Reading - Transport / Zoo / Shopping Flashcards Preview

Afrikaans > Reading - Transport / Zoo / Shopping > Flashcards

Flashcards in Reading - Transport / Zoo / Shopping Deck (98):
1

Verskillende

Various

2

Vorms

Forms

3

Plaas

Farm

4

Party

Some

5

Perde

Horses

6

Stap

Walk

7

Diere

Animals

8

Vragmotor

Lorry

9

Boot

Boat

10

Draad

Wire

11

Omhein

Surrounded

12

Deurbring

Spend (time)

13

Druk

A lot

14

Stroom

Stream

15

Hekke

Gates

16

Voels

Birds

17

Hokke

Cages

18

Vere

Feathers

19

Aandag

Attention

20

Druk

Push

21

Slurp

Trunk

22

Dieselfde

The same

23

Lyf

Body

24

Werpsel

Litter

25

Vliee

Flies

26

Jaag

Chase

27

Swiep

Sweep

28

Sterte

Tails

29

Pou

Peacock

30

Verdiepings

Floors

31

Roltrap

Escalator

32

Hysers

Lift

33

Te veel

Too many

34

Onklaar raak

Break down

35

Verkoopman

Salesman

36

Dra

Wear / Carry

37

Regmaak

Repair

38

Verkoop

Sell

39

Kleingeld

Change (money)

40

Huisvrou

Housewife

41

Skoonheidsmiddels

Cosmetics

42

Poeier

Powder

43

Skaduwee

Shadow

44

Nuttig

Useful

45

Leers

Files

46

Klante

Customers

47

Bestee

Spend

48

Skoonheid

A beauty

49

Beeldskoon

Very beautiful

50

Various

Verskillende

51

Forms

Vorms

52

Farm

Plaas

53

Some

Party

54

Horses

Perde

55

Walk

Stap

56

Animals

Diere

57

Lorry

Vragmotor

58

Boat

Boot

59

Wire

Draad

60

Surrounded

Omhein

61

Spend (time)

Deurbring

62

A lot

Druk

63

Stream

Stroom

64

Gates

Hekke

65

Birds

Voels

66

Cages

Hokke

67

Feathers

Vere

68

Attention

Aandag

69

Push

Druk

70

Trunk

Slurp

71

The same

Dieselfde

72

Body

Lyf

73

Litter

Werpsel

74

Flies

Vliee

75

Chase

Jaag

76

Sweep

Swiep

77

Tails

Sterte

78

Peacock

Pou

79

Floors

Verdiepings

80

Escalator

Roltrap

81

Lift

Hysers

82

Too many

Te veel

83

Break down

Onklaar raak

84

Salesman

Verkoopman

85

Wear / Carry

Dra

86

Repair

Regmaak

87

Sell

Verkoop

88

Change (money)

Kleingeld

89

Housewife

Huisvrou

90

Cosmetics

Skoonheidsmiddels

91

Powder

Poeier

92

Shadow

Skaduwee

93

Useful

Nuttig

94

Files

Leers

95

Customers

Klante

96

Spend

Bestee

97

A beauty

Skoonheid

98

Very beautiful

Beeldskoon