Prepositions - English Flashcards Preview

Afrikaans > Prepositions - English > Flashcards

Flashcards in Prepositions - English Deck (97):
1

at table

sit aan tafel

1

look after

pas...op

1

by train / car (all vehicles)

per trein / motor

2

by chance

Per geluk

2

quarter to

kwart voor

3

at 10 o'clock

Om tienuur

4

live in

Woon in

4

Around the corner

om die hoek

4

intend / planning to

van plan om te

5

from the beginning

van die begin af

5

to my surprise

tot my verbasing

6

write to

skryf aan

6

takes into custody

in hegtenis neem

6

proud of

trots op

7

talk to

praat met

7

for this reason

Om hierdie rede

8

catch alight

Aan die brand slaan

9

tired of

moeg vir

10

Run / Walk / Journey to

Hardloop / Loop / Reis na

10

think about

dink oor

11

watch out for

pasop vir

13

visit at

Kuier by

14

with the help of

met behulp van

14

consists of

bestaan uit

14

in spite of

ten spyte van

15

at school

op skool

16

look after

sorg vir

17

on holiday

met vakansie

18

marry

trou met

19

belongs to

behoort aan

19

jealous of

jaloers op

20

get a fright from

skrik vir

21

in the end

op die ou end

22

instead of

in plaas van

24

the best in the world

die beste ter wereld

25

look forward to

Sien uit na

26

engaged to

verloof aan

26

Believe in (religion)

Glo in

27

in an hour's / week's time

oor 'n uur / weel

29

complain about

kla oor

29

Look for

Soek na

31

at the end

aan die einde

32

Apply for

Aansoek doen om

33

switch on

skakel aan

34

at least

ten minste

36

married to

Getroud met

37

Look at

Kyk na

39

you live in a town

jy woon op 'n dorp

39

scared of

bang vir

40

fight over

Baklei oor

42

in love with

verlief op

43

addicted to

verslaaf aan

43

under the table

onder die tafel

45

knocks on

klop aan

46

After skool

Na skool

48

study at

studeer aan

49

suffers from

ly aan

51

by telephone

per telefoon

53

pour into

skink in

54

Meet at

Ontmoet by

55

laugh about

lag oor

56

quarter past

kwart oor

57

love / fond of

lief vir

58

participate in

neem deel aan

60

satisfied with

tevrede met

61

against my will

teen my sin

62

wait for

wag op (iets)

64

Listen to

Luister na

65

talk about

praat oor

66

next to

die kafee staan langs die kantorr

67

sit on

sit op

68

hand in hand

hand aan hand

69

guilty of

skuldig aan

71

believe in (ghosts)

glo aan

72

prefer tea to coffee

verkies tee bo koffie

73

from tomorrow

van more af

74

on purpose

met opset

75

fall asleep

aan die slaap raak

76

step by step

stap vir stap

78

long for

Verlang na

79

undress

trek uit

80

above the age of

Bo die ouderdom van

81

think of

dink aan

83

above my ability

bo my vuurmaakplek

84

at R10 rand per kilo

teen R10 per kilogram

85

climb / throw / jump over

klim / gooi / spring oor

86

argue about

stry oor

87

give to

gee aan

88

wait until

wag tot

89

by accident

per ongeluk

90

inform

in kennis stel

91

before school

voor skool

92

climb out

klim uit

94

angry with

kwaad vir

95

tidy

aan die kant maak

96

in front of the school

voor die skool

97

throw (him) with

gooi met