Repropatologi ikke-drægtig Flashcards Preview

MKR - Store husdyr > Repropatologi ikke-drægtig > Flashcards

Flashcards in Repropatologi ikke-drægtig Deck (62):
1

Hvilke naturlige lukninger med formål at forhindre kontamination fra det externe miljø findes i hoppens kønsorgan? Hvornår er de åbne/lukkede iforhold til østrus og diøstrus?

Labia vulva
Vulvo vestibulum
Cervix

Åbne ved østrus --> sæd skal ind i uterus
Lukkede ved diøstrus.

2

Hvilken patologisk tilstand kan forekomme ved insufficient lukning af labia vulva?

Pneumovagina(windsucking) --> luft udvider vagina. Øger risiko for kontamination.
Kronisk irritativ vaginitis
Evt. endometritis

3

Beskriv den optimale vulva konformation.

• Anus og vulva i lodret
• Over 80% af vulva under
ischium
• Vertikal position (anus-vulva)
• <10-25 graders hældning fra
lodret

4

Beskriv konsekvenser ved den suboptimale vulva konformation.

Suboptimal konformation
→ prædisp. windsucking og fækal kontam.
labia vulvae
• Vaginitis
• Endometritis

5

Hvilke årsager er der til suboptimal vulva konformation?

• Arvelig, genetisk anlæg
• Race relateret
• Fuldblod, varmblods-racer, travheste
• Sjældent ponyer, trækheste
• Alder
• Huld

6

Hvilke hopper er særlig udsatte for den suboptimale konformation: cranial fremadtrækning af anus? Konsekvens?

Ældre multipare hopper. Afføringen kommer i større grad i kontakt med vulva og det hunlige kønsorgan.

7

Suboptimal vulvakonformation. Hvad er konsekvensen af at mere end 20% af rima vulva placeret over ischium?

Insufficient lukning af vestibulum sphincter!

8

Suboptimal vulvakonformation. Hvad er årsagerne til tynde atoniske labia vulva?

Anatomisk prædisponering, Dårlig foderstand.

9

Hvad karakterisere pneumovagina? Hvordan opstår det? Hvad er de kliniske tegn? Hvordan behandles det?

Karakteriseres ved aspiration af luft indeholdende mikroorganismer og fæces ind i vagina. Kan ske ved tab af integritet af vestibulovaginal sphincter og/eller labia vulva

Kliniske tegn: Man kan mærke aspireret luft ved transrektal palpation eller vaginal speculum examination. Sekundære tegn som vaginitis, urovagina, cervicitis eller endometritis. Desuden vil der ofte være suboptimal konformation af vulva

Behandling: I tynde hopper kan perineal konformationen forbedres ved at få dem til at tage på. Operation: lukning af dorsal vagina via Caslick's operation. Sekundære infektioner skal behandles. Prognosen er meget god. Fertiliteten afhænger dog af omfanget af de sekundære infektioner.

• Anamnese
• ”Problemhoppe”
• Drægtighedstab
• ”Hvinske”/hypersensitive hopper
• Ophørt smertestimulus (op til 6 mdr)
Terapi:
• Vulvoplastik (caslick operation)
• Lige efter insemination/bedækning og evt. efter
behandling
• Før foling klippes arvævet i den dorsale
vulvakommisur op igen (episiotomi)

10

Hvordan opstår pneumo-uterus? Hvordan diagnosticeres det? Hvad kan de lede til?

Fx i forbindelse med insemination.
Fra pneumovagina hvis cervix uteri er åben.
Diagnosticeres ved ultralydskanning gennem rektum. Tværsnit af normal cornu uteri. Ses som mindre hyperekkogene spots imellem endometriefolderne. Transrektal palpation af uterus for at mærke luft/presse luft ud.
Kan lede til infektioner i uterus, infertilitet som følge.
Behandling: hvis samtidig pneumovagina behandl dette.

11

Beskriv Caslick's vulvoplasty operation til behandling af pneumovagina.

Reserveres til hopper med sand vulvadefekt.
Husk at tjekke vaccinationsstatus for tetanus.

1) Hoppen sættes i tvangsboks med brems og evt mild sedation.
2) Vulva rengøres og tørres.
3) Med hånd i handske i vagina: bedøm niveauet af "gulvet" af pelvis, så du ved niveauet hvorfra den dorsale del af vulva skal sutureres.
4) der anlægges lokal anæstesi af den dorsale kommissur af vulva mucocutant(pigmenterede linie på overgang mellem hud og vestibulum slimhinde) til niveau med ischium. Der stikkes med en 21 g kanyle m. 2x 10 ml lidokain med noradrenalin.
5) Start ventralt i niveau med ischium: Der klippes med buet saks på pigmenteret linie i slimhinde. 5 mm bredtvævstykke.
6) sutur: afbrudt knudesutur med. non/absorberbart materiale( husk at fjern ved non-absorberbart), heling tager 10-12 dage. Der bruges ingen antibiose.

12

Beskriv årsager til kronisk irritativ vaginitis samt kliniske observationer.

Årsag: insufficient labia vulvae funktion
Kliniske observationer:
• Dårlig vulva lukning
• Pneumovagina
• Dermatitis perinealt
• Vaginitis (hyperæmi vaginal slimhinde)
• Evt. endometritis
• ”Hvinskhed” = overfølsomhed/hypersensitivitet
• Hypersensitiv i flankerne, bagpart, perinealregion
• Stereotyp adfærd
• Halepisken

Nedsat præstation/”uridelighed”

13

Beskriv mekanismen ved henførte smerter ved kronisk irritativ vaginitis.

Viscero-somatisk konvergens på
samme neuroner i CNS
• Områder i CNS modtager både
viscerale afferente fibre og
sensoriske fibre fra huden
• ”Forvirring” omkring kilden til
afferent aktivitet
• Hyperalgesi og allodyni udvikles
↓Tærskelværdi i rygmarven for
somatiske impulser

14

Beskriv prædisponerende faktorer, Diagnostik, Komplikationer og terapi af urovagina. Prognose?

Pooling af urin i cran. vagina
Prædisponerende faktorer
-vulvkonformation
-pneumovagina
-alder

Diagnostik:
Milde tilfælde: kan infertilitet være den eneste indikator. Svære tilfælde urin drypper fra vulva ved hvile eller under træning. Lugt af urin. Speculum undersøgelse afslører cranioventral hældning af vagina, inflammation, og urinpøl i ventrale vaginal fornix. Kan ske på forskellige tidspunkter eller kun under østrus.
(ultralyd kan se væskeansamlinger)

Evt forårsage:
• Vaginitis
• Cervicitis
• Endometritis
• Degenerative endometrie forandringer
Terapi: vaginoplastik (urethral extension) --> forhindre anterior flow af urin.
Pronose: afhænger af om der er/hvor slemme sekundære infektioner og operationssucces.

15

Beskriv patogenese og symptomer ved endometritis.

Hyppigste årsag til infertilitet hos hopper
• Seksuelt overført endometritis(sæd kontamineret)
• Kronisk infektiøs endometritis
• Persisterende endometritis induceret af
inseminering/bedækning
• 10-15% (Zent & Troedsson, 1998)
• Kronisk degenerative endometritis

Symptomer:
• Asymptomatisk (dog infertilitet)
• Væske i uterus
• Flåd fra vulva, på hale eller bagben
• Infertilitet

16

Hvordan kan persisterende endometritis lede til fosterdød?

Fx prematur luteolyse af CL pga. øgede prostaglandin koncentrationer.

17

Hvordan kan persisterende endometritis opdeles udfra patogenese?

1) seksuelt overførte sygdomme
2) Persisterende uterin infektion
3) "Persistent breeding-induced endometritis"
4) kronisk degenerativ endometritis

18

Hvordan diagnosticeres endometritis og persistent mating induced endometritis? Klinisk og med ultrasonografi. Hvornår skal endometrie væske være forsvundet efter parring?

Svær endometritis kan vise vaginalt flåd. Speculum undersøgelse kan vise defekter af vulva, vagina og cervix. Tab af integritet af vestibulovaginal spchinter. (prædisponerende for endometritis)
Desuden kan der i nogle tilfælde ses flåd fra cervix og vaginal inflammation. Transrektalt palpation kan afslører akkumulation af væske/luft. Ultrasonografi kan også afslører væskeophobning.
Persisterende parringsinduceret endometritis kan være svært at identificere før parring.
Hvis modtagelig for persisterende parringsinduceret endometritis skal hoppen monitoreres med ultrasonografi per rektum 6-12 timer efter parring. Hvis der findes fri væske i lumen af uterus skal hoppen overvejes havende persisterende parrings-induceret endometritis.
(slides: ultrasonografi: se efter fri uterin væske >24 timer efter parring) Væske bør afgå 24-48 timer efter parring.

19

Hvordan diagnosticeres endometritis? bakteriologisk. Hvornår skal prøven tages? Hvordan skal den dyrkes? Hvad skal der gøres med kultur instrumentet`? En en bakteriekultur nok til at diagnosticere?

Bakteriologi:
Svaber, biopsi, skylleprøve

Prøver skal tages under østrus og svaber skal dyrkes med det samme på solid medium eller transporteres på nonnutritivt medium til laboratoriet. Det er normalt at der kan ske kontamination af kulturen med bakterier fra de nedre kønsveje så kultur-instrumentet skal beskyttes til det er inde i uterus, og på vej ud. Bakteriekultur er alene er ikke nok til at diagnosticere.

20

Hvordan diagnosticeres endometritis? Cytologisk?

Cytologi:
Svaber, biopsi skylleprøve
Cytologi af endometriale celler. Prøven tages med beskyttet svaber(grunden er som nævnt over). duppes på objektglas, lufttøres og farves med hæmacolor. Prøven aflæses baseret på antal PMN(polymorfkernede neutrofile granulocyter)s iforhold til epithelialceller. Mere end 1 PMN per 10 epithelcelle er konsistent med endometritis. Mononukleære celler og svampe hyfer kan også være tilstede.

21

Hvordan diagnosticeres endometritis? Histopatologisk

Histopatologi:
Biopsi(mest præcise metode)
Sensitivitet BU: Biopsi > Svaber
Sensitivitet øges hvis der udføres både BU
og cytologi
Prøven skal tages i parringssæsonen, være af tilstrækkelig størrelse, og fixeres i Bouin's opløsning i 24 timer derefter overført til 10% formalin. Kronisk endometritis karakteriseres ved infiltration af endometriet med mononukleære celler samt fibrose omkring endometriekirtler. Opdeles:

Forandringsgrad:
I: ingen --> fertilitets prognose for at få føl: 80-90%
IIA: mild --> 50-80%
IB: moderat --> 10-50%
III: svær --> <10%

22

Nævn de 4 mest forekommende bakterier fra endometrisvaber på hoppe

Streptococcus (b-hemolytica)
E. coli
Staphylococcus albus
Staph. aureus

22

Nævn de 4 mest forekommende bakterier fra endometrisvaber på hoppe

(Bog)
Streptococcus (b-hemolytica) såsom streptococcus zooepidemicus,
E.coli.
Pseudomonas aeruginosa
Klebsiella pneumoniae

23

Hvad skal der ved deponering af sæd i uterus ske i den normale hoppe? Hvorfor sker det? Hvor lang tid går der før der ikke er overskudssæd i uterus? Hvad er myometrie kontraktioner ansvarlige for?

Sæden stimulere prostaglandin release der inducerer uterus kontraktioner --> Tiden der går fra deponering af sæd i uterus til spermatozoerne når oviducten sker 4 timer efter parring.
Spermatozoa giver anledning til inflammatorisk reaktion i uterus. Det er en normal process at overskudssæd og bakteriel kontamination elimineres fra hoppens reproduktionsorgan. "Uterine clearence 24-36 timer. " dvs tiden der går før overskudssæd er elimineret.
Myometrie kontraktioner skal føres sæden videre fra uterustil oviducen. Myometrie kontraktioner er også ansvarlige for hurtig sædelimination fra uterus gennem cervix.

24

Hvad sker der ved deponering af sæd i problemhopper? Hvad sker der hvis sæden bliver i uterus?

Prostaglandin release som respons på sædden giver kun anledning til svækkede myometrie kontraktioner Dermed akkumuleres væske med inflammatoriske produkter i hoppens uterus. Dette giver anledning til "persistent post-mating endometritis".
Hvis sædeliminering og de inducerede inflammatoriske reaktioner vedvarer når embryoet når uterus 5 dage efter ovulationen vil embryoet dø pga, det ufavorable miljø.

25

Hvilken virkning har seminal plasma ifht. spermatozoers effekt på immun complement aktiveringen?

Seminal plasma har en supprimerende effekt på immunresponset.

26

Hvilken fordel får man ved AI iforhold til naturlig bedækning?

Da artificiel inseminering bruger sæd der er behandlet med antibiotika reduceres risikoen for infektion ved befrugtning.

27

Hvad menes ved en kronisk endometritis?

• Recidiverende
endometritis over flere
måneder
• Skyllet flere gange i
praksis

28

Nævn 3 måder cervicale læsioner kan opstå. Hvordan diagnosticeres det? Hvornår bedømmes cervix's evne til at lukke tilstrækkeligt bedst?

• Føtotomi, fødselshjælp, foling.(dystoki)
Vaginoskopi, digital undersøgelse af cervix. Cervix's evne til at lukke tilstrækkeligt bedømmes bedst under diøstrus.

29

Hvordan behandles cervix læsioner? Hvad kan det forårsage hvis en cervix læsion har dannet fibrose så cervix ikke kan lukke sig op?

Antimikrobiel salve smøres på læsionen i cervix flere gange. Hvis lacerationen resulterer i en incompetent cervix skal det korrigeres kirurgisk.
Sæd deponeres i vagina --> infertilitet.

30

Hvad indebærer endometrosis; patologisk? ifht. endometrie kirtler? lymfekar?

Patologi
• Inflammation

• Endometrie kirtler
Periglandulær fibrose
Cystisk glandulær distension

• Lymfekar
Lymfatiske lacunae

31

Forklar Kenney kategori af endometrosis.

Kenney kategori
• I) Normalt endometrium evt. med få
forandringer. (levende føl 80-90%)

• IIa) Moderat inflammation og/eller
multifokal fibrose m. 3 lag fibroblaster
periglandulært. (levende føl 50-80%)

• IIb) Moderat inflammation.
Multifokal-diffus fibrose m. >4 lag
fibroblaster periglandulært.
Rededannelser(10-50%)

• III) Svær inflammation med massiv
rededannelse og periglandulær fibrose(<10%)

32

Endometrosis status: Hvad giver en histologisk klassifikation af livmoderslimhinden?

En direkte statistisk indikation på
drægtigheds %. Biopsi undersøges og opdeles ifht. Kenney's kategori. Folingsprocenten falder med øget fibrose.

33

Hos hvilke hopper ses endometrosis ofte?

Ældre multipare hopper.

34

Hvad er endometrosis associeret til?

Modtagelighed for persistent endometritis.

35

Hvordan diagnosticeres endometrosis?

Biopsi - Kenney's kategori, kliniske symptomer.

36

Hvilke typer endometriecyster findes?

Glandulære (man mener de er resultat af periglandulær fibrose): 5-10 mm

Lymfatiske: okklusion af de lymfatiske gange: >1 cm
Høj prævalens hos ældre hopper (>25%)
Hvis flere eller store cyster: ofte også udbredte
forandringer på mikroskopisk niveau

37

På hvilken måde nedsætter endometriecyster fertilitet?

Nedsætter den placentale aktive overflade/kapacitet.

38

Endometriecyster er en differential diagnose til tidlig drægtighed ved palpation og ultrasonografi. Beskriv hvad man skal tage forhold til inden bedækning.

Kortlægning af cyster inden bedækning. Noter i hoppen journal. Cyster er IKKE mobile, Cyster Vokser ikke! Imodsætning til amnion vesikler Tjek igen efter 2-3 dage. Ultrasonografi transrektalt.

39

Hvilken aldersgruppe ser man oftes endometrie cyster?

ældre hopper over 11 år.

40

Hvornår skal endometrie cyster behandles og hvordan?

Kun hvis man mistænker de påvirker drægtigheden. De kan udtømmes ved nål aspiration, mekanisk ruptur. De kommer ofte igen.

41

Hvilken agens er årsag til contagious equine metritis(CEM)? Hvorfor opstår sygdommen?

Taylorella equigenitalis. Opstår iforbindelse med sæddeponering og kontaminering herigennem. Venerisk sygdom: AI, bedækning. Hingste er asymptomatiske bærer(fossa urethralis).

42

Hvordan diagnosticeres CEM?

Svaber fra hoppe i østrus
Endometrium
Cervix
Clitoral fossa and sinuser

Hingst
Urethral fossa
Urethra
Preputium
Penis’ overflade

Kroniske ”carriers”
Clitoral sinus and fossa
Urethral fossa

43

Hvordan kan CEM manifestere sig i hoppen? Føllet? Hvor bærer hoppen agens?

Hoppe evt. akut, purulent metritis 10-14 dage efter bedækning
Symptomer ophører ofte uden behandling
Kronisk carrier
Bliver ikke drægtige
Bærer i mediane sinus clitoridis
Føl født af hopper inficeret med T. kan blive persistent inficeret
Asymptomatiske carriers indtil kønsmodenhed

44

Hvordan påvises Taylorella equigenitalis? Er den anmelderpligtig?

Amies transportmedium (med kul) fremsendes nedkølet til Dansk Veterinær Institut

Dyrkning af Taylorella Equigenitalis på chokolade blod agar

Mikroaerofil

Inkubation i 6 dage

Serologisk test - antistoffer

Den er anmelderpligtig

45

Hvordan behandles CEM? I hvilken periode af hoppens cyklus opnås bedste resultater med behandling? Forebyggelse?

Intrauterint med antibiotika baseret på sensitivitets test.
Lavage(skyld inflammatorisk debris og intraluminal væske ud først)
5-10 million units crystalline penicillin 5-7 dage

I kombination med behandling af:
Clitoris, fossa og sinuses
Rens og vask med 4% chlorhexidine
Pak med chlorhexidin [nitrofurazone: OBS! Ej anvendes i DK]

• Behandling i 5 dage

Bedste resultater opnås når behandlingen initieres når hoppen er i østrus.

Forebyggelse: strikt hygeine, screenning af hingste før parringssæson, samt brug af AI hvis muligt.

46

Hvornår ses tredje grads udrivninger oftest?

Oftest hos primipare hopper

Holdningsfejl?

For stort foster?

Føl hov eller mule fanges i dorsale
vulvo-vaginale fold

Veer presser føllet igennem

47

Beskriv grader hvormed udrivning af perineum bedømmes.

Første grad:
Mucosa vestibuli og/eller den dorsale vulva kommissur.
Nogle kan hele selv, andre kræver suturering (Caslick)

Anden grad:
Mucosa og submucosa vestibuli samt vulva og perinealmuskulaturen.
Bør oftest repareres, da heling per secundam kan trække dorsale vulva kranialt

Tredje grad:
Fra vestibulum gennem alle muskler i perineum,
penetrerer til rektum og kan overrive anal sphincter
musklen. Vent med at reperer til efter epithelialisering 6 uger efter.

48

Hvordan behandles udrivning af perineum?

Straks efter udrivning
Antibiotika
NSAID
Tetanus-profylakse

Kirurgisk korrektion efter tidligst 2-3 uger.
Umuligt at vurdere blod forsyningen
til vævet umiddelbart efter udrivningen
Risiko for at der dannes en rekto-
vaginal fistel efter tidlig kirurgisk
korrektion.
Afvente nekrose og afstødning af
beskadiget væv.

49

Hvordan repareres perineum kirurgisk ved tredje grads udrivning med kloakdannelse?

NB! Faste 24 før op samt paraffin olie
per oralt →blød fæces

Selve operationen:
Epidural blokade
Dissekerer fra intakte rekto-vestibulære hylde og kaudalt langs siderne af skaden -->
Laver derved siderne til en ny hylde

Suturering:
Kontinuerlig horisontal
madrassutur →inverterer vestibulums mucosa ind i vestibulum.
• Reperation af perineum
• Afsluttes med en Caslick

50

Hvordan diagnosticeres granulosa/theca celle tumor i første omgang?

Adfærd:
Persisterende østrus, nymfomani
Granulosaceller – Østrogen producerende
Aggressiv, hingste-adfærd
Thecaceller – Androgen producerende
Persisterende anøstrus

Palpation:
Et stort ovarie evt uden normal facon; et
lille, inaktivt ovarie (inhibin)

Scanning: Ultrasonografi tranrektalt
Variabelt udseende. fx med multicystisk udseende
Check igen efter 2-4 uger hvis i tvivl

Histologi: biopsi

51

Hvis man er i tvivl om granulosa/theca celle tumor efter initielle diagnostiske undersøgelse, kan man foretage en hormonmåling. Hvad er hormonproduktionen afhængig af? Hvad ses forøget i granulosaceller? Thecaceller? Hvad vil progesteron sædvanligvis være?

Evt hormonmålinger hvis tvivl.

Hormonproduktion afhængig af hvilke celletyper involveret:
Inhibin (Granulosaceller)
Forhøjet i 90% af hopper (>0.7 ng/ml)
Negative feed back on FSH
Assay? (ingen EU labs udfører denne analyse!)

Testosteron (Thecaceller):
Forhøjet i 50-60% af hopper
> 50 pg/ml: signifikant men ikke specifikt
>100 pg/ml – hingstet adfærd. Evt øget muskelmasse.

Progesteron:
Sædvanligvis

52

Hvordan manifestere persisterende anovulatoriske follikler sig? Hvor lang tid persistere de? Adfærdspåvirkning?

Store follikler (50 – 150 mm)
Persisterer i op til 2 mdr.

Abnormal østrus adfærd.

53

Hvordan kan persisterende anovulatoriske follikler (PAFs) diagnosticeres?

Ultrasonografi transrektalt kan vise blødning som splittede frit-flydende echogene steder inden i follikelvæsken. En fortykket follikulær væg kan muligvis observeres i PAFs.

54

Hvad menes at være årsagen til PAFs?

Utilstrækkelig stimulation af adenohypofysens LH release./manglende LH receptorer.

55

Hvordan behandles PAFs?

Behandling
Ingen rigtig.

hCG til luteinisering af follikel(generelt ingen effekt)

Prostaglandin tilluteiniseret follikel (GOD EFFEKT!!)--> ødelægger lutealceller i hopper med luteniserede PAFs.

Aspiration af ikke-luteiniseret follikel?

56

Kan en PAF forårsage graviditet hvis den ovulere?

Ikke normalt, da den er degeneret over tid. Slet ikke hvis folliklen er hæmorhagisk eller luteiniseret uden ovulotion.

57

Hvornår luteolyseres CL normalt?

14 til 15 dage efter ovulation.(hvis hoppen ikke bliver drægtig)

58

Hvilke årsager er der til persisterende CL?

Sen diøstral ovulation ( insufficient dannelse af prostaglandin fra endometriet.
NSAID --> kan inhibere prostaglandin dannelse

59

Hvordan diagnosticeres persisterende CL?

Transrektal ultrasonografi af ovarierne. Ses som en veldefineret hyperechogen struktur på ovariet. Ved vaginoskopi vil cervix være stram og tør, grundet progesteronsindflydelse.
Diagnosen kan bekræftes ved analyse af plasma for progesteron der er indikative hvis >1 ng/ml der betyder tilstedeværelse af aktivt luteal væv.

60

Oocytkvalitet - gamle hopper. Hvilket oocytproblemer kan der være for ældre hopper over 20 år?

Længere follikelfase → forlænget interovulatorisk interval

Suboptimalt miljø for oocyten i den lange preovulatoriske fase

Ovulatorisk dysfunktion

Mangel på primordial follikler

Embryoner vokser langsommere og er hyppigere morfologisk abnorme Oocyter fra gamle hopper er af dårligere kvalitet

6-10 år versus >20 år

Uterus er initialt ikke den begrænsende faktor

61

Hvordan behandles persisterende CL? Hvad skal gøres inden?

Efter drægtighed er udelukket via ultrasonografi, kan luteolysis opnåes ved administration af 10 mg prostaglandin(PGF). Hoppen skal være minimum 5 dage postovulation før den reagere ordenligt på behandlingen. Derfor skal der altid udføres ultrasonografi eller rektal examination af ovariefollikle aktivitet før PGF indgives.