Øjnlidelser Flashcards Preview

MKR - Store husdyr > Øjnlidelser > Flashcards

Flashcards in Øjnlidelser Deck (31)
Loading flashcards...
1

Hvorfor er signalment en vigtig oplysning iforhold til øjnlidelser?

Race relaterede abnormaliteter i øjene forekommer ofte.

2

Hvilke oplysninger kan spørges til over telefonen ved øjnlidelse?

Abnormal udseende af et eller begge øjne?(assymmetri? farveskift?)
Tåreflåd?
Smerte i øjet?
Reduceret syn/blindhed?
Tidligere problem med øjet?
Varighed?
anden systemisk sygdom?
Andre dyr? --> har de øjnproblemer?
Miljø --> har dyret været udsat for kemikalier?
Indtager dit dyr vand og mad normalt?
Urinering hyppigere end normalt?
Vaccinationsstatus(tetanus)


Andre relevante anamnestiske spørgsmål til hesten med tåreflåd. "taget fra case"

Så du hesten fik en flue i øjet? (check hvad der er fakta og hvad der
er ”tror nok..”).
• Hvornår så du sidst øjet virkede normalt? (check fakta vedr.tilstandens varighed), og hvordan så du det var normalt (check hvad
ejer mener er normalt).
• Har der nogensinde været noget med dette eller det andet øje (check
alt hvad der har været af øjenlidelser, også tilsyneladende ”småting).
Får du ja, fortsætter du naturligvis her, indtil der ikke er mere at
spørge til. Hvad skete, hvad var diagnosen, hvad var behandlingen,
hvordan virkede den, osv. Men fortsæt med dine andre spørgsmål
bagefter.
• Hvis ja: er der sæsonvariation eller anden forbundenhed til særlige
situationer? (check for allergiske sammenhænge, stress, sommersår
etc.)
• Opfører hesten sig ellers anderledes end den plejer (check for
blindhedstegn eller ”neurologisk betydende” adfærd)
• Hvor længe har du haft/kendt hesten (check hvor langt kendskabet
daterer sig tilbage)
• Har hesten ellers fejlet noget (check for evt. systemiske årsagen til
sygdommen)
• Hvilken race er hesten (check selvom du tror du kender racen, mhp
evt. racedisposition)
• Går hesten ude ? Er der risikable områder på marken (grene, buske,
flishuggere andet, check risiko for traume)
• Er der sumpede områder/rotter på mark/stald (check for
sammenhæng til evt. leptospirose)
• Går hesten sammen andre heste eller dyr? (check for muligheden for
traume, spark).
• Forsikringsstatus.
• Evt anmærkninger ved handel.

3

Beskriv den kliniske undersøgelse af øjnpatienten.

Observer dyret på afstand i dens normale miljø --> bevægelse, stilling, koordination, hovedhældning?

Neurologisk:
Hesten syn undersøges, pupil størrelse - evne til at dilatere/kontrahere pupil som respons på lyse, blinke refleks, normal øjnbevægelse og position.
Hovedhældning? --> kan også være tegn på otitis media fx.

Andet:
Øjnlåg normale? øjnstørrelse normal? skeblepharospasm(smerte), flåd fra øjet, evt læsion eller lignende.

Efter denne initielle undersøgelse sederes hesten med detomidin og butorphanol, samt lægges auriculopalpebral nerveblokade med lidokain. Til detaljeret diagnostik.

4

Beskriv diagnostiske redskaber til øjnpatienten.

Før corneal analgesi: Mikrobiologisk undersøgelse.
Schirmer's tåretest. --> tester volumen af tåresekretion holdes i 30 sekunder(>20 mm er normal)
steve

Hesten er nu sederet og har fået lagt lokal analgesi.

Palpation af øjet for abnormalier, assymmetri, hævelse, læsion.

Intraoculær undersøgelse: ser man med fokuseret lyskilde i øjet med henblik på dybde og klarhed. Man vil her kunne se evt inflammation eller blod i øjet forkammer( anterior uveitis)(kan man evt også uden). Uklarhed kan være lense luksation. Iris inspiceres for ændret pigmentering, form.


Fluorescein farvning(kan gøres før/eller efter) --> skader på cornea --> grønfarves

Rose Bengal farvning(kan gøres før/eller efter) --> til hyperplastiske abnormalier associeret med tør okulær overflade, herpes infektion eller squamous celle carcinom.

Skal give efter corneal analgesi:
- Cytologisk undersøgelse
- Tonometri - måling af IOP --> måler intraokulært tryk godt til at diagnosticere glaukom(øget tryk) og uveitis(nedsat tryk)

5

Redegøre for den patofysiologiske baggrund og betydning af de vigtigste tegn
på øjenlidelser: asymmetri: øjene, pupiler, øjnlåg

Assymmetri i øjene kan opstå på baggrund af et neurologisk problem, eller grundet volumeændring i et øje(fx reduktion af væv pga. kongenital hypoplasi, øgning --> glaukom). Ødem osv.

Assymmetri af pupiler kan være grundet mange forskellige ting såsom: Horner's syndrom, uveitis, nervus opticus skade eller tidligere brug af atropin der ændre iris' glat muskulaturs funktion.

Assymmetri kan også være af øjnlågene som resultat af entropion(indadkrængning), ektropion(udad krængning), conjunctivitis eller nervus facialis paralysis, traume.

6

Redegøre for den patofysiologiske baggrund og betydning af de vigtigste tegn
på øjenlidelser: farveændring.

Blåfarvning: corneal Ødem
Gulfarvning: Pus(hypopyon) --> infektion i øjet
Rødfarvning: hyphema --> fx grundet traume
Grå: arvvæv fx fra tidligere ulcerativ keratitis, kataract(gråstær)

7

Redegøre for den patofysiologiske baggrund og betydning af de vigtigste tegn
på øjenlidelser: flåd

Karakteriseres som serøs(epiphora), mucoid( Catarrhal), purulent eller hæmorhagisk. Flåd typen kan bruges til at bestemme graden og kroniciteten af øjnsygdommen.

Serøs flåd beskriver ofte mildere tilstande(dog ikke ved ERU), hvor mucøst og hæmorrhagisk beskriver sværre tilstande.

Epiphora skyldes eksessiv tåreflåd eller obstruktion af nasolacrimale system(fx nasal tumor/infektion/fremmedlegeme osv.). Er typisk et respons på øjninflammation i store husdyr. Derfor er der ved epiphora indikation for digital og visuel undersøgelse efter fremmedlegemer.

Excessiv mukos produktion er et resultat af follikulær conjunctivitis, kan ses sammen med epiphora ved akutte infektioner med virus eller Chlamydia.

Purulent flåd er karakteristisk for infektion med bakterielle agens

Hæmorhagisk flåd skyldes ofte traume.

8

Kunne redegøre for den patofysiologiske baggrund og betydning af de vigtigste tegn
på øjenlidelser: smerte

Opstår sekundært til inflammation/traume. Blepharospasm, epiphora, photophobia er tegn på smerte i øjet.
Corneale ulcerationer og uveitis er smertefulde opfølgere til øjntraume.

ERU og infektiøs keratoconjunctivitis er non-traumatiske men forårsager stadig smerte(husk inflammation er forbundet med... blablabla smerte)

9

Redegør for den patofysiologiske baggrund og betydning af de vigtigste tegn
på øjenlidelser: synsdeficitter

Adfærdændringer som uvillighed for at bevæge sig. Bumper ind i ting.

Kan være kongenital blindhed eller blindhed forårsaget af mange forskellige ting:
Obstruktion af okulær media. (lys når ikke igennem til retina)
Retina kan ikke bearbejde lysstimuli ordenligt.
CNS og nervus opticus kan ikke transmittere eller assimilere synsstimuli ordenligt.

10

Redegør for uveitis herunder klassifikation.

Inflammatoriske-/infektiøse lidelser i
UVEA =UVEITIS

Klassifikation: akut eller kronisk
Tilstanden kan ses akut ved slag på og omkring øjet eller ved dybe hornhindesår, samt ved dyb infektion i øjet, og kræver øjeblikkelig dyrlægehjælp. Akut uveitis er en af de sygdomme, der er mest akutte, dvs. kræver dyrlægebehandling med det samme. Kronisk uveitis med mere eller mindre nedsat syn og evt. helt henfald af øjet, ses som en komplikation til ovenstående, især når der ikke behandles korrekt med det samme. Tilbagevendende uveitis, også kaldet måneblindhed, kan ses som en variant til den kroniske uveitis, og kræver regelmæssig behandling for at redde øjet.

11

Symptomer på uveitis?

Symptomerne på akut uveitis er:
•Voldsom smerte
•Lysskyhed
•Tåreflåd
•Halvlukket øje
•Pupilkontraktion, således at pupillen er lille og stregformet

Desuden findes der ofte varierende grader af uklarheder i forreste øjenkammer, fra snefnug til total mælkehvidhed og uigennemsigtighed. Ved samtidig forekomst af et hornhindesår ses uklar hornhinde med grålig misfarvning (se hornhindesår).

Symptomerne på kronisk uveitis er:
•Let tåreflåd
•Uklart forreste øjenkammer
•Sammenvokset pupil til linsen
•Uklar linse og/eller glaslegeme
•Henfald af nethinden
•Øjets tryk er ofte forstyrret og synes mindre.

Symptomerne på tilbagevendende uveitis er:
•De samme som for akut uveitis, men tilstanden ses indtil flere gange om året.

Anfaldene starter med let tåreflåd, uklarhed i øjet, rødme og halvlukkede øjenlåg. Anfaldene skal behandles så tidligt som muligt.

12

Redegør for diagnostikken af uveitis.

Diagnostik:
Ved en grundig øjenundersøgelse med korrekte lyskilder og instrumenter i et mørkt rum. Diagnosen stilles især udfra de karakteristiske symptomer: Uklarhed i øjet, pupilkontraktion, smerte, tåreflåd og lysskyhed. I kroniske tilfælde kan det forekomme, at pupillen er vokset sammen med linsen og derfor ikke kan udvides, når åbning med pupiludvidende øjendråber forsøges.

13

Redegør for behandlingen af uveitis. Hvornår behandles lokalt? Hvor længe forsættes behandling?

Behandlingen er både lokal og universel og skal, som ovenfor nævnt, iværksættes straks for at undgå komplikationer og evt. ødelæggelse af øjet.

Lokalbehandling skal tage højde for, om der samtidig findes et hornhindesår.
Hvis dette er tilfældet, behandles hornhindesåret akut, og der suppleres med pupiludvidende øjendråber, indtil der ses pupiludvidelse. Hesten placeres mørkt.

Hvis der ikke er hornhindesår, behandles uveitis lokalt med pupiludvidende og binyrebarkhormonholdige øjendråber(prednisolon) med stor gennemtrængningsevne igennem hornhinden. Atropin påføres topikalt for at holde pupilerne dilaterede(mydriasis). --> topikale corticosteroider skal undgås hvis der er tale om corneal ulceration.

Den universelle behandling af uveitis består af indsprøjtning med antibiotika, syntetisk binyrebarkhormon direkte ind i en blodåre og evt. binyrebarkhormon i pulverform i foderet. Der gives NSAIDs i form af flunixin meglumine

Det er vigtigt, at lokal-behandlingen med binyrebarkhormonholdige øjedråber forsætter i ca. 21 dage efter, at symptomerne er ophørt. Derved formindskes risikoen for, at hesten får tilbagevendende øjenbetændelse drastisk. Svenske undersøgelser peger på, at det netop er den korte eller manglende efterbehandling, der medfører kronisk tilbagevendende uveitis.

14

Hvad er prognosen for uveitis?

Fremtiden er god ved akut uveitis, hvis du opdager symptomerne i tide og får akut og intensiv dyrlægehjælp, og sørger for at fuldføre efterbehandlingen.

Ved kronisk uveitis er fremtiden for øjet dårlig, og hesten vil ofte miste synet eller blive svagtseende på det pågældende øje. Det kan de fleste heste leve og præstere fint med.

15

Beskriv udseendet af den normale cornea og dets opbygning.

- 6 – 10 lag epitelceller
• ca 0,7 – 0,8 mm stroma
• 1 lag endotelceller
• skal være klar
• ødem opstår når der
trænger vand ind

16

Hvordan diagnosticeres cornea ulcera?

Diagnose:
Baseret på cytologisk examination(husk tidspunkt --> efter corneal anæstesi) af cornea såret.
-->
Nerve blok
• Overflade analgesi
–> Oxybuprokain
• Skrab dybt: basis og kant


Bakteriekultur med steril rayon-tipped svaber fugtet med sterilt vand før prøvetagning. Prøven tages fra ulcus.

Fourescein farvning til at visualisere cornea sårene --> farves grønt.

17

Hvordan behandles cornea ulcera? Prognose?

Fjern årsagen. fx fremmedlegeme hvis det stadig er tilstede. Kontrol/prævention mod infektion med topikale antimikorbielle midler. Topikal atropin for at undgå de smertefulde spasmer af corpus ciliare.
NSAIDs: flunixin meglumine --> antiinflammatorisk, smertestillende. Relevant antibiotikum,

Det akutte hornhindesår behandles lokalt med antibiotikaholdig øjensalve minimum 3 gange daglig og evt. en ikke-binyrebarkholdig betændelseshæmmende øjendråbe.

Ved større læsioner kan behandlingen suppleres med enzymhæmmere (acetyl-
cystein), for at mindske opløsning af hornhinden omkring såret.

Den lokale behandling kan ved større sår understøttes af generel behandling med indsprøjtning af antibiotika og betændelsehæmmende (smertestillende) læge-
midler.


Fjern ydre årsag (hvis den er tilstede) fx
–Fremmedlegeme ( 3. øjenlåg)
– Entropion – distichiasis ect.
– Lavagesystemer
– Andre iatrogene faktorer, fx børn

Prognose:
Afhænger af graden af skade på øjet samt hestens brug.

18

Nævn helingstegn på cornea ulcus?

• Opklaring af cornea bag karranden
• Pupillen kan dilateres
• Atropin kan nedsættes

19

Hvilke kirurgiske muligheder er der for øjnoperation på hesten. Hvornår er kirurgi indiceret?

Kirurgiske muligheder
• Keratectomi
– Fjern nekrotisk cornea
• Konjunktival flap
• Corneatransplantation

Kirurgi indiceret:
• Manglende respons på medicinsk
behandling.
• Intraktable smerter.
• Svær uveitis, syn truet.
• Dybe ulcera med prolabs risiko
–Descemetocele.

20

Hvad er entropion?

Entropion er en tilstand hos nyfødte føl, hvor føllets nederste øjenlåg er rullet indad. Som regel er kun det ene øje angrebet, men entropion kan forekomme på begge øjne.

Årsagen er sandsynligvis fejlagtig vævsspænding i øjenlågets muskulatur. Som følge heraf rulles eller krænges det nederste øjenlåg indad, således at øjenlågets hårdække vendes indad mod øjet og irriterer dette. Tilstanden synes at have en arvelig disponering, men det hævdes ligeledes at væskemangel kan være en udløsende faktor.

Endvidere kan lidelsen ses sekundær til andre medfødte øjenlidelser.

21

Hvad er symptomerne på entropion? Komplikationer?

Føllet vil oftest være tilsyneladende upåvirket de første dage. Det vil dog virke lidt irriteret, og vil ofte virre med hovedet. Det er også typisk, at føllet vil have tendens til at gnide øjet eller hovedet mod et forben.
•Det tydeligste symptom på entropion er, at føllet vil have et forkert udtryk i øjnene
•Føllet virker let nedstemt, og har forøget tåreflåd/umbraco/#content
•Hvis tilstanden ikke rettes inden for få dage vil hårene på øjenlåget irritere hornhinden mere og mere. Der er en betydelig risiko for udvikling
af hornhindesår og hornhindebetændelse
•Senere i forløbet knibes øjet sammen og der kommer tyktflydende flåd fra dette. Føllet ser nu mere nedtrykt ud
•Risikoen for varig arvævsdannelse i hornhinden bliver større, jo længere tid der går

22

Hvordan stilles diagnosen på entropion?

Kan ses på den kliniske undersøgelse.

23

Hvordan behandles entropion? Prognose?

Behandlingen er i de fleste tilfælde enkel. Nogle gange er det nok at "rulle" øjen-
låget ud og holde det på plads i kort tid. Dyrlægen kan vise, hvordan det skal gøres. I mange tilfælde vil tilstanden efter denne behandling imidlertid hurtigt vende tilbage.

Den letteste, hurtigste og mest effektive behandling er at lade dyrlægen foretage direkte lokalbehandling i øjenlåget med antibiotika og lokalbedøvelse.
Den mekaniske udspiling af vævet og samtidige lokalbedøvelse forhindrer øjenlåget i at rulle tilbage.

Prognose:
Hvis tilstanden opdages og rettes hurtigt får føllet ingen mén af lidelsen. Kun hvis sygdommen forbliver uopdaget og ubehandlet, er der risiko for varige arvævs-
skader i hornhinden.

24

Hvordan behandles øjnlågslacerationer og hvad er prognosen?

• Forsigtig med kniven ! Undgå
debridement
• Brug sutur 4-0 eller 5-0
• 1. sutur: 8 – tal ved margin - aldrig ved
basis!
• Pas på cornea - ingen penetrerende
suturer.
• God prognose.

25

Beskriv symptomer for ERU(månesyge)

– Smerte, tåreflåd, rødme af konjunktiva
– Miosis
– Lavt tryk (IOP < 15? )
– Negativ fluorescein farvning eller et ulcus!
– Indhold i forreste kammer
• Hypopyon, flare, hyphema
– Retina degeneration,
"butterfly lesions“,
– Pinealitis

26

Beskriv principper for behandling af det akutte stadie ved øjnproblem.

1. Dæmpe det lokale
inflammatoriske
respons systemisk
2. Dæmpe det lokale
inflammatoriske
respons lokalt
3. Modvirke smerte,
“iris-krampe” og risiko
for
synecchiedannelse
4. Forhindre evt.
bakteriel patogenese
I at spille en rolle

27

Hvad er agens for Infektiøs bovin keratokonjunktivitis Pink eye? Symptomer? Hvordan behandles?

• Infektion med
Moraxella bovis.
• Gram negativ
bakterie.


Symptomer: blepharospasm, cornea ulceration, corneal ødem, tåreflåd.
• Smitsomt!

Behandling
behandling med tetracyklin og
separation af syge dyr
samt fluekontrol. --> insekticider på øremærker

28

14 år gammel ca 550 kg
vallak fundet for to dage
siden med sammenknebent
øje og tåreflåd på venstre
øje.
• Ejer mener hesten har fået
en flue i øjet og har vasket
hesten med kamille te, uden
effekt. Hesten slår nu med
hovedet, og vil ikke ud af
stalden. Nu bliver dyrlæge
tilkaldt.
Ejer fortæller at hun har
overtaget hesten for 1 års tid
siden, og at i forbindelse
med at hun fik hesten
opstod noget tåreflåd fra
venstre øje. Dyrlægen mente
at det var træk i forbindelse
med transporten, og gav
hesten noget, du deciffrerer
som Finadyne og nogle
antibiotikaøjendråber. Siden
har der intet været med
hesten. Hesten er forsikret,
og uden anmærkninger fra
undersøgelsen

Opstil initiel problemliste.

Hvilke test vil du tage og hvordan vil du sedere hesten?

Hvordan skal behandles?

IPL
Baseret på anamnese og dit
umiddelbare indtryk af hesten.
– Blefarospasme, unilateral
venstre øje
– Epiphora, unilateral højre
øje
– Smertepåvirket (vil ikke
røres i hovedet, relativt høj
puls og mere fjendtlig
adfærd end normalt)
– Tidligere tåreflåd fra
samme øje, udiagnosticeret.

Hvis hesten er svær at komme til kan den sederes med detomidin og butorphanol.


Nerveblokkader til øjnundersøgelse.
– Auriculopalpebral
blokade (motorisk).
– N. frontalis blokade
(sensorisk).

Foretage dyrkning og flouresceinfarvning
– Foretage manuel eksploration (opsøg
altid et muligtfremmedlegeme, dvs regel nr 1 ved ulcus: fjern årsagen.

1. Revidering af ulcus: en
skrabning, sk. overfladisk
keratectomi


2. Medicinsk ulcus behandling
som inkluderer
1. antiprotease behandling, fx
serum fra hesten min. 5
gange dagligt.
2. lokal antibiotika, fx 5 gange
dagligt
3. revurdering dagligt.

3. Uveitis behandling:
1. Atropin til effekt (virker også
smertedæmpende)
2. Systemisk NSAID, høj dosis
i 5 – 7 dage, derefter ¼
dosis i 4 uger.

29

Have kendskab til tårekanalen og dens sygdomsmanifest.

Heste må generelt aldrig have tåreflåd.

Der kan ske obstruktion af tårekanalen hvilket vil lede til tåreflåd.

Næsens tårekanaler kan skylles igennem med fysiologisk saltvand, hvis der er mistanke om tilstoppede tårekanaler. Dette gøres via de to små åbninger til tåre-kanalen, der ses lige indenfor i næseborene. Hesten lokalbedøves med lidokainsalve i næseborene lige inden og får oftest også lagt en brems på næsen.

Er der nedsat gennemløb af den normale tårevæske-produktion gennem tårekanalerne kan det skyldes infektion eller betændelse i tårekanalsystemet, tumordannelser (knuder), svær bihulebetændelse i næsen m.m. Dermed løber tårevæsken i stedet ned ad kinderne på hesten.

Ofte laver din dyrlæge en flourescein-test, hvor øjeæblet farves med et grønt farvestof. Man kan på denne måde afsløre akutte skader på hornhindens overflade. Normalt vil det overskydende farvestof løbe ud af næsen, som et tegn på at der er fri passage i tårekanalerne.

30

Hvad bedøves ved retrobulbar blokkade? indikation?

Surgical procedures on the globe, such as enucleation can be
safely performed in conscious sedated or anaesthetised horses
with improved analgesia using regional local analgesia. The
retrobulbar block may be achieved using a 19 gauge 80 mm
long spinal needle passed over the zygomatic arch in a ventro-medial direction until the medial wall of the bony orbit is
encountered (Fletcher 2004). Infiltration with approximately 15 ml of mepivicaine will desensitise the extraocular muscles
and the optic nerve.