Orthopædi - Udviklingsforstyrrelser Flashcards Preview

MKR - Store husdyr > Orthopædi - Udviklingsforstyrrelser > Flashcards

Flashcards in Orthopædi - Udviklingsforstyrrelser Deck (26)
Loading flashcards...
1

Nævn 5 årsager der bidrager til physitis.

En ortopædisk udviklingsforstyrrelse, som skyldes en forstyrrelse i den endochondrale ossifikation i fysen (vækstpladen).

 Genetiske
• Heste, som er hurtigt voksende
 Overvægt
 Vækstspurt
 Indtag af store mængder kulhydrater
• forårsager visse hormonelle ændringer
 Mineralubalance
• Eksempelvis kobber- eller zinkmangel
 For højt eller for lavt indtag af calcium
 Overtræning
• især på hårdt underlag

2

Hvornår forekommer physitis?

Bonus: Den hyppigste knogleudviklingsforstyrrelse.
Føl (3-6 mdr.) distale metacarpale/metatarsale vækstplade (uden eller med involvering af den proksimale fyse i phalanx I).
Føl (8-24 mdr.) distale radius

3

Hvad kan physitis lede til i relation til benstilling?

Irreversibel vinkeldeformitet på afficeret område af benet. Viser sig ofte som varus.

4

Hvordan diagnostiseres physitis?

o Kliniske tegn
o Røntgen
Vækstpladen er fortykket, og det nærliggende knogler er sklerotiserede.

5

Hvordan behandles physitis?

o Managementændringer, herunder lægges der især vægt på ernæring:
 Calcium- og fosforbalance
 Kobber og zink
• Kobber er vigtigt for krydsbinding af kollagen, dvs. ved mangel af kobber svækkes bruskmatrix og der opstår let mikrofrakturer.
• En løsning kunne være at supplere hoppen med zink under drægtighed.
 Reduktion i energiindtag for at undgå for hurtig vækst.
o Begrænset motion/træning.
o Ved smerte anvendes NSAIDs
o Prognosen er god, hvis tilstanden opdages og behandles tidligt.

6

Hvordan defineres osteochondrose?

Defekt i endochondrale ossification der giver anledning til dannelse af brusk flapper evt. subchondrale cyster.

7

Hvad forårsager osteochondrose?

Multifactorielle faktorer som biomekanisk stress. Højt energi indtag --> forøget vækst. Genetisk prædisponerede racer med høj vækst. Vaskulariseringsfejl. Lidelsen rammer unge dyr i vækst.( fra 6 måneder til 4 år.)

8

Nævn et klinisk tegn der også bruges til at diagnosticere osteochondrose hos heste. Hvilke andre diagnostiske tests bruges?

Ledeffusion med eller uden lammelse.

Ledanalgesi for lokalisation af de afficerede led.

Derefter billeddiagnostik:
Røntgen (af det pågældende led samt af kontralaterale led, hvis der er tale om knæ- eller haseled). Hvis læsionerne er lokaliserede mere distalt (på koden), tages billeder af alle fire ben. Men røntgen undervurderer ofte omfanget af læsionerne.
Ultrasonografi og arthroskopi

9

Hvordan behandles osteochrondose hos hest? Hvad er prognosen?

Konservativt:
Hvile, kontrolleret motion, evaluering af foder.
NSAIDs eller intraartikulær indgivelse af lægemidler.

Kirugisk behandling
Osteochondrosis dissecans kan behandles med arthroskopisk operation. Prognosen er god, hvis der ikke er tegn på en degenerativ lidelse samt er minimal bruskskade. Operationen udgøres af fjernelse af fragmenter samt debridement.
Prognosen afhænger af hvor udtale læsionerne er, alder samt om der er en osteoarthritis tilstede.

10

Hvordan defineres vinkelbetingede lemmedeformiteter hos føl (angular limb deformities)?

Afvigelse i forbens- eller bagbensaksen set fra frontalplanen.
Valgus
Lateral afvigelse af benet distalt til oprindelsen af deformiteten.
Varus
• Medial afvigelse
Deformiteterne navngives også ved at nævne leddet, som giver ophav til deformiteten - som f.eks. carpus valgus.
o Medfødte eller erhvervede

11

Hvilke årsager er der til angular limb deformities?

o Løse/slappe periartikulære støttestrukturer
o Ukomplet ossifikation
o usynkronisk vækstrate
 Skyldes ofte trauma eller osteochondrose.
o Årsagerne til disse tilstande kan være
 Intrauterin fejlplacering
 Relativ immaturitet
 Arvelig prædisponering
 Hurtig vækst
 Ubalance i diæten
 Osteochondrose
 Trauma
o De medfødte tilstande skyldes ofte intrauterin fejlplacering samt løse periartikulære støttestrukturer, og disse har typisk oprindelse i carpal- og tarsalregionen resulterende i en bilateral valgusdeformitet.
o Erhvervede opstår ofte sekundært til en usynkronisk vækstrate, ukomplet ossifikation, trauma og fejlernæring.

12

Hvordan diagnosticeres angular limb deformities hos føl?

Symptomerne er tydelige vinkelderformiteter på benene.
o Inspektion, palpation og røntgen. Røntgen hjælper med at udpege oprindelsen af deformiteten samt at afgøre, hvor udtalt den er.
o Klinisk undersøgelse inkluderer palpation af benet og bestemmelse af, om dette kan behandles ved manuel manipulering. Dette gælder f.eks. hvis føllet eksamineres inden ossifikationen er færdig – i dette tilfælde kan deformiteter, som skyldes ”slappe” periartikulære støttestruktuer samt ukomplet ossifikation rettes op på.
o Det er meget vigtigt, at lemmerne vurderes vha. røntgen, før det er for sen. Heste, som især er udsate er tvillingeføl, som virker umodne, præmature føl samt føl, som er født med en deformitet.

13

Hvordan behandles angular limb deformities hos føl?

o Neonatale føl med en vinkeldeformitet skal stå i boksen indtil klinisk og radiografisk undersøgelse er udført.
o Er vinkelafvigelsen 10 grader eller mindre (5 grader eller mindre på MT/MC III) og røntgen viser en normal ossifikation, skal føllet stå i boks/hvile med efterfølgende begrænset og kontrolleret træning/motion.
o Føl med en vinkelafvigelse på mere end 10 grader, som samtidig har en ukomplet ossifikation eller slappe ligamenter, og som ikke forbedres ved kontrolleret træning/mortion, skal have ekstern støtte.
Dette kan gøres ved at pålægge gips eller skinne.

Hvis der ingen effekt er af den konservertive behandling går man til den kirurgiske behandling.

Der kan benyttes kirurgiske indgreb i form af Growth acceleration og Growth retardation. Her manipulere man med væksten i vækstpladerne.

14

Beskriv princippet bag Growth acceleration og Growth retardation. Hvor man grader kan maksimalt korrigeres for ved hvert indgreb? Hvad skal der tages i betragning ifht. hvornår man udfører Growth acceleration? Kan Growth acceleration og Growth retardation kombineres?

 Growth retardation (væksthæmmende)
• Den maksimale korrektion er 20-25 grader, og der er implantat indtil korrektionen er færdig.
• Sætter metalimplantater i fysen i den konvekse side af den påvirkede fyse hæmmer vækst på den lange side af knoglen, mens der stadig er vækst på den modsatte side.
o Disse implantater skal fjernes, eller vil der ske en overkorrektion.
 Growth acceleration (vækstacceleration)
• Periostal stripping og stimulation af fyse i den konkave side af knoglen.
• Den maksimale korrektion er 15 grader.
o her kan der ikke forekomme en overkorrektion, indgrebet kræver ikke implantater (ingen risiko for infektion og fibrose, og der er ikke noget implantat, som skal fjernes igen).
o Der kan dog være behov for endnu en operation (efter 2 mdr. distale radius/tibia og efter 1 måned på distale MC/MT III).
Ved growth acceleration skal der tages i betragtning, hvornår det er den bedste periode for kirurgi – nemlig når der er hurtig og forudsigelig vækst af vækstpladerne. Dette forekommer i perioderne med normal ossifikation:
• Distal radius: inden 5-6 måneder
o afvigelsen skal ligge mellem 5-15 grader
• Distal tibia: inden 3-4 måneder
o afvigelsen skal ligge mellem 5-15 grader
• Distale MC III/MT III: inden 2 måneder
o Inden 0-4 uger, hvis afvigelsen ligger mellem 5-10 grader (vækstacceleration)
o Inden 4-8 uger, hvis afvigelsen ligger mellem 0-5 grader (vækstacceleration)
• Ved Growth retardation skal afvigelserne forholde sig således:
o Distal radius og tibia
 afvigelsen skal være over 15 grader (væksthæmmende)

Growth acceleration og Growth retardation kan kombineres for at udligne en vinkeldeformitet. --> der vækst accelereres på siden der er vokset for lidt, og hæmmes vækst på siden der er vokset for meget.

15

Hvad er korrektiv osteotomi (ifht angular deformity hos føl).

Korrektiv osteotomi (skærer ind i knogler for at rette på dem).
• Ved defekter, hvor vækstpladerne er lukkede.

16

Hvad er definitionen på bøjningsdeformitet hos hest?

o Hyperekstension eller hyperfleksion af et ben.
o Navngives efter hvilket led er involveret, som typisk er:

 Distale interphalageale led (DIP)
 Koden
• Metacarpophalangeale led (MCP)
• Metatarsophalangeale led (MTP)
 Carpus
 Sjælden tarsus

17

Hvad er årsagen til bøjningsdeformitet ?

o Tilstanden kan både være medfødt eller erhvervet

Medfødt
• Digital hyperekstension
• Fleksionsdeformiteter
o Distale interphalangeale led
 Ruptur af ekstensorsener kan give et lignende symptombillede, men her har føllene en karakteristisk hævelse på den dorsolaterale side af carpus.
o Koden
o Carpus + tarsus

Erhvervet
• Digital hyperekstension (oftest!)
o Grad I: vinkel mellem dorsale hovvæg og sålen er mindre end 90 grader
o Grad II: vinklen er over 90 grader.
• Fleksionsdeformiteter
o Distale interphalangeale led
o Koden
o Carpus
 Inden for de første 6 mdr.

18

Hvad kan skylde de medfødte deformiteter i relation til bøjningsdeformitet?

• Eksponering af hoppe for sygdom og teratogene stoffer under graviditet.
• Struma
• Defekt krydsbinding af kollagen
• Defekter i elastinproduktion
• Neuromuskulære sygdomme
• Virus
• Intrauterin positionering
 andre anatomiske anormaliteter ses ofte samtidig, som eksempelvis rygsøjledeformationer.

19

Hvad skyldes de erhvervede deformiteter i relation til bøjningsdeformitet?

Fejlernæring, traume, polyartritis.

20

Hvordan diagnostiseres medfødte bøjningsdeformiteter?

Digital hyperekstension hos neonater har ofte spontan helbredelse efter et par uger, men i visse tilfælde kan palmare og plantare overflader ulcerere sfa. kontakt med underlaget.

Kontraktionsdeformiteter involver en eller flere af følgende: den overfladiske bøjesene, den dybe bøjesene eller gaffelbåndet.
 Diagnose stilles ved
• Inspektion
• Palpation/manipulation
• røntgen
• Ultrasonografi

21

Hvordan behandles medfødt bøjningsdeformitet?


 Ekstensionsdeformationer
• Konservativ behandling
Kræver motion/træning. Svømning, hovbeskæring, glue-on shoes og let bandage ved indikation.

NSAIDs
Fleksionsdeformationer

Oxytettracyklin:
Fungerer som neuromuskulær blokker
Udøver evt. også sin funktion gennem matalloproteinase 1-mRNA hæmmer organisering af kollagenfibriller muskelafslappelse.

let motion
tåforlængelse
skinne og gips
støtter benet, senen afslappes
skinnen kan fjernes oftere
gips skal aldrig sidde på i længere end to uger. Gipssår er en alvorlig komplikation.
• Kirugi
o Sjældent nødvendigt. Anvendes ofte til føl med kontraktion af carpus.

22

Hvordan behandles erhvervet bøjningsdeformitet --> Flektionsdeformitet? Hvordan er gradopdelingen af lidelsen ifht. behandling?

 Fleksionsdeformationer
Konservativ (som for medfødte – tåekstension, skinne/gips, NSAIDs, let motion)
• Andre konservative
o Ernæringsrestriktioner
 Kirugi
• DIP (distale interphalgeale led)
Grad I : Desmotomi (overskæring eller opdeling af ligament) af det accessoriske ligament fra den dybe bøjesene

For grad II : tenotomi (opdeling af en sene) af den dybe bøjesene.

23

Hvordan behandles ruptur af extensorsener ifht. erhvervede bøjningsdeformitet?


o Behandling ved ruptur af extensorsener
 Konservativt
• Hvile
• Gips/skinne
• Ortopædisk sko
 Kirurgi ikke anbefalet

24

Hvordan behandles MCP(metacarpalled) - hyperfleksion ifht. erhvervet bøjningsdeformitet?

MCP (metacarpalled) – hyperfleksion
Nonkirugisk med NSAIDs, korrekt beskæring, skinne samt fysioterapi.
Evt. kirugi med desmotomi af den overfladiske bøjesenes accessoriske ligament for at behandle kontraktionen.
Hvis den dybe bøjesene er involveret, kan der udføres desmotomi på dets accessoriske ligament.

25

Hvordan behandles carpus - hyperfleksion ifht. erhvervet bøjningsdeformitet? hvordan er grad inddelingen?

Carpus - hyperfleksin
Grad 1: < 20 grader, grad 2: 20-40 grader, grad 3: > 40 grader
Skinne og motion
Ved kirugi udføres en tenotomi af flexor carpi ulnaris og ulnaris laterialis ud over brug af skinne
Desmotomi af palmære carpale ligament

26

Hvilke komplikationer kan opstå ved behandling af bøjningsdeformiteter ifht. konservativ og kirurgisk behandling?

o Konservativ
 Sår forårsaget af skinne/gips
o Kirurgi
 Infektion
 Ruptur af kirurgisår
 Få eller ingen forbedringer