Reading - Slang 4 Flashcards Preview

Afrikaans > Reading - Slang 4 > Flashcards

Flashcards in Reading - Slang 4 Deck (33):
1

Onlangs

recently

2

Groentetuin

vegentable garden

3

Aangerig

caused

4

Aangeskaf

bought

5

Borskwale

chest problems

6

Rinkink

waste

7

Wragtig

honestly (exclamation of dismay)

8

Liewer

Rather

9

Aangaan

get on

10

Wat agter le

what lies behind

11

Vorentoe

forward

12

Ongemerk

unnoticed

13

Skarem

screen (pc)

14

Mettertyd

with time

15

Sekuur

secure

16

Lateraan

later on

17

Meestal

Mostly

18

Kasdsie

screen (tv)

19

Teleurstel

Disappoint

20

Skolerugby

school rugby

21

Hol

Rush

22

Hase

wild rabbits

23

Dwarsoor

right across

24

Veld

field

25

Veral

specially

26

Aandag

attention

27

Vreesloos

fearless

28

Mik

aim

29

Terugtree

Step back

30

G'n

Geen contraction

31

Twyfel

Doubt / hesitation

32

Onsekerheid

Uncertainty

33

Aard hy na hom

take after him