Repropatologi ikke-drægtig Flashcards Preview

MKR - Store husdyr > Repropatologi ikke-drægtig > Flashcards

Flashcards in Repropatologi ikke-drægtig Deck (62)
Loading flashcards...
1

Hvilke naturlige lukninger med formål at forhindre kontamination fra det externe miljø findes i hoppens kønsorgan? Hvornår er de åbne/lukkede iforhold til østrus og diøstrus?

Labia vulva
Vulvo vestibulum
Cervix

Åbne ved østrus --> sæd skal ind i uterus
Lukkede ved diøstrus.

2

Hvilken patologisk tilstand kan forekomme ved insufficient lukning af labia vulva?

Pneumovagina(windsucking) --> luft udvider vagina. Øger risiko for kontamination.
Kronisk irritativ vaginitis
Evt. endometritis

3

Beskriv den optimale vulva konformation.

• Anus og vulva i lodret
• Over 80% af vulva under
ischium
• Vertikal position (anus-vulva)
• <10-25 graders hældning fra
lodret

4

Beskriv konsekvenser ved den suboptimale vulva konformation.

Suboptimal konformation
→ prædisp. windsucking og fækal kontam.
labia vulvae
• Vaginitis
• Endometritis

5

Hvilke årsager er der til suboptimal vulva konformation?

• Arvelig, genetisk anlæg
• Race relateret
• Fuldblod, varmblods-racer, travheste
• Sjældent ponyer, trækheste
• Alder
• Huld

6

Hvilke hopper er særlig udsatte for den suboptimale konformation: cranial fremadtrækning af anus? Konsekvens?

Ældre multipare hopper. Afføringen kommer i større grad i kontakt med vulva og det hunlige kønsorgan.

7

Suboptimal vulvakonformation. Hvad er konsekvensen af at mere end 20% af rima vulva placeret over ischium?

Insufficient lukning af vestibulum sphincter!

8

Suboptimal vulvakonformation. Hvad er årsagerne til tynde atoniske labia vulva?

Anatomisk prædisponering, Dårlig foderstand.

9

Hvad karakterisere pneumovagina? Hvordan opstår det? Hvad er de kliniske tegn? Hvordan behandles det?

Karakteriseres ved aspiration af luft indeholdende mikroorganismer og fæces ind i vagina. Kan ske ved tab af integritet af vestibulovaginal sphincter og/eller labia vulva

Kliniske tegn: Man kan mærke aspireret luft ved transrektal palpation eller vaginal speculum examination. Sekundære tegn som vaginitis, urovagina, cervicitis eller endometritis. Desuden vil der ofte være suboptimal konformation af vulva

Behandling: I tynde hopper kan perineal konformationen forbedres ved at få dem til at tage på. Operation: lukning af dorsal vagina via Caslick's operation. Sekundære infektioner skal behandles. Prognosen er meget god. Fertiliteten afhænger dog af omfanget af de sekundære infektioner.

• Anamnese
• ”Problemhoppe”
• Drægtighedstab
• ”Hvinske”/hypersensitive hopper
• Ophørt smertestimulus (op til 6 mdr)
Terapi:
• Vulvoplastik (caslick operation)
• Lige efter insemination/bedækning og evt. efter
behandling
• Før foling klippes arvævet i den dorsale
vulvakommisur op igen (episiotomi)

10

Hvordan opstår pneumo-uterus? Hvordan diagnosticeres det? Hvad kan de lede til?

Fx i forbindelse med insemination.
Fra pneumovagina hvis cervix uteri er åben.
Diagnosticeres ved ultralydskanning gennem rektum. Tværsnit af normal cornu uteri. Ses som mindre hyperekkogene spots imellem endometriefolderne. Transrektal palpation af uterus for at mærke luft/presse luft ud.
Kan lede til infektioner i uterus, infertilitet som følge.
Behandling: hvis samtidig pneumovagina behandl dette.

11

Beskriv Caslick's vulvoplasty operation til behandling af pneumovagina.

Reserveres til hopper med sand vulvadefekt.
Husk at tjekke vaccinationsstatus for tetanus.

1) Hoppen sættes i tvangsboks med brems og evt mild sedation.
2) Vulva rengøres og tørres.
3) Med hånd i handske i vagina: bedøm niveauet af "gulvet" af pelvis, så du ved niveauet hvorfra den dorsale del af vulva skal sutureres.
4) der anlægges lokal anæstesi af den dorsale kommissur af vulva mucocutant(pigmenterede linie på overgang mellem hud og vestibulum slimhinde) til niveau med ischium. Der stikkes med en 21 g kanyle m. 2x 10 ml lidokain med noradrenalin.
5) Start ventralt i niveau med ischium: Der klippes med buet saks på pigmenteret linie i slimhinde. 5 mm bredtvævstykke.
6) sutur: afbrudt knudesutur med. non/absorberbart materiale( husk at fjern ved non-absorberbart), heling tager 10-12 dage. Der bruges ingen antibiose.

12

Beskriv årsager til kronisk irritativ vaginitis samt kliniske observationer.

Årsag: insufficient labia vulvae funktion
Kliniske observationer:
• Dårlig vulva lukning
• Pneumovagina
• Dermatitis perinealt
• Vaginitis (hyperæmi vaginal slimhinde)
• Evt. endometritis
• ”Hvinskhed” = overfølsomhed/hypersensitivitet
• Hypersensitiv i flankerne, bagpart, perinealregion
• Stereotyp adfærd
• Halepisken

Nedsat præstation/”uridelighed”

13

Beskriv mekanismen ved henførte smerter ved kronisk irritativ vaginitis.

Viscero-somatisk konvergens på
samme neuroner i CNS
• Områder i CNS modtager både
viscerale afferente fibre og
sensoriske fibre fra huden
• ”Forvirring” omkring kilden til
afferent aktivitet
• Hyperalgesi og allodyni udvikles
↓Tærskelværdi i rygmarven for
somatiske impulser

14

Beskriv prædisponerende faktorer, Diagnostik, Komplikationer og terapi af urovagina. Prognose?

Pooling af urin i cran. vagina
Prædisponerende faktorer
-vulvkonformation
-pneumovagina
-alder

Diagnostik:
Milde tilfælde: kan infertilitet være den eneste indikator. Svære tilfælde urin drypper fra vulva ved hvile eller under træning. Lugt af urin. Speculum undersøgelse afslører cranioventral hældning af vagina, inflammation, og urinpøl i ventrale vaginal fornix. Kan ske på forskellige tidspunkter eller kun under østrus.
(ultralyd kan se væskeansamlinger)

Evt forårsage:
• Vaginitis
• Cervicitis
• Endometritis
• Degenerative endometrie forandringer
Terapi: vaginoplastik (urethral extension) --> forhindre anterior flow af urin.
Pronose: afhænger af om der er/hvor slemme sekundære infektioner og operationssucces.

15

Beskriv patogenese og symptomer ved endometritis.

Hyppigste årsag til infertilitet hos hopper
• Seksuelt overført endometritis(sæd kontamineret)
• Kronisk infektiøs endometritis
• Persisterende endometritis induceret af
inseminering/bedækning
• 10-15% (Zent & Troedsson, 1998)
• Kronisk degenerative endometritis

Symptomer:
• Asymptomatisk (dog infertilitet)
• Væske i uterus
• Flåd fra vulva, på hale eller bagben
• Infertilitet

16

Hvordan kan persisterende endometritis lede til fosterdød?

Fx prematur luteolyse af CL pga. øgede prostaglandin koncentrationer.

17

Hvordan kan persisterende endometritis opdeles udfra patogenese?

1) seksuelt overførte sygdomme
2) Persisterende uterin infektion
3) "Persistent breeding-induced endometritis"
4) kronisk degenerativ endometritis

18

Hvordan diagnosticeres endometritis og persistent mating induced endometritis? Klinisk og med ultrasonografi. Hvornår skal endometrie væske være forsvundet efter parring?

Svær endometritis kan vise vaginalt flåd. Speculum undersøgelse kan vise defekter af vulva, vagina og cervix. Tab af integritet af vestibulovaginal spchinter. (prædisponerende for endometritis)
Desuden kan der i nogle tilfælde ses flåd fra cervix og vaginal inflammation. Transrektalt palpation kan afslører akkumulation af væske/luft. Ultrasonografi kan også afslører væskeophobning.
Persisterende parringsinduceret endometritis kan være svært at identificere før parring.
Hvis modtagelig for persisterende parringsinduceret endometritis skal hoppen monitoreres med ultrasonografi per rektum 6-12 timer efter parring. Hvis der findes fri væske i lumen af uterus skal hoppen overvejes havende persisterende parrings-induceret endometritis.
(slides: ultrasonografi: se efter fri uterin væske >24 timer efter parring) Væske bør afgå 24-48 timer efter parring.

19

Hvordan diagnosticeres endometritis? bakteriologisk. Hvornår skal prøven tages? Hvordan skal den dyrkes? Hvad skal der gøres med kultur instrumentet`? En en bakteriekultur nok til at diagnosticere?

Bakteriologi:
Svaber, biopsi, skylleprøve

Prøver skal tages under østrus og svaber skal dyrkes med det samme på solid medium eller transporteres på nonnutritivt medium til laboratoriet. Det er normalt at der kan ske kontamination af kulturen med bakterier fra de nedre kønsveje så kultur-instrumentet skal beskyttes til det er inde i uterus, og på vej ud. Bakteriekultur er alene er ikke nok til at diagnosticere.

20

Hvordan diagnosticeres endometritis? Cytologisk?

Cytologi:
Svaber, biopsi skylleprøve
Cytologi af endometriale celler. Prøven tages med beskyttet svaber(grunden er som nævnt over). duppes på objektglas, lufttøres og farves med hæmacolor. Prøven aflæses baseret på antal PMN(polymorfkernede neutrofile granulocyter)s iforhold til epithelialceller. Mere end 1 PMN per 10 epithelcelle er konsistent med endometritis. Mononukleære celler og svampe hyfer kan også være tilstede.

21

Hvordan diagnosticeres endometritis? Histopatologisk

Histopatologi:
Biopsi(mest præcise metode)
Sensitivitet BU: Biopsi > Svaber
Sensitivitet øges hvis der udføres både BU
og cytologi
Prøven skal tages i parringssæsonen, være af tilstrækkelig størrelse, og fixeres i Bouin's opløsning i 24 timer derefter overført til 10% formalin. Kronisk endometritis karakteriseres ved infiltration af endometriet med mononukleære celler samt fibrose omkring endometriekirtler. Opdeles:

Forandringsgrad:
I: ingen --> fertilitets prognose for at få føl: 80-90%
IIA: mild --> 50-80%
IB: moderat --> 10-50%
III: svær --> <10%

22

Nævn de 4 mest forekommende bakterier fra endometrisvaber på hoppe

Streptococcus (b-hemolytica)
E. coli
Staphylococcus albus
Staph. aureus

22

Nævn de 4 mest forekommende bakterier fra endometrisvaber på hoppe

(Bog)
Streptococcus (b-hemolytica) såsom streptococcus zooepidemicus,
E.coli.
Pseudomonas aeruginosa
Klebsiella pneumoniae

23

Hvad skal der ved deponering af sæd i uterus ske i den normale hoppe? Hvorfor sker det? Hvor lang tid går der før der ikke er overskudssæd i uterus? Hvad er myometrie kontraktioner ansvarlige for?

Sæden stimulere prostaglandin release der inducerer uterus kontraktioner --> Tiden der går fra deponering af sæd i uterus til spermatozoerne når oviducten sker 4 timer efter parring.
Spermatozoa giver anledning til inflammatorisk reaktion i uterus. Det er en normal process at overskudssæd og bakteriel kontamination elimineres fra hoppens reproduktionsorgan. "Uterine clearence 24-36 timer. " dvs tiden der går før overskudssæd er elimineret.
Myometrie kontraktioner skal føres sæden videre fra uterustil oviducen. Myometrie kontraktioner er også ansvarlige for hurtig sædelimination fra uterus gennem cervix.

24

Hvad sker der ved deponering af sæd i problemhopper? Hvad sker der hvis sæden bliver i uterus?

Prostaglandin release som respons på sædden giver kun anledning til svækkede myometrie kontraktioner Dermed akkumuleres væske med inflammatoriske produkter i hoppens uterus. Dette giver anledning til "persistent post-mating endometritis".
Hvis sædeliminering og de inducerede inflammatoriske reaktioner vedvarer når embryoet når uterus 5 dage efter ovulationen vil embryoet dø pga, det ufavorable miljø.

25

Hvilken virkning har seminal plasma ifht. spermatozoers effekt på immun complement aktiveringen?

Seminal plasma har en supprimerende effekt på immunresponset.

26

Hvilken fordel får man ved AI iforhold til naturlig bedækning?

Da artificiel inseminering bruger sæd der er behandlet med antibiotika reduceres risikoen for infektion ved befrugtning.

27

Hvad menes ved en kronisk endometritis?

• Recidiverende
endometritis over flere
måneder
• Skyllet flere gange i
praksis

28

Nævn 3 måder cervicale læsioner kan opstå. Hvordan diagnosticeres det? Hvornår bedømmes cervix's evne til at lukke tilstrækkeligt bedst?

• Føtotomi, fødselshjælp, foling.(dystoki)
Vaginoskopi, digital undersøgelse af cervix. Cervix's evne til at lukke tilstrækkeligt bedømmes bedst under diøstrus.

29

Hvordan behandles cervix læsioner? Hvad kan det forårsage hvis en cervix læsion har dannet fibrose så cervix ikke kan lukke sig op?

Antimikrobiel salve smøres på læsionen i cervix flere gange. Hvis lacerationen resulterer i en incompetent cervix skal det korrigeres kirurgisk.
Sæd deponeres i vagina --> infertilitet.