Household Flashcards Preview

Afrikaans > Household > Flashcards

Flashcards in Household Deck (136):
1

Blankets

Komberse

2

Crockery

Breekgoed

3

Cups

Koppies

4

Curtains

Gordyne

5

Forks

Vurke

6

Knives

Messe

7

Glasses

Glase

8

Pillows/Cushions

Kussings

9

Plates

Borde

10

Sheets

Lakens

11

Saucers

Pierings

12

Spoons

Lepels

13

Teaspoons

Teelepels

14

Furniture

Meubels

15

Chair

Stoel

16

Couch

Rusbank

17

Desk

Lessenaar

18

Lounge suite

Sitkamerstelsel

19

Pictures

Prente

20

Table

Tafel

21

Flat

Woonstel

22

The garden

Die tuin

23

Ceiling

Plafon

24

Napkin

Servet

25

Knife

Mes

26

Plate

Bord

27

Bowl

Bakkie

28

Table cloth

Tafeldoek

29

Kitchen copboard

Kombuiskaste

30

In the drawer

In die laai

31

The shelf

Die rak

32

Basin

Opwasbak

33

Pot

Pot

34

Lid

Deksel

35

Frying pan

Braaipan

36

Back door

Agterdeur

37

Switch

Skakelaar

38

Armchair

Leunstoel

39

Coffee table

Koffietafel

40

Bookshelf

Boekrak

41

Tap

Kraan

42

Mattress

Matras

43

Cover

Deken

44

Chest of drawers

Laaikas

45

Closet

Kas

46

Bath

Bad

47

Shower

Stort

48

Mirror

Spieel

49

Flush (toilet)

Spoel (toilet)

50

Microwave

Mikrogolf oond

51

Fridge

Yskas

52

Freezer

Vrieshas

53

Stove

Stoof

54

Bake

Bak

55

Cook

Kook

56

Computer

Rekenaar

57

Vacuum cleaner

Stofsuier

58

Television

Televisie

59

Kettle

Ketel

60

Washing machine

Wasmasjien

61

Dryer

Droer

62

Cutting board

Snybord

63

Colander / Sieve

Sif

64

Grater

Rasper

65

Jug

Beker

66

Peeler

Afskiller

67

Saucepan

Souspan

68

Tablespoon

Eetlepel

69

Komberse

Blankets

70

Breekgoed

Crockery

71

Koppies

Cups

72

Gordyne

Curtains

73

Vurke

Forks

74

Messe

Knives

75

Glase

Glasses

76

Kussings

Pillows/Cushions

77

Borde

Plates

78

Lakens

Sheets

79

Pierings

Saucers

80

Lepels

Spoons

81

Teelepels

Teaspoons

82

Meubels

Furniture

83

Stoel

Chair

84

Rusbank

Couch

85

Lessenaar

Desk

86

Sitkamerstelsel

Lounge suite

87

Prente

Pictures

88

Tafel

Table

89

Woonstel

Flat

90

Die tuin

The garden

91

Plafon

Ceiling

92

Servet

Napkin

93

Mes

Knife

94

Bord

Plate

95

Bakkie

Bowl

96

Tafeldoek

Table cloth

97

Kombuiskaste

Kitchen copboard

98

In die laai

In the drawer

99

Die rak

The shelf

100

Opwasbak

Basin

101

Pot

Pot

102

Deksel

Lid

103

Braaipan

Frying pan

104

Agterdeur

Back door

105

Skakelaar

Switch

106

Leunstoel

Armchair

107

Koffietafel

Coffee table

108

Boekrak

Bookshelf

109

Kraan

Tap

110

Matras

Mattress

111

Deken

Cover

112

Laaikas

Chest of drawers

113

Kas

Closet

114

Bad

Bath

115

Stort

Shower

116

Spieel

Mirror

117

Spoel (toilet)

Flush (toilet)

118

Mikrogolf oond

Microwave

119

Yskas

Fridge

120

Vrieshas

Freezer

121

Stoof

Stove

122

Bak

Bake

123

Kook

Cook

124

Rekenaar

Computer

125

Stofsuier

Vacuum cleaner

126

Televisie

Television

127

Ketel

Kettle

128

Wasmasjien

Washing machine

129

Droer

Dryer

130

Snybord

Cutting board

131

Sif

Colander / Sieve

132

Rasper

Grater

133

Beker

Jug

134

Afskiller

Peeler

135

Souspan

Saucepan

136

Eetlepel

Tablespoon