Moods and feelings Flashcards Preview

Afrikaans > Moods and feelings > Flashcards

Flashcards in Moods and feelings Deck (53):
1

Aggressive

Aggresief

2

Good spirits

Opgeruimd

3

Contemplative

Nadenkend

4

Content

Tevrede

5

Cheerful

Vrolik

6

Depressed

Teneergedruk

7

Happy

Gelukkig

8

Lazy

Lui

9

Moody

Buierig

10

Naughty

Stout

11

Nostalgic

Nostalgies

12

Suspicious

Agterdogtig

13

Patient

Geduldig

14

Impatient

Ongelduldig

15

Sleepy

Vaak / Slaperig

16

Weird

Snaaks

17

Joy

Vreugde

18

Sad

Treurig

19

Satisfied

Tevrede

20

Dissatisfied

Ontevrede

21

Certain

Seker

22

Uncertain

Onseker

23

Excited

Opgewonde

24

Anger

Woede

25

Angry

Woedend

26

Fear

Vrees

27

Scared

Bang

28

Embarrassed

Verlee

29

Frustrated

Gefrustreerd

30

Frustration

Frustrasie

31

Ashamed / Shy

Skaam

32

Annoyed

Geirteerd

33

Concerned

Bekommerd

34

Love

Liefde

35

Hate

Haat

36

Cry

Huil

37

Laugh

Lag

38

Smile

Glimlag

39

Ponder

Peins

40

Gossip

Skinder

41

Hope

Hoop

42

Long for

Verlang na

43

Kind

Gaaf

44

Nervous

Senuweeagtig

45

Depressed

Teneergedruk

46

Moan

Kla

47

Shiver / tremble

Bewe

48

Perspire

Sweet

49

Blush

Bloos

50

Chatter

Babbel

51

Giggle

Giggel

52

Frown

Frons

53

Enthusiastic

Geesdriftig