Orthopædi - Led Flashcards Preview

MKR - Store husdyr > Orthopædi - Led > Flashcards

Flashcards in Orthopædi - Led Deck (18)
Loading flashcards...
1

Hvordan defineres og karakteriseres osteoartritis?

Osteoarthritis dækker over en række ledsygdomme, som er karakteriseret ved progressiv, permanent ødelæggelse af ledbrusken. Bruskskade er ofte efterfulgt af ændringer i subchondrale knogler samt bløde strukturer – herunder subcondral knoglesclerose, knoglenydannelse periartikulært og synovial inflammation.
OA er en forstyrrelse karakteriseret ved degeneration og tab af ledbrusk og dannelse af knoglevæv på ledflader og randen af brusken. Bruskdegeneration er en aktiv proces, som skyldes cellers manglende evne til at vedligeholde en balance mellem matrixsyntese og -nedbrydning.

2

Hvad er årsagen til osteoartritis?

Det forekommer, når chondrocytter og synovialceller udsættes for eksempelvis trauma og inflammation. Tilstanden kan også eksempelvis skyldes ubehandlet osteochondrose, kollaps af subchondralt knoglevæv samt septisk arthritis.

3

Hvilke kliniske tegn ses ved osteoartritis?

Halthed og stivhed.
Osteofytter og enthesofytter kan være palperbare i kroniske tilfælde.

4

Hvordan diagnostiseres osteoartritis?

o Nerveblokade og intraartikulær anæstesi afgøre oprindelsen af haltheden.
Synovialvæske prøve:
Reduceret viskositet: reduceret koncentration af hyaluronan (der ses dog oftest små, nonspecifikke ændringer)

Cytologi: bruges til at differentiere osteoarthritis fra andre tilstande, som kan forårsage synovialinflammation

Røntgen hvor udtalt er sygdommen, men sensitiviteten er lav.
Scintigrafi i de tidlige stadier
Arthroskopi undersøgelse af ledbrusk samt kan bruges til ledlavage.
Evt. MRI og ultrasonografi

5

Hvordan behandles osteoartritis for hest?

(Uhelbredeligt - forsvinder aldrig men kan holdes nede). Om man behandler afhængig meget af hestens alder, brug, hvilke led der er inficerede, hestens reaktion på terapi, samt graden af OA.
Behandlingen består af elminering af primære årsager, reducere ledinflammationen og behandle tab og degeneration af ledbrusk. Dette gøres ved intraartikulære injektioner af corticosteroider, kombineret med kontrolleret træning og fysioterapi.
Hyaluronan (sodium hyaluronat) intravenøst og intraartikulært. Anvendes til smørelse af synoviale stryktrer.
Ernæringstilskud
Glukosamin sulfat øger chondrocytternes proteoglykanprduktion, hæmmer nogle cytokiner
og chondroitin sulfat oralt  profylakse.

o Kirurgi
 Arthroskopi
• Fjerne osteochondrale fragmenter samt debridement.
 Intern fiksering af intra-artikulære frakturer.
 Arthrodese (kunstig induktion af ledossifikation), som er smertelindrende

6

Hvad er prognosen for behandling af osteoartritis?

o Afhænger af den udløsende faktor, tilstedværelse af sekundær sygdom, hvilket led er påvirket samt hvad hesten skal bruges til.
o Ved tidlig og effektiv behandling, er prognosen god, og de fleste af dyrene kan bruges til det, de er beregnet til.

7

Hvad er årsagen til septisk artritis og osteomyelitis?

o Udvidelse af en periartikulær sårinfektion
 Den hyppigste årsag hos voksne.
o Traumatisk inokulation
o Iatrogen inokulation
 Hyppigt voksne
o Hæmatogen inokulation
 hyppigste form hos føl.
o Risikofaktorer: størrelsen af inoculum, immunforsvar hos hesten(overførsel af passiv immunitet er vigtig), organismens virulens samt lokale ledfaktorer (lavt blodflow, lavt blodtilførsel, intraartikulær medicinering (eks. corticoider))

8

Nævn de 5 typer af hæmatogen artikulær infektion ifht. septisk artritis og osteomyelitis. Hint(SEPTI)

o Der findes 5 typer af hæmatogen artikulær infektion
Type S (synovial): inokulering i synovialmembran
Type E (epifysitis): subchondral knogleinfektion
Type P (fysitis): fysisinfektion i den metafysiale side af vækstpladen.
Type T: i præmature føl med infektion i de små tarsale eller carpale knogler.
Type I: ledinvasion efter en periartikulær absces i det bløde væv.

Type S og E ses hyppigst hos unge føl, og bakerierne involveret er oftest actinobacillus, salmonella og E.coli. Infektion i fysen ses ofte hos føl ældre end 7 dage.
I ældre føl skyldes bakterierne streptococcer og rhodococcer.
Type P skyldes primært salmonella og rhodococcus.
Ved iatrogen inokulation, er det oftest tarsus, som er afficeret.
Efter operation er det oftest carpus, som er involveret.

9

Hvordan diagnosticeres septisk artritis og osteomyelitis?

o Føl med septikæmi er meget disponerede.
o Periartikulært ødem og ledeffusion. Svære at mærke i skulder, albue eller hoftelæsioner, og derfor anvendes arthrocentese af disse led.
o I føl med septisk arthritis, vil CBC afsløre neutrofil leukocytose og hyperfibrinogenæmi. Voksne heste viser derimod minimale ændringer i CBC samt i systemiske tegn.
o Arthrocentese
 Den vigtigste diagnostike værktøj.
 Høj proteinkoncentration, højt WBC.
o Gram farvning  ætiologiske agens
o Kultur af synovialvæske i blodkultur. I føl, hvor bakteriæmi og septikæmi optræder inden de lokale lidelser, skal prøven tages fra blodet.
o Tryktest især ved voksne heste med et sår tæt på synovialstruktur. Man injicerer steril opløsning i synovialstrukturen og ser, om der er en forbindelse til såret, da væsken i dette tilfælde vil drænes ud af såret ved positiv tryktest.
o Billeddiagnostik
 Røntgen af alle led.
 Nuklear scintigrafi (identifikation af infektiøse foci)
Ved fysitis kan der udføres en FNASP under røntgen- eller fluoroskopivejledning.

Vigtig pointe: Arthrocentese er det vigtigste diagnostiske værktøj. Tryktest er vigtigt hvis hesten har et åbent sår tæt på et led for at se om vitale strukturer er involverede.

10

Hvordan behandles septisk artritis?

o Septisk arthritis er et nødstilfælde

Bredspektret antibiotika
lokal ledlavage og debridement

• fjerne debris, fibrin og inflammationsmediatorer.
• Føl: tung sedation eller korttidsanæstesi
• Voksne: sedation og regionalt blok
o Through-and-through needle tehnique (ved tidlig diagnose) tryksæk eller pumpe til at udføre lavage af flere liter væske gennem leddet. Hvis lavage ikke giver et tilfredsstillende resultat skal der udføres arthrotomi (åbning af led) med efterfølgende pålægning af steril bandage med sekundær heling.
o Artrokopi kan også anvendes, og det kan også have en prognostisk værdi.
lokale antibiotika (intraartikulært, regionalt iv, intraosseøst).

Smertebehandling efterfølgende(længerevarende NSAID)

11

Hvad er prognosen for septisk artritis for hhv. føl og voksne heste? Hvilke faktorer er af betydning?

o Er altid reserveret hos føl
 Faktorer af betydning:
• Antal led involveret, lokalisering af led, graden af infektion, tidlig eller sen identifikation og behandling, tilstedeværelse af osteomyelitis, organismens virulens.
 Overlevelsesrate for septisk artritis
• Føl: 80-85%
• Voksne: 65% (under 24 timer), og 40-50% (efter 2 dage).

12

Hvordan defineres og opdeles Traumatisk arthritis (sprains (=forstrækning), subluxations and luxations) ? Hvad vil luksation sige? Hvad vil subluksation sige?

o Forstrækning opdeles i tre former
Mild: overrivning eller opløsning af få ligamentfibre med intet tab af ligamentets integritet. Der ses ofte hæmorrhagi og ødem.
Moderat: overrivning af en del af et ligament med tab af integritet. Medfører ofte slaphed i leddene, markant ødem og hæmorrhagi.
Udtalt: overrivning af ligament med adskillelse fra knoglen. Ledinstabilitet ved manipulation.

o Subluksationer og luksationer
Udtalt forstrækning af periartikulære eller artikulære ligamenter

• Luksation: komplet forskydning af de artikulære overflader
• Subluksation: delvis og ukomplet disartikulation

13

Hvad kan forårsage traumatisk arthritis?

Forstrækninger skyldes akutte skader, hvor der er træk på ligamentfibrene/ på ligamenttilhæftninger eller er det sekundært til gentagne belastninger på ligamentet. Alder kan også have en betydning, samt muskelsvaghed, da det øger ligamenternes arbejdsbyrde.

Ligament overrives hæmorrhagi og ødem ligament heler ved fibrose vævet bliver mere skrøbeligt  mindre bevægelse. Evt. sekundær calcifikation af led.

Vigtig pointe: som i navnet "Traumatisk" traume på ligament/ligamenttilhæftning.

14

Hvilke kliniske tegn ses ved forstrækning ifht. traumatisk arthritis?

Mild form: mild halthed, nedsat præstation
Moderat og udtalt: akut halthed
Andre tegn:
• Lokaliseret hævelse, varme, ledeffusion(forøget ledvæske), smerte ved palpation, ledsvaghed, afrivningsfraktur.
• Ved kronisk skade se fortykkelsse af ledkapsel og enthesiofytter.

15

Hvilke kliniske tegn ses ved subluksationer og luxationer ifht. traumatisk arthritis?

Tab af ledfunktion og mobilitet
Kan resultere i varus og valgus
Komplette luksationer ses oftest i koden, proximale interphalangeale led og i hasen.

16

Nævn 5 differentialdiagnoser til de kliniske tegn ved traumatisk arthritis.

Kvæstelse af det bløde væv, synovitis, kapsulitis, osteoarthritis, bursitis, fraktur, physeal fraktur, septisk arthritis, tenosynovitis bl.a.

17

Hvordan diagnosticeres traumatisk arthritis?

o Anamnese og klinisk undersøgelse
Smerte, hævelse, varme, effusion og ustabilitet i led.

Halthedsundersøgelse med perinerual anæstesi

o Billeddiagnostik
 Røntgen
• Ser, om der evt. er frakturer.
• Graden af instabilitet.
 Nuklear scintigradi
 Arthroskopi
 Ultrasonografi
 MRI

18

Hvordan behandles traumatisk arthritis? hvad er prognosen?

o Mild forstrækning: støttebandage, NSAID, hvile (3-4 uger), fysioterapi
o Moderat: muligvis gips eller skinne
o Udtalt/luksationer
Intern fiksering eller arthrodese (kirurgisk ledossifikation mellem to led).
Ekstern fiksering
Støtte kontrolaterale led for undgå overbelastning, hvis hesten lægger vægten på dette ben.
o Prognosen afhænger af, hvor udtalt skaden er. Heste med moderate eller udtalte fortrækninger kan ofte udvikle sekundære degenerative ledsygdomme, som kan kræve intraartikulære lægemidler og NSAIDs.