Reading - Slang 3 Flashcards Preview

Afrikaans > Reading - Slang 3 > Flashcards

Flashcards in Reading - Slang 3 Deck (50):
1

Aftrek

deduct

2

Aanstuur

send on

3

Kontant

Cash

4

Altemit

Perhaps / Probably

5

Doeke

nappies

6

Daarmee

with it

7

Linkerklou

left claw (slang for hand)

8

Pale

poles

9

Deurskop

kick through

10

Daarvoor

for that

11

Of hoe

or what

12

Seker

probably / certainly

13

Paar keer

a few times

14

Gedagte

thought

15

Dalk

maybe

16

Doerie-tyd

that time

17

Padgegee

ran away

18

Agterkant

Back

19

Soos in die geval

like in the case

20

Vrouenspraatjies

women's talk

21

Voorkant

front

22

Bulletjies

Boys

23

Erger

Worse

24

Afdryf

abort

25

Gedreig

threatened

26

Hoorse

hearsay

27

Verdomp

dammit

28

Volgehou

insisted

29

Aanroer

stir up / talk about

30

Nadink

thinking

31

Hoedat

how that

32

Tydens

During

33

Mos

just

34

Erg

Bad

35

Sou nie

would not

36

Agter sy rug

behind his back

37

Iewers

somewhere

38

Daarvan

of that

39

Regter

right

40

Aanmekaar

constantly

41

Bedags

during the day

42

Tydroosters

time tables

43

Goedere

goods

44

Namiddae

afternoons

45

Ontspanning

relaxation

46

Saans

evenings

47

Losiekamer

rented room

48

Hardkoppigheid

stubbornness

49

Weerhou

Prevent

50

Skade

damage