolidering? --> evt sinusitis

- Temperatur
• Puls
• Respiration

Paraklinisk
• Prøvepunktur
• Røntgen
• Scintigrafi

5

Hvilke symptomer ses ved lidelse i næsehule/sinus?

• UENS LUFTSTRØM
• NASAL STENOSELYD
• NEDSAT PRÆSTATIONSEVNE
• ASYMMETRI AF HOVEDET
• NÆSEFLÅD

6

Beskriv patogenesen bag sinusitis

Patogenese
- marginal gingivitis, periodontitis, apical
periodontitis, alveolitis, empyem i sinus,
eventuelt fulgt af:
- osteomyelitis, subperiostal absces, fistel
eller luftvejsinfektion

Sekundær sinuitis ses følgelig IKKE ved apical periodontitis på 06, 07, men obs.
på 08´erne samt på heste, hvor den hypsodonte tand har forladt sinus.

7

Nævn diagnostiske tegn ved sinusitis og hvordan man bekræfter den endelige diagnose.

Diagnostik
- hævelse
- unilateralt stinkende næseflåd (evt. kun
ifm. motion eller lav hovedholdning)
- dæmpninger ved perkussion
Foretag tillige klinisk mundhuleundersøgelse
(evt. peridental fistulering/pusflow) og
bekræft endelig den kliniske diagnose
med røntgen:
- væskespejl, dental/ossøs reaktion

endoskopi af sinus

8

Hvilke årsager er der til Apical periodotitis?

Årsager
- traumatisk (inkl. dental fraktur/fissur),
fremmedlegeme (foder, strå), sekundært til
diastem, caries, infundibulær nekrose, eruptionsproblemer,
(tilbageholdt tand), herunder
tandkapper (unge heste)

9

Hvad er patogenesen bag apical periodotitis? Klinisk symptom? Diagnose?

Patogenese
- marginal gingivitis, periodontitis, apical
periodontitis, alveolitis, osteomyelitis, subperiostal absces, fistel

Klinik
- unilateral hævelse og fisteldannelse udfor afficeret tand
Diagnose
- klinisk us. samt – mundhuleus. og røntgen

10

Hvordan behandles apical periodotitis?

Behandling
Uden fund af ”alignment” problemer eller andre
umiddelbare årsager – blot apical periodontitis, da indledes altid med: Konservativ, tandbevarende, behandling
- jo yngre, jo vigtigere!!
Minimum 3 ugers antibiotika (S/TMP), følg op med
status røntgen
Og fortsæt andre 3 uger hvis tvivl og
behandlingsrespons!
Sidste udvej !: Peroral tandekstraktion

11

Hvordan udføres peroral tandekstraktion?

Peroral tandekstraktion
Udføres som udgangspunkt på stående sederet og
analgeseret hest.

Praksis indgreb!
Instrumenter
- Klinge til dyb gingival løsning (CAVE: A.
Palatina!!)
- Molarspreader
- Molarforceps
- og Gaffa-tape…

12

Hvad medfører Nerveblokade af N. infraorbitalis? hvor langt skal kanylen ind for at lave nerveblokade på sidste molar?

Bedøvelse af tænder i overmund.
Ved blokade af sidste
molar placeres kanylen
ca. 12 cm inde i kanalen

13

Beskriv blokade af N. maxillaris. Hvad bedøves?

Blokade af N. maxillaris via Foramen
maxillaris (dorsale tandarkade)
1. 22g spinalnål
2. Lige under os zygomaticus og i linie under laterale øjenvinkel
3. Ca. 5 cm i dybden.
4. Hesten reagerer ved nervekontakt
5. Ca. 20 ml 2% lidokain

bedøver også tænder i overmunden i den side man bedøver.

14

Beskriv blokade af N. mandibularis. Hvad bedøves?

Blokade ad N. mandibularis via Foramen
mandibularis (ventrale tandarkade)
1. 22g spinalnål
2. Træk en linie fra øverste
tandarkade og caudalt
bag om mandiblen
3. Kanyle, cranialt og
medialt langs mandiblen
4. 20 ml 2% lidocain
5. Vent 15-20 min.

Tænder i den side man bedøver i i undermunden.

15

Beskriv efterbehandlingen efter peroral tandekstration.

- alveolær pakning (dental wax eller Coe Pack) samt opfølgende NSAID og S/TMP i hhv 5 og 14 dage.

16

Beskriv underkæbe frakturs hyppighed, kategorisering og kliniske symptomer.

Underkæbe
- hyppigste fraktur hos hest!
- frakturens placering kategoriseres, uni- eller
bilateral
Klinik
Alt fra asymptomatisk til symptomer som:
- spisevægring, blødning, mucosa-laceration,
halitosis, skævt bid samt dental
tilskadekomst.

17

Hvordan behandles underkæbe fraktur og hvad er prognosen? Hvornår vælges konservativ behandling?

Kirurgisk debridement samt sequestractomi
- Immobilisering med cerklagetråd.
-Tid: 4 – 6 uger.
* nedstryger, knib- og fladtang samt
fil
- Antibiotika, NSAID eller anden smertebeh.
- God prognose

Omfattende, komminutte underkæbefrakturer kan
ofte behandles konservativt med et godt resultat,
-konservativ beh. vælges når:
- bløddelslæsionen er lavkontamineret og begrænset i omfang
- mundhulens mucosabeklædning er intakt
- hesten fortsat æder, eller begynder på det efter få
dage.

Udtag BU dybt fra såret, foretag daglig lavage
tilsat AB.
• Følg op m. NSAID og systemisk antibiotika.
• Hvis infektion og sequesterdannelse udgås, ses
heling på 4-6 uger. Heling følges via røntgen.
• Er ovenstående ikke tilfældet, henvises der til
hospital m.h.p.
• AO m.v.

18

Hvad er den primære årsag til sinusitis?

Oftest tandproblemer

19

Hvor er sinusitis oftest lokaliseret til?

Sinus maxilaris