les6 Flashcards Preview

Latijn > les6 > Flashcards

Flashcards in les6 Deck (39):
1

gladiator

gladiator

2

salutare

groeten

3

alius

ander

4

Alius … alius

de een … de ander

5

Alii … alii

Sommigen … anderen

6

petere

gaan naar, vragen, verlangen, aanvallen

7

gladius

zwaard

8

timor

angst, vrees

9

Vacare + abl

vrij zijn van, niet hebben

10

igitur

dus, daarom

11

victoria

overwinning

12

pugnare

vechten, strijden

13

laborare

hard werken, zich inspannen

14

sustinére

uithouden, verdragen, volhouden

15

observare

in het oog houden, letten op, kijken naar

16

tandem

eindelijk, ten slotte, toch

17

modo

(zo) juist, alleen, slechts

18

Neque … neque

Niet … en ook niet, noch … noch

19

pugna

gevecht

20

alter

de een, de ander

21

Alter … alterum

elkaar

22

vulnerare

verwonden

23

studére

studeren, willen, zijn best doen, proberen

24

tam

zo

25

iniustus

onrechtvaardig

26

pecunia

geld

27

abundare + abl

in overvloed hebben

28

divitiae

rijkdom

29

Carére + abl

niet hebben

30

amor

liefde

31

Ne … quidem

zelfs niet, ook niet

32

ludus

spel, school

33

iacére

liggen

34

victor

(over) winnaar

35

cedere (+abl)

weggaan (uit), verlaten

36

nex

dood, moord

37

dolére (+abl)

bedroefd zijn (over), treuren (om)

38

littera

letter

39

litterae

brief