Obstetrik 4 - dystokier Flashcards Preview

MKR - Store husdyr > Obstetrik 4 - dystokier > Flashcards

Flashcards in Obstetrik 4 - dystokier Deck (26)
Loading flashcards...
1

Hvilke komplikationer kan opstå ved tvillingefødsler?

Fosterkollision:
Vesvækkelse
Indkilling af dobbelsidig sædeholdning, får: drægtighedssyge, hypocalcæmi hos kødkvæg og får.

2

Hvilke differential diagnoser er der til tvillingefødsel?

Fostermisdannelse, tværleje.

3

Hvordan udtrækkes tvillingefostre? Ko

Reponer det ene foster
Fremtræk det andet foster
Fremtræk det første foster.

Ikke muligt? Alternativt Kejsersnit

4

Hvad indebærer dobbelsidig sædeholdning? Hvad er terapien?

Patogense:
Begge fostre i samme horn (sjældent)
Ikke er plads til udretning af bagben.
Terapi:
Holdningsfejlen af begge ben
korrigeres trinvis før foster fremtrækkes
/kejsersnit

5

Hvilke maternelle dystokier findes?

Torsion.
Mangelfuld opblokning.
Vesvækkelse.
Benede fødselsveje.

6

Nævn 3 fostermisdannelsestyper.

Hydrocephalon, vattersot, kontraktur, chondrodystrofi, Schistozoma reflexum(især drøvtyggere), Dobbeltmisdannelser:
adskilte
sammenhængende

7

Hvilken kvægrace er især disponeret for absolut for stort foster?

Belgisk blåhvid.

8

Hvad indebærer Schistozoma reflexum?

Mangelfuld sammenvoksning i midtlinien
Lordose, scoliose og torsion af hvirvelsøjlen
Kontraktur af lemmer
Evt. hudpose om ekstremiteter
Forstørrede placentomer.

9

Hvilke differential diagnoser er der for Schistozoma reflexum organpol --> manglende sammenvoksning i midtlinie(tarme udvendig for fosteret)?

Ruptur af fødselsveje --> moderdyrets tarme?

10

Schistozoma reflexum. Hvilke differentialdiagnoser er der for ekstremitetspol(dvs. man kan mærke fosterets forben og bagben samtidig grundet misdannelse)?

Tvillingefostre, polymeli, siametiske tvillinger.

11

Hvilke terapeutiske muligheder er der for misdannelser af foster?

Fremtrækning(aflivning af foster), kejsersnit(aflivning af foster), føtotomi(aflivning af foster).

12

Hvilke typer børslyngning findes og hvad forekommer mest? pga?

a) Præcervical: Sjældent
b) Vaginal: 90% af tilfældene
pga:
1. Koens rejseadfærd
2. Asymmetrisk bør
3. ??

13

Hvordan bedømmes torsionsretningen på vaginal børdrejning?

Via rektaleksploration vha. øverste ligament med a. uterina.

14

Hvilken effekt har vaginal børdrejning på vulva og vagina?? Hvor mange grader snos børen ofte og hvilken side?

a)Vaginas lumen indsnævres. Vulva har vinkelfolder.
b) oftest 180 grader, men kan være flere gange rundt.
c) Oftest til venstre(fastslåes af vommen)

15

Hvordan udrettes vaginal børdrejning?

Ikke af sig selv.
Vaginal udretning, skub på kalvens krop,
Ved udretning af venstresidigt børslyngning:rulning af ko: liggende på venstre side: og rulles over ryggen.
evt. operativt: udrettes før kalven tages ud!! --> ellers kan børen ikke løftes nok ud af såret.

16

Ved uterus torsion so: hvilke typer ses og hvad er konsekvensen af beliggenheden af torsionen?

Torsion af 1 horn: Hvis der er tale om torsion af det ene horn, kan grisene stadig fødes fra det andet.

Torsion af vagina, cervix, corpus uteri: Ingen grise fødes.

Torsion mellem 2 ampuller af fostre:
Grise caudalt for torsion kan fødes.

17

Hvordan diagnosticeres uterus torsion ved børslyngning for so? Hvad er terapien?

Vaginal eksploration(kan sjælent føles), eksplorativ laparatomi. --> Så ofte en sandsynlighedsdiagnose.

Kejsersnit suppleret med hysterektomi(fjernelse af uterus.

18

Hvordan opdeles mangelfuld opblokning? hvad er årsagerne for ko, får, svin? Terapi?

I primær og sekundær.

Primær: Har aldrig været åben.
For tidlig hinderuptur
Holdnings- og lejefejl
Kompromitteret evne til at svare på hormonstimulation.
Ko: ofte i forbindelse med torsion
Får: ofte hos førstegangsfødende(Ringwomb)
So: sjælen.

Terapi: afvent opblokning, kejsersnit.

Sekundær: Har været åben, men er nu lukket igen.
Manglende uddrivning
Overset dystoki

Terapi: kejsersnit.

19

Hvordan opdeles véer?

A) uterus kontraktioner:(opblokning)
Et ydre langsgående muskellag (længden ændres)
Et indre tværgåendemuskellag (lumen ændres)

B) Presseveer: (uddrivning)
Sensoriske nerver i cervix og
bækken stimuleres og fører til
oxytocinudskillelse. Ferguson's refleks.

20

Hvordan opdeles vesvækkelse?

Primær vesvækkelse - Inertia uteri
(starten svækkes)
Svage eller manglende veer og
normale pladsforhold i fødselsvej.

Sekundær vesvækkelse - Exhaustio uteri
(afslutningen svækkes)
Normale veerophører, pga.
unormale forhold i fødselsvej.

21

Vesvækkelse drøvtyggere: Hvilke faktorer indspiller på primær vesvækkelse og sekundær vesvækkelse.

Primær:
Ældre moderdyr
Infektion
Hypocalsæmi
Sult, transport
Stress
Børvattersot
Uterusadhærencer
Abdominale smerter

Sekundær:
Anden dystoki.

22

Vesvækkelse so: Hvilke faktorer indspiller på primær vesvækkelse og sekundær vesvækkelse.

Primær:
ældre, fede søer, stort antal fostre.
stærk, ensidig proteinfodring.
dårlige opstaldningsforhold.
Hypocalcæmi!

Sekundær:
efter anden dystoki

23

Hvilke hormonelle årsager er der til vesvækkelse for so?

1) Progesteron/østrogen ratio for høj
2) Oxytocin og prostaglandin mangel
3) Ionmangel, calcium og magnesium
4) Adrenalin(stress)


24

Hvilken terapi kan gives ved vesvækkelse for so?

Kalk
Oxytocin(konsekvens: flere dødfødte grise, nedsat blodflow, placentalløsning, skader på navlestreng, iltmangel(mekoniumafgang
og -aspiration))
Udretning
Fremtrækning
Kejsersnit

25

Hvilke fejl ses ved benede fødselsveje kvæg/får?

Juvenil bækkensnæverhed
Bækkenforsnævring efter brud
Rachitisk bækkensnæverhed

26

Kvæg. Hvor forekommer relativt for stort foster oftest? Hvad er definitionen? Terapi?

Især førstegangsfødende drøvtyggere.
Foster normalt, fødselsvejen for lille.
Terapi: kejsersnit, føtotomi, induktion via prostaglandiner og glukokortikoider.