Orthopædi - frakturer Flashcards Preview

MKR - Store husdyr > Orthopædi - frakturer > Flashcards

Flashcards in Orthopædi - frakturer Deck (14)
Loading flashcards...
1

Hvordan opdeles frakturer?

Brudtype: Komplette – ukomplette, artikulære eller non-artikulære, forskudte eller ikke-forskudte, åbne-lukkede, enkle-komminutte, tranverse-skrå-spirale. Efter lokalisation: fysiale, metafysiale eller diafysiale.

2

Hvilke komplikationer kan opstå fra en fraktur?

o Hypovolæmisk shock  Angst, hesten sveder  Hæmorrhagi o Intravaskulær trombose – påvirker vaskularisering af benet o Biomekaniske ændringer. o Laceraltion af digitale ekstensorsener eller fleksorsener (meget smertefuldt)

3

Hvad bør undersøges som det første iforbindelse med en fraktur?

Er hesten ved at gå i shock? --> hvis ja --> shockbehandling i form af væsketerapi(hypovolæmisk shock) krystalloider og fuldblod

4

Beskriv den problemorienterede kliniske undersøgelse og behandling for en hest med fraktur.

En hest med en fraktur skal sederes  manipulation af benet samt pålægning af støtte. • Alfa-2 agonister (xylazin, detomidin, romfidin). • korttidsanæstesi  Herefter undersøges, hvor udtalt skaden er. Hvis frakturen er uhelbredelig, skal hesten aflives. Er der tale om en åben fraktur, skal såret renses, der skal anvendes topisk antibiose samt der skal pålægges en bandage for at forhindre yderligere kontaminering. Der skal også anvendes systemisk antibiose, og antiinflammatoriske lægemidler, hvis det er nødvendigt. En endelig diagnose stilles ved at anvende røntgen. Nuklear scintigrafi, ultrasonografi, CT og MRI kan også bruges. • Ukomplette frakturer og stress frakturer kan ikke nødvendigvis ses på radiografi, og derfor skal der laves endnu en radiografisk undersøgelse efter 10-14 dage ved mistanke. Hesten skal immobiliseres vha. ekstern støtte • Dette gøres for at forhindre yderligere skade på de bløde strukturer • Forhindre, at frakturen penetrerer huden • Forhindre yderligere skade på den frakturerede knogle • Reducere inflammationsprocessen • Beskytte frakturen mod kontaminering • Stabilisere ben for at reducere angst • Forhindre laminitis i det modsatte ben. Behandlingen afhænger af om hesten skal opereres eller skaden kan håndteres konservativt.

5

Beskriv den konservative behandling for fraktur hos hest.

Hvile Ekstern støtte (gips, skinne). Størst succesrate hos føl med komplette, uforskudte frakturer (vejer mindre, hurtigere heling), men komplikationer i unge dyr kan bl.a. være lukning af fyselinier, infektion, lemmedeformationer. De proksimale frakturer har en dårlig prognose, da de ofte er komminut-frakturer, implantater er ikke stærke nok og der er risiko for kontralateral laminitis. Hos ældre dyr ses oftere udtalte komminut-frakturer pga. større kræfter. Heste med ukomplette frakturer og stress frakturer skal behandles kontroversielt.

6

Beskriv hvordan frakturer inddeles ifht. hvor på hestens ben de er.

De indeles i regioner som vist på illustrationen.

 

7

Hvordan repereres en humerus fraktur kirugisk? Hvad er prognosen? Kan det gøres både på føl og hest?

Føl: Intramedullære interlocking nails. Prognosen for føl er god, dog afhængig af opbygning, alder og vægt. Operationen kan ikke udføres på udvokset hest.

8

Hvad er prognosen for en radius fraktur? hhv for føl og udvokset hest.

God for føl, hvorimod prognosen er dårlig for voksne heste. Ukomplette frakturer har god prognose.

9

Hvordan kan en fraktur af olecranon være? Hvordan behandles frakturen? Prognose?

Flere brudtyper. Desuden kan frakturen være articulær eller non-articulær. Frakturen kan behandles konservativt eller kirurgisk, den kirurgiske foretrækkes dog. Frakturen behandles kirurgisk med dynamic compression plates. God prognose.

10

Hvordan behandles en femur fraktur(hest)?

Behandles kirurgisk på føl med interlocking nails. Kan ikke behandles på voksne heste.

11

Hvordan behandles tibial fraktur? Prognose for hhv. hest og føl.

Kirurgisk med intern fiksering. God for føl, dårlig for hest da brudet ofte er en åben komminut fraktur.

12

Hvordan behandles en metacarpus/metatarsus fraktur?

Kirurgisk med dynamic compression plates, skruer, transfixation pin cast. Disse frakturer er ofte åbne da knoglerne her ikke er dækket af særlig meget væv.

13

Hvordan behandles phalanx fraktur?

Proximale og midterste phalanx behandles kirurgisk med dynamic compression plates/eller skruer. prognosen er god.

Distale phalanx: behandles med kirurgisk fiksering og hovgips.

14