Metaboliske sygdomme -Ketose/fedtlever Flashcards Preview

MKR - Store husdyr > Metaboliske sygdomme -Ketose/fedtlever > Flashcards

Flashcards in Metaboliske sygdomme -Ketose/fedtlever Deck (13)
Loading flashcards...
1

Hvad er ætiologien bag ketose?


Højtydende dyr, obese(BSC>4/5), høj parasitbyrde, mangel på bevægelse.
Neg. Energibalance -> Fedtdepoter mobiliseres hurtigt lever kan ikke mobiliserer høje mængder FFA hurtigt nok -> der dannes ketonstoffer  ketose.

2

Hvilke kliniske symptomer ses ved ketose?

Ofte svage og uspecifikke
Let til moderat nedstemt, evt. ikke meget for at bevæge sig
Nedsat foderindtag – ofte over flere dage
Ofte nedsat vommotilitet
Vægttab og nedsat ydelse
Tør, fast fæces
Pica (æder mærkelige ting, fx jord)
Accetonelugt (”neglelakfjerner”)
NB! Ofte andre sygdomme tilstede
ofte normal TPR.

•Hvis det er svær ketose --> ketonstofferne passerer BBB --> neurale symptomer

Neurologiske tegn:
Ataksi
Blindhed
Hovedpressen
Slikken
Savlen
Kramper
Forøget respiration
Anfald af 1-2 timers varighed
Tilbagevendende efter 8-10 timer

3

Hvordan diagnosticeres ketose?

Ketonstoffer i urin, mælk og blod
Ketolac (mælk)
Multisticks (urin)
Blodprøve
(Underviser: multisticks er det nemmeste)

Kan evt. lugtes.

4

Hvad er hhv. primær og sekundær ketose?

Primær ketose
Koens behov for energi til mælkeproduktion er større end den
mængde energi den er i stand til at indtage
Sekundær ketose
Primær sygdom/tilstand => nedsat foderindtag
Indtag af ketonstoffer i foder fx ensilage
Coboltmangel (essentiel som cofaktor i Krebs’ cyklus)

5

Hvilke behandlingsmål er der for ketose, hvordan behandles bedst akut? Efterbehandling? Hvordan behandles på længere sigt?

Fremgangsmåde:
Primær årsag? eller sekundær årsag?
Der undersøges om koen er i negativ energibalance ifht. laktation eller grundet venstre sidigt løbedrejning(mest normale sekundære årsag som der altid undersøges for.)

Øg tilgængelighed af glucose/precursere
Nedsæt fedtmobilisering
Øg cellernes glucoseoptag
Optimal 3-3.25 body score ved kælvning.

Hvordan gøres i praksis?

Akut:
Koen aggressiv? Xylazin.
Glucocorticoid i sukkerblanding(
Glukose) IV. Glucocorticoid mobiliserer protein til sukkerdannelse. Må ikke bruges til drægtige køer, men langt de fleste ketoser (95% - Kurt) sker 2-6 uger efter kælvning.

Efterbehandling består af natrium propionat som landmanden giver 2 gange dagligt --> øger glukoneogenesen.

Længere sigt:
”TLC” (tender loving care)
Godt foder
Motion
Godt underlag (undgå trykskader)
Vompodning

6

Kan man bruge insulin som behandling mod ketose?

Ja, men man må ikke da der ingen MRL værdi er på insulin for produktionsdyr.

7

Du har en ko der har nervøse ketose symptomer og virker aggressiv hvad kan du gøre?

Sedere med xylazin.

8

Hvordan behandles sekundær ketose?

Det handler om at få koen til at spise igen for at vende den negative energibalance. Akut --> glukose IV.

Behandling af primærårsagen!
-Hvis den kan findes
Godt foder
God kvalitet + smager godt
Evt. glucose/precursors etc.
Skift/fortynd dårlig (ketogen) ensilage

9

Hvordan kan ketose forebygges?

Passende huld ved kælvning
Opnået i sidste del af laktation
Holdt på samme niveau i goldperioden
Ikke for fed – og ikke for tynd!

Optimal indtag af foder i tidlig laktation
Foder, der smager godt
Passende indhold af energi, fiber og protein
Laktationsfoder + fintsnittet halm
Gradvis opstart 4-5 uger inden kælvning(så vomfloraen er i stand til at omsætte i optimal grad)
Ofte svært at gennemføre i praksis
Minimere sortering (godt blandet TMR, halm snittet)
Plads ved foderbord (ikke overbelægning)
Minimere omrokeringer (stress)
Overvågning af ketonstoffer i urin og mælk første 2 måneder

10

Hvordan kan ketose kompliceres?

Fede køer ofte: Fedtlever. Overbelastning af leverens kapacitet for omsætning af fedt. Negativ energibalance --> for lidt glukose tilstede --> koen bliver nød til massivt at omsætte sin fedt.

11

Hvad er prognosen for ketose og fedtlever?

Ketose
God
Hvis tidlig og effektiv behandling
Succesfuld behandling af primær lidelse

Fedtlever:
Mere reserveret
Kræver intensiv behandling

12

Hvordan forebygges fedtlever?

Undgå at køerne er fede sidst i laktation/i goldperioden
Kælvingsinterval 12-13 mdr
Tilpas fodring til behov (energi + protein)
Godt grovfoder
Gradvis opstart af kraftfodertildeling 2-4 uger før kælvning
Tidlig og effektiv behandling af andre sygdomme omkring kælvning

Det handler om at holde godt øje med de fede køer og de køer med mastitis der kunne finde på at holde op med at æde. --> negativ energi balance.

13

Hvordan behandles fedtlever?

Behandle primær lidelse
Vende negativ energibalance
Effektiv indsats nødvendig!
Glucose IV
Corticosteroid
Godt foder
Vompodning
E-vitamin, selen