Reading - Slang 1 Flashcards Preview

Afrikaans > Reading - Slang 1 > Flashcards

Flashcards in Reading - Slang 1 Deck (50):
1

Verwag

Expecting

2

Papgeld

Maintenance

3

Vlug

Flee / Flight

4

Belowe

Promises

5

Swanger

Pregnant

6

Nog 'n ding

another thing

7

Enkele

Few

8

Enkel

Single

9

Keer

Times

10

Gestraf

Punished

11

Misstappe

mishaps

12

Bejammer

feel sorry

13

Darem

Certainly / However / Really / Fortunately

14

Voorheen

Before / Previously

15

in elk geval

in any case

16

Elk

Each / Every / All

17

Geval

Case / Instance

18

Afstand

Distance

19

Anders

Different / Else / Otherwise

20

Presies

Precisely

21

Jonglyf

Slender

22

Begeerlik

Desirable

23

Weg

Gone / Away / Lost

24

Uitsit

Get bigger

25

Span

Tight

26

Styf

Tight

27

om pad te gee

hit the road

28

Koers

Course (direction)

29

Raas

Scold

30

Ordentlike

Decent

31

Skoonmaak

Clean up

32

Gemors

Mess

33

Klaar

Already / Finished / Done

34

Goed

Stuff

35

Vervoermaatskappy

transport company

36

Vorder

progress

37

Drywer

driver

38

Sug

Sigh

39

Oplaas

Finally / At last

40

Kopgee

give in

41

Vee

Wipes

42

Trane

Tears

43

Gebied

Orders

44

Russie

Argument

45

Gee...toe

give in / Agree

46

Smaal

Snears

47

Plak

Sticks (puts)

48

Geldnote

money notes

49

Neer

Down

50

Groet

greet