Aborter hos ruminanter Flashcards Preview

MKR - Store husdyr > Aborter hos ruminanter > Flashcards

Flashcards in Aborter hos ruminanter Deck (17)
Loading flashcards...
1

Neospora caninum - detalje viden. transmission, diagnose, profylakse? Hvornår forekommer de fleste aborter? Kan en ko der har aborteret fra neospora caninum abortere igen?

Transmission: Gennem indtagelse af fæces fra hunde hvori oocyter produceres. --> modtagelig drægtig ko overfører sygdommen til fosteret. Spredes vertikalt og gennem indtagelse af oocyter fra hunde fæces. Horisontal transmission fra ko til ko sker ikke. Hunde er slutværter. Køer mellemværter.

Diagnose: man ser på læsioner af fosteret: nonsuppurativ encephalitis med foci af nekrose, non-suppurativ myositis, hepatitis og myocarditis. Samt seroepidemiologiske studier hvor man ser på ligelidt antal aborterende og ikke aborterende køer. Hvis seropositive er højere for dem der har aborteret. Finder man 1 ko der er seropositiv kan neospora caninum ikke bekræftes.

Profylakse: Der findes en vaccine baseret på hele dræbte tachyzoiter der beskytter mod N. caninum.

De fleste aborter forekommer tidligt i andet trimester, men kan forekommer når som helst under drægtigheden.

Ja. En tidligere infektion behøver ikke beskytte koen fra fremtidige aborter grundet N. caninum.

2

Bluetongue - Detalje viden. Især vigtig for får. Agens, patogenese, symptomer, transmission, diagnose, behandling.

Især får, men kan også forekomme i kvæg.
Agens: viral. Orbivirus.

Patogenese: viræmi, hypoxi der leder til sår og sekundære bakterielle infektioner. Abort i får og kvæg. Teratogen på fosteret, indvirker på organogenesen.
Symptomer: Det er sjælent kvæg udvikler kliniske symptomer i modsætning til får. Begge abortere dog. Får: Læsioner især omkring munden --> ødem af læber og ansigt, erosioner og ulcera. Excessivt spyt, tungen opsvulmet og cyanotisk.

Transmission: Smitter gennem insektbid(arthropod-båren - godt point ord), Smitter ikke horisontalt.

Diagnose: Kliniske fund og post mortem læsioner. Antigen detektion ELISA --> man bekræfter udfra et protein; P7

Behandling: insekticider forebyggende, et problem af sårene i munden gør dem modvillige for at spise --> evt tvangsfodre med tubus. Sulfa hvis der er sekundær bakeriel pneumoni.
NSAID: flunixin

3

Svampe aborter - Detalje viden. Svampe der forårsager abort? transmission? Kliniske tegn? Diagnose? kontrol/behandling?

Svampeaborter er unormalt i får og geder, men forekommer især hos kvæg.
Agens: Aspergillus spp.(Bovine aspergillus), Mucor spp. fx

Kliniske tegn: Aborter sker ofte tæt på kælvning. Placentitis med nekrose og fortykkelse af fosterhinder. Føtal bronchopneumoni

Transmission: hæmatogen. Koen indtager foder med svampe indhold og smitter kalven hæmatogent.

Diagnose: Histologisk undersøgelse af materiale fra foster og placenta. Læsioner ofte fokale så stedet hvor man udtager prøve spiller en rolle. Farvning, man ser efter læsioner: nekrose, og svampe hyfer.
Evt. dermatomycoser på foster

Behandling: Forebyggende reducer koens udsættelse for svampe i foder/ omgivelser.

4

Bovine veneral campylobacteriosis. Agens, forekomst, prævention.

Agens: Campylobacter fetus subspecies venerealis
Forekomst: ikke siden 1995 i Danmark.
Prævention: Tyre, hvis sæd skal bruges til AI undersøges for denne infektion og skal være fri for den.
Anmeld.

5

Bovine brucellosis. Agens, forekomst. Forårsager B. suis aborter i kvæg?

Agens: Brucella abortus. B. melitensis
Forekomst: Været erklæret fri siden 1979
Nej.
Anmeld.

6

Tuberculosis. Agens, forekomst, diagnose.

Agens: Mycobacterium bovis
Forekomst: sidste tilfælde i 1988
Diagnose: Obduktionsfund i lunger af pyogranulomatøs infektion. Mistanke om tuberculosis. Aseptisk prøvetagning og korrekt opbevaring af fund er vigtig for påvisning. Fødevarerministeriet.
Anmeld

7

Leptospirosis. agens, forekomst, symptomer.

Agens: Leptospira Hardjo
Forekomst: aldrig set i DK
Symptomer: hæmaglobinuri, anæmi, feber, abort
Anmeld

8

Trichomonosis. Agens, forekomst, kontrol.

Agens: protozoan parasite Tritrichomonas fetus
Forekomst: ikke siden 1990
Kontrol: Tyre hvis sæd skal bruges AI, undersøges for dette agens

9

Salmonellose. Agens, forekomst, kontrol, diagnose, behandling.

Rammer både kvæg og får. Zoonotisk

Agens: Abort som følge af infektion med Salmonella sp. Ex. S. Dublin og S. typhimurium (kvæg/får). Salmonella abortus (får)

Forekomst/kontrol: sporadisk, men det igangværende bekæmpelsesprogram for S. Dublin forventes at ville eliminere S. Dublin som årsag til abort hos dansk kvæg.

Diagnose: Overvåges gennem AMS system - kvæg.

Behandling: Hygiejne, undgå introduktion af bærerdyr. Dyr der abortere skal isoleres, aborteret foster og placenta skal fjernes fra området.

10

Listeriose. Agens, forekomst, diagnose, behandling.

Kvæg/får

Agens: Listeria monocytogenes

Forekomst: sporadisk. Ko: abortere sidste 2 måneder af drægtigheden. Får: sidste måned.

Diagnose: KLiniske kendetegn: grå-hivde lever foci. Bakteriekultur uden kold berigelse(Cold enrichment - siger bog). Serovarer 1 og 4b isoleres ofte fra kvæg, 4b får.

Behandling: tetracyklin behandling af tilbageblivende drægtig besætning. Aborterende dyr skal isoleres, abortrester fjernes og destrueres.

11

Histophilus somni(=haemophilus somnu). Agens, forekomst.

Agens: Abort som følge af infektion med Histophilus somni

Forekomst: Er ikke diagnosticeret i Danmark, men må forventes at forekomme sporadisk. Menes at smitte gennem sæd da den er fundet i sæd på tyre.

Systemisk infektion. Forebyggelse kontroller tyresæd før AI.

12

Bacillus licheniformis. Forekomst, diagnose,

Forekomst: almindelig abort årsag i DK. Opportunistisk patogen.

Díagnose: immunohistokemi. --> nekrotiserende placentitis.

13

Mycoplasma, ureaplasma, acholeplasma. Forekomst?

Forekomst: Ikke påvist i DK, men muligvis fordi vi ikke har laboratoriemetode til det.

14

Bovine viral diarrhoea (BVD). Forekomst.

Forekomst: sidst i 2011.
Anmeld.

15

Infectious bovine rhinotracheitis (IBR). Agens forekomst. Hvad er vigtigt at vide om denne virus?

Agens: bovint herpesvirus 1
Forekomst: ikke siden 2005.
Bovine herpesvirus type 1 occurs in 3 subtypes: 1-1, 1.2a
and 1.2b of which only subtypes 1.1 and 1.2a are
associated with abortion. Subtypes 1.2a and b causes
infectious pustular vulvovaginitis, while all subtypes may cause infectious bovine rhinotracheitis (IBR).

Kan give anledning til abortstorm
Kendetegn: infektiøs pustular vulvovaginitis, påvirkning af respirationssytemet.

Anmeld

16

Hvilke abort agens kan lede til større udbrud? Hvad er vigtigt for at konkludere at agens er årsag til større udbrud?

eksempelvis N. caninum, BVD virus og L. monocytogenes
For at konkludere at et givet patogen er årsag til et større udbrud er det derfor nødvendigt, at patogenet
påvises som abortårsag i flere tilfælde af abort i besætningen

17

Hvilke sygdomme skal man ikke tænke på først men have i baghovedet?

bl.a. brucellose, leptospirose, IBR og BVD. Og de anmelderpligtige der ikke er sket i en længere periode