Caminos I Notes Unidad 1-3 Flashcards Preview

Spaans - Caminos > Caminos I Notes Unidad 1-3 > Flashcards

Flashcards in Caminos I Notes Unidad 1-3 Deck (193):
0

Het is niet waar

No es verdad

1

Bovendien

Además

2

Postbus

Apartado de correos

3

Zijn - ser
vervoegen

Ser
Yo soy
Tú eres
El ella usted es
Nosotros somos
Vosotros sois
Ustedes son

4

Leeftijd

La edad

5

@

Arroba (lett: bezemsteel)

6

Punt

Punto

7

Straat

C/ Calle

8

Nr

N

9

Praten vervoegen

Hablar
Yo hablo
Tú hablas
Él ella usted habla
Nosotros hablamos
Vosotros habláis
Ellos ellas ustedes hablan

10

Herhaal

Repite

11

Sturen

Enviar

12

Dus .... Nou ..... Uh ...... Stopwoord

Pues

13

Maar natuurlijk

Por supuesto

14

Tuurlijk

Claro que si

15

Al

Ya

16

Van
In

De
En

17

Ik ben in Madrid
Ik kom uit Madrid

Estoy en Madrid
Soy de Madrid

18

Winkel

La tienda

19

Hier & Daar

Aquí & Allí

20

Vakantie doorbrengen

Pasar las vacaciones

21

Kijkt u eens

Miren

22

Hier heeft u ..

Aqui tienen ...

23

Atmosfeer

El ambiente

24

Zoveel
Veel

Tanto
Mucho

25

En daarna

Y luego

26

Er is ; Er zijn

Hay

27

Wat jammer!

¡Qué lástima!

28

Er is een

Hay una / un

Let op! Na hay nooit la of el altijd un of una
Na es komt wel el of la

29

Dichtbij & Ver

Cerca & Legos

30

Luister! (Bijv een ober aanspreken; normale uitdrukking)

¡Oiga!

31

Hier
Hier in de buurt

Aquí
Por aquí

32

Tot

Hasta

33

Ik moet (I have to)

Tengo que

34

Ik moet de rekening betalen

Tengo que pagar la cuenta

35

U moet volgen

Tiene que seguir

36

Wij moeten eten

Tenemos que comer

37

Moet jij naar huis gaan?

¿Tienes que ir a casa?

38

Volgen

Seguir

39

Zijn - zich bevinden - vervoegen. Estar

Estoy Estás Está Estamos Estáis Están

40

Zijn vervoegen - ser

Ser:
Yo soy
tú eres
él ella usted es
nosotros /-as somos
vosotros /-as sois
Ellos ellas ustedes son

42

a + el =

al

43

de + el =

del

44

Hebben bezitten
vervoegen

Tener:
tengo
tienes
tiene
tenemos
tenéis
tienen

45

Maken doen
vervoegen

Hacer:
hago
haces
hace
hacemos
hacéis
hacen

45

Nog

todavía

46

Werken
vervoegen

Trabajar:
trabajo
trabajas
trabaja
trabajamos
trabajáis
trabajan

48

Leven
vervoegen

Vivir:
vivo
vives
vive
vivimos
vivís
viven

48

Is er geen tweede

No hay dos

49

Leren
vervoegen

Aprender:
aprendo
aprendes
aprende
aprendemos
aprendéis
aprenden

50

Ik houd er veel van

Me gusta mucho

51

Ik houd er niet van

No me gusta nada

52

Ik houd er een beetje van

Me gusta un poco

53

Houd jij van paella?

¿Te gusta la paella?

Let op na gusta het lidwoord la of el
gebruiken. In tegenstelling tot in nl.

55

Ik weet het niet, ik ben niet van hier

No sé, no soy de aquí

56

Uitspraak:
H, J, V, W, X, Y Z

hache, jota, uve, uve doble, equis,
i griega, zeta

57

(Verschil aangeven:)
Ja, Jawel
Als, of


si

58

mijn
mij

mi = mijn
mí = mij

59

Wie?
Aan wie?

Quién
A quién

60

Heb je een mobieltje?

Tienes móvil
(na tener volgt vaak geen lidwoord als het lijdend voorwerp niet nader beschreven wordt)

61

Verkopen
vervoegen

Vender
vendo
vendes
vende
vendemos
vendéis
venden

62

Gaan vervoegen

ir
voy, vas, va,
vamos, vais, van

63

Wie zijn deze mensen

Quiénes son estas personas

64

Ontmoetingen

Encuentros

65

Wie zegt wat

Quién dice qué

66

zeggen

decir

67

nee, niet

no
(staat altijd voor het werkwoord)

68

11 tm 19

once, doce, trece, catorce, quince,
dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve

69

20 tm 25

veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés
veinticuatro, veinticinco

70

30,31,32
40,50

treinta, treinta y uno. treinta y dos
cuarenta, cincuenta

71

50, 60, 70, 80, 90, 100

cincuenta, sesenta, setenta,
ochenta, noventa, cien

72

Kijk naar de foto's van México

Mire las fotos de México

73

Er is of Er zijn

Hay

74

Welke steden herkent u?

Qué ciudades reconoce?

75

Welke stad bevalt u

Qué ciudad le gusta?

76

Ik houd van jazz

Me gusta el jazz

Let op na gusta het lidwoord la of el
gebruiken. In tegenstelling tot in nl.

77

Houd jij van paella?

Te gusta la paella?

Let op na gusta het lidwoord la of el
gebruiken. In tegenstelling tot in nl.

78

Houdt u van paella?

Le gusta la paella?

79

Ja, ik houd er veel van

Sí, (me gusta) mucho

80

Hangt ervan af
(bij vraag Te gusta het antwoord)

Depende

81

Nee, ik houd er helemaal niet van

No, (no me gusta(n)) nada.

82

Wat zoeken de personen?

Qué buscan las personas?

83

Naast het station

Al lado de la estación

84

Luister!

Oiga!

85

De centrale bank is tegenover het museum

El Banco Central está enfrente del museo

86

a + la =

a la

87

de + la =

de la

88

Links en
Rechts

a la izquierda
a la derecha

89

(er)voor
(er)achter

delante
detrás

90

Tegenover
Ernaast

Enfrente
Al lado

91

In
Tussen

En
Entre

92

Hier in de buurt

Por aquí

93

Met de auto (trein, fiets enz) gaan +
te voet gaan

ir en coche, en tren, en bicicleta
ir a pie

94

Een route beschrijven begint met:
Je moet (rechts afslaan)
U moet (het plein oversteken)

Tienes que (girar a la derecha)
Tiene que (cruzar la plaza)

95

Houd je van musea

Te gustan los museos

96

Houdt u van musea

Le gustan los museos

97

Naast de bank

al lado del banco

98

tegenover de kathedraal

enfrente de la catedral

99

dit/deze
m/v

este (m) - estos
esta (v) - estas

100

dat/die daar
m/v

ese (m) - esos
esa (v) - esas

101

wensen, willen
vervoegen

querer:
yo quiero
tú quieres
ella quiere
queremos
queréis
quieren

102

Waarheen?

Adónde?

103

Waarvandaan?

De dónde?

104

Wanneer?

Cuándo?

105

Sinds wanneer?

Desde cuándo?

106

Tot wanneer?

Hasta cuándo?

107

Hoeveel?

Cuánto /-a of mv
Cuántos? -as

108

Hoe?

Cómo

109

Waarom?

Por qué?

110

Dichtbij

Cerca (de)

111

Eronder, onder

debajo (de)

112

Rechtdoor

todo recto

113

101, 102, 103 ...

ciento uno
ciento dos
ciento tres

114

201, 202, 203 ...

doscientos uno
doscientos dos
doscientos tres

115

1001, 1002 ...

mil uno, mil dos ...

116

500

quinientos

117

600, 700, 800, 900

seiscientos
setecientos
ochocientos
novecientos

118

1000, 1001

mil
mil uno

119

2000

dos mil

120

100.000

cien mil

121

200.000

doscientos mil

122

1.000.000

un millón

123

1e
2e
3e

1e primero /-a
2e segundo /-a
3e tercero /-a

124

gisteren
vandaag
morgen

ayer
hoy
mañana

125

altijd
nooit

siempre
nunca

126

Waar is Joaquín?

Dónde está Joaquín?

127

a + el =

a + la =

a + el = al

a + la = a la

128

200

Doscientos

129

400

Cuatrocientos

130

500

quinientos

131

600

Seiscientos

132

700

Setecientos

133

900

Novecientos

134

1.100

Mil cien

135

100.000

Cien mil

136

Tweehonderd euro's &
Tweehonderd personen

Doscientos euros
Doscientas personas

137

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

cero uno dos tres cuatro cinco
seis siete ocho nueve diez

138

11-12-13-14-15-16-17-18-19

once doce trece catorce quince
dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve

139

20-30-40-50-
60-70-80-90

veinte treinta cuarenta cincuenta
sesenta setenta ochenta noventa

140

100-200-300-400-
500-600-700-
800-900

cien doscientos trescientos cuatrocientos
quinientos seiscientos setecientos
ochocientos novecientos

141

1000-1100

Mil
Mil cien

142

1001 1002

mil uno
mil dos

143

101-102-103

ciento uno
ciento dos
ciento tres

144

31-32-33

treinta y uno
treinta y dos
treinta y tres

145

21-22-23

veintiuno
veintidós
veintitrés

146

Garage - alternatief woord

Taller

147

Goed OK
stopwoord

Vale

148

5
15
50
500
5000

cinco
quince
cincuenta
quinientos
cinco mil


149

9
19
90
900

nueve
diecinueve
noventa
novecientos

150

7
17
70
700

siete
diecisiete
setenta
setecientos

151

Deur
Haven

La puerta = deur
El puerto = haven

152

Raam

La ventana

153

Bushalte

La parada

154

Op de hoek
Naar de hoek

En la esquina = op de hoek
A la esquina = naar de hoek

155

Klok

El reloj

156

Werkboek

Libro de ejercicos

157

Ik ga naar Spanje

Voy a España

158

Ik ga met het vliegtuig naar Spanje

Voy en avión a España

159

Is er veel verkeer in Sevilla?

¿Hay mucho tráfico en Sevilla?

160

Het is een rustig dorp

Es un pueblo tranquilo

161

Waar is het station?

¿Dónde está la estación?

162

Je moet lijn 5 nemen in de richting van

Tienes que tomar la línea 5 en dirección a

163

Zijn er theaters?

¿Hay teatros?

164

U moet bij de volgende halte uitstappen

Tiene que bajar en la próxima parada

165

Ir
Vervoegen

voy
vas
va
vamos
vais
van

166

101 hotels
101 personen

ciento un hoteles
ciento una personas

167

200 bioscopen
200 discotheken

doscientos cines
doscientas discotecas

168

Metro (in Argentinië)
Bus (idem)

Subterráneo (of: subte)
Colectivo

169

Waar moeten we uitstappen?

Dónde tenemos que bajar

170

Kunnen / mogen

Poder

171

Kunt u nemen

Puede tomar

172

Niet slecht

Nada mal

173

Koningshuis

La Casa Real

174

Herhalingsles

Revuelto

175

Na "para" volgt heel werkwoord

Para estudiar español voy a la Universidad popular

176

Ik ga naar Spanje om Spaans te spreken

Voy a España para hablar español

177

Voor het vaderland

Propatria

178

Naar het huis
Thuis

A la casa
A casa

179

Op vakantie gaan

Ir de vacaciones

180

Wat een verkeer!!

Que tráfico!!
Vaya tráfico!!

181

Om te gaan van .... naar .... neem je

Para ir de ..... a ....... tienes que tomar

182

Weertype met wind, regen/storm

el temporal

183

met veel wind

con mucho viento

184

met veel regen

con mucha lluvia

185

storm

tormenta

186

verdwijnen

desaparecer

187

mooi weer

hace sol

188

wegens

por

189

Verschil gebruik estar en ser bij bijv ziek

está enfermo = ziek
es enfermo = chronisch ziek

190

Verschil gebruik estar en ser bij bijv gek

está loco (is gek geworden)
es loco (zo geboren)

191

Wanneer SER en wanneer ESTAR

SER = bij eigenschappen
ESTAR = plaatsbepaling of toestand

192

Bijna dezelfde hoeveelheid

casi la misma cantidad

193

Geef mij

Deme (van werkwoord Dar)