les17 Flashcards Preview

Latijn > les17 > Flashcards

Flashcards in les17 Deck (31)
Loading flashcards...
1

capere

capio grijpen, pakken, nemen, innemen, gevangennemen cepi captus

2

recipere

recipio opnemen, ontvangen recepi receptus

3

se recipere

zich terugtrekken

4

publicus

van de staat, staats-, openbaar, publiek

5

adhibere

capio grijpen, pakken, nemen, innemen, gevangennemen cepi captus

6

occupare

bezetten, in bezit nemen

7

simulare

doen alsof

8

fugere

fugio vluchten (voor), ontvluchten, ontkomen { (+acc) }fugi

9

confugere

confugio vluchten, zijn toevlucht nemenconfugi

10

facere

facio maken, doen feci factus

11

crudelitas

crudelitatis wreedheid

12

causa

oorzaak, reden

13

cupere

cupio begeren, verlangen, willen, wensen cupivi cupitus

14

nullus

geen

15

nusquam

nergens

16

tutus

veilig

17

hostis

hostis vijand

18

interficere

interficio doden, ombrengen interfeci interfectus

19

consilium

plan, raad, advies, beraadslaging, besluit

20

cognoscere

vernemen, (op)merken, herkennen cognovi cognitus

21

parere

pario verwerven, behalen peperi partus

22

diripere

diripio plunderen, verwoesten diripui direptus

23

clam

in het geheim

24

nuntius

bode

25

nuntiare

melden, berichten

26

princeps

principis leider

27

fundamentum

fundament, basis

28

iacere

iacio werpen, gooien ieci iactus

29

occupatus

druk bezig (met) { (+abl) }

30

hortus

tuin